Skoči na glavno vsebino

Splošno o prehrani

Prehrana predstavlja pomemben dejavnik zdravja, še posebej v otroštvu, zato se pri načrtovanju šolske prehrane ravnamo po Smernicah in Praktikumu jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter splošnim načelom sodobne stroke, ki veljajo za zdravo prehranjevanje šolskih otrok.

Imamo vzpostavljen notranji nadzor nad živili in postopki priprave hrane (HACCP sistem).

Nabava živil poteka v skladu z zakonodajo, ki predpisuje postopke, način in pogoje javnega naročanja za izbor ponudnikov živil. Na podlagi novega Zakona o kmetijstvu glede javnih naročil smo v septembru podpisali nove okvirne sporazume, na osnovi več ekoloških živil in živil iz različnih shem kakovosti, za obdobje novega šolskega leta 2023/24.

Prehrana učencev obsega šolsko malico za vse učence ter kosilo in popoldansko malico za tiste, ki se nanju naročijo. 

Vsak dan se trudimo, da bi povečali zaužitje sadja in zelenjave, polnozrnatih žit in stročnic ter zmanjšali uživanje odsvetovanih živil, omejujemo slajenje ter uporabo soli, ne uporabljamo instant juh in jušnih koncentratov. Pri toplotni obdelavi živil se poslužujemo zdravih načinov priprave hrane ( dušenje, kuhanje, pečenje v konvekcijski pečici). Trudimo se združiti priporočila Smernic in navade otrok ter hkratizmanjšati količine zavržene hrane. Zavedamo se, da imajo običajno otroci in mladostniki radi hrano, ki jo poznajo. Dolgoletne izkušnje namreč kažejo, da otroku ni mogoče čez noč privzgojiti dobrih prehranskih navad. V jedilnik vključujemo živila iz vseh skupin, saj le tako dosežemo pestre in  uravnotežene obroke, ki jih otroci in mladoletniki potrebujemo za zdrav razvoj.

Related Images:

Dostopnost