Na podlagi sklepa Vlade RS in odredbe ministrstva za zdravje je začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah in vrtcih, zato je predvideno zaprtje šol in vrtcev od 16. 3. 2020 do preklica.

V tem času bomo na naši šoli izvajali pouk na drugačen način. Učitelji bodo gradiva za izvajanje pouka objavljali ali na spletni strani šole ali jih bodo posredovali na elektronske naslove staršev (v kolikor ste s tem soglašali).

V primeru, da vaši otroci nimajo možnosti dostopa do gradiv v tej obliki, se prosim obrnite na razrednika.

Drage učenke in učenci,

če boste imeli pri nalogah kakšna vprašanja in težave, vprašajte učitelja tako, da mu pošljete e-pošto. Učitelj/-ica vam bo z veseljem pomagal/-a.

Anita Jerman: anita.jerman@guest.arnes.si
Barbara Parkelj: barbara.parkelj@os-vavta-vas.si
Bogdana Hočevar: bogdana.hocevar@os-vavta-vas.si
Bojana Kren: bojana.kren@os-vavta-vas.si
Dunja Đurić  dunja.dzuric@guest.arnes.si
Katja Gorenčič: katja.gorencic@os-vavta-vas.si
Majda Likar majda.likar@os-vavta-vas.si
Milena Legan: milena.legan@os-vavta-vas.si
Petra Kukman: petra.pekolj@os-vavta-vas.si
Petra Skube Bavdek: petra.bavdek@os-vavta-vas.si
Petra Bukovec: petra.bukovec@os-vavta-vas.si
Polonca Keglovič: polonca.keglovic@os-vavta-vas.si
Robert Ogulin: robert.ogulin@os-vavta-vas.si
Tanja Žiberna: tanja.ziberna@os-vavta-vas.si
Alenka Gazvoda: alenka.gazvoda@os-vavta-vas.si
Ana Markelj Karlič: ana.markelj@os-vavta-vas.si
Bogdan Burgar: bogdan.burgar@os-vavta-vas.si
Damir Pirc: damir.pirc2@guest.arnes.si
Gregor Turk: gregor.turk@os-vavta-vas.si
Jana Mežič: jana.mezic@os-vavta-vas.si
Mateja Drašler: mateja.drasler@os-vavta-vas.si
Mateja Drmaž: mateja.drmaz@os-vavta-vas.si
Metka Starešinič: metka.staresinic@os-vavta-vas.si
Sanja Kirn: sanja.kirn@os-vavta-vas.si
Tihomir Fabina: tihomir.fabina@guest.arnes.si
Tjaša Kotar: tjasa.kotar@guest.arnes.si
Tone Virant: tone.virant@guest.arnes.si
Valentina Potočnik: valentina.potocnik@os-vavta-vas.si
Vladimira Brudar: vladimira.brudar@os-vavta-vas.si
Marija Hlastan: marija.hlastan@os-vavta-vas.si
Sabina Erjavec: sabina.erjavec@os-vavta-vas.si
Nataša Sovič Kirm: natasa.s.kirm@gmail.com
Bernarda Zemljič: bernardazem@yahoo.com
Jasna Gril: jasna.gril@os-vavta-vas.si
Hana Korošec: hana.korosec@guest.arnes.si
Dušanka Štamfelj: dusanka.stamfelj@guest.arnes.si
Katarina Kulovec Ulčnik: katarina.kulovec@siol.net