Skoči na glavno vsebino

Izjava o dostopnosti

 

Ta izjava se nanaša na spletišči https://www.os-vavta-vas.si in https://www.krkine-lucke.si/, s katerima upravlja Osnovna šola Vavta vas (v nadaljevanju: šola).

Za zagotovitev zahtev glede dostopnosti skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Ur. l. RS, št. 30/18 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDSMA) so bile sistemsko, z vtičnikom zagotovljene naslednje prilagoditve:

 • prilagojena pisava spletne strani, ki slabovidnim osebam omogoča lažje branje,
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • nobena vsebina na spletni strani ni časovno omejena in se ne izteče.

Spletni strani šole in vrtca pa omogočata na druge načine tudi naslednje prilagoditve:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona) oz. se spletna stran prilagodi velikosti uporabnikovega zaslona, ne da bi se pri tem spremenila struktura spletne strani ali izgubila vsebina,
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrast,
 • omogočeno je spreminjanje tipa in velikost pisav,
 • povečava besedila,
 • omogočeno je ustavljanje premikov,
 • omogočeno je podčrtovanje povezav,
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • uporablja se standardni HTML jezik in razširitve, ki so podprte s strani vseh brskalnikov,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov

 

Spletišči sta delno skladni z ZDSMA.

Nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti skladno z ZDSMA (v nadaljevanju nedostopna vsebina).

 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišč https://www.os-vavta-vas.si in https://www.krkine-lucke.si/ se nenehno spremlja in sproti izboljšuje posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA. Zaradi nesorazmernega bremena za šolo namreč niso dostopna naslednja gradiva:

 1. skenirani dokumenti v PDF obliki (npr. letna poročila, hišni redi, šolski redi, poslovniki, pravilniki…),
 2. gradivo v dostopnih formatih (npr. obrazci za Predlog za status učenca, Vloga za oprostitev pri sodelovanju OIP…),
 3. različne kompleksne tabele s podatki
 4. vsebine, ki zahtevajo prenos in uporabo namenskih aplikacij.

Ta izjava je bila pripravljena 18. 4. 2023 na podlagi samoocene in bo v nadaljevanju redno posodobljena.

 

Povratne informacije in kontakti

Trudili se bomo, da bi bile vsebine na naših spletnih straneh v prihodnosti še bolj dostopne različnim skupinam uporabnikom. Če naletite na vsebino, ki ni dostopna oziroma želite dodatne informacije glede nedostopne vsebine, se lahko obrnete na nas po navadni ali elektronski pošti:

 

Osnovna šola Vavta vas

Vavta vas 1, 8351 Straža

Telefon: 07/30 84 524

Elektronska pošta: os.vavta-vas@os-vavta-vas.si

 

Odgovor boste prejeli v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če vam v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in kakšni so razlogi za zakasnitev odgovora.

 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil ZDSMA, lahko podate prijavo na Inšpektoratu RS za informacijsko družbo (IRSID), na naslov Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.

Related Images:

Dostopnost