Domače branje

SEZNAM KNJIG ZA DOMAČE BRANJE

Šolsko leto 2017/18

Domače branje je obvezna šolska dejavnost, s katero učenci razvijajo sposobnost branja, razumevanja in vrednotenja književnih besedil. Pri pouku slovenščine učitelji/učiteljice posredujejo učencem natančna navodila o tem, do kdaj je potrebno posamezno knjigo prebrati in na kakšen način bodo obravnavali knjigo za domače branje.
Želimo vam veliko bralnih užitkov!

4. RAZRED:

 1. Janez Trdina: KRESNA NOČ
 2. Prežihov Voranc: LEVI DEVŽEJ
 3. knjiga po izbiri:

– Branka Jurca: MIŠKO POLENO
– Desa Muck: ANICA

 

5. RAZRED:

 1. Miha Mate: BOSOPETA DRUŠČINA
 2. Leopold Suhodolčan: MORNAR NA KOLESU
 3. Fran Miličinski: BUTALCI

 

6. RAZRED:

 1. Roald Dahl: MATILDA
 2. Anton Ingolič: TAJNO DRUŠTVO PGC ali Tone Seliškar: BRATOVŠČINA SINJEGA GALEBA
 3. knjiga po izbiri

 

7. RAZRED:

 1. Prežihov Voranc: SOLZICE
 2. Miha Mazzini: ZVEZDE VABIJO
 3. knjiga po izbiri

 

8. RAZRED:

 1. Matjaž Pikalo: VRTNAR NA JEZERU – (8. a)      Marinka Fritz Kunc: JANOV KRIK – (8. b)
 2. Janko Kersnik: KMETSKE SLIKE
 3. knjiga po izbiri

 

9. REZRED:

 1. Charles in Mary Lamb: PRIPOVEDKE IZ SHAKESPEARA
 2. Ivan Cankar: MOJE ŽIVLJENJE
 3. knjiga po izbiri