ŠOLSKI KOLEDAR 2019/20

ponedeljek 2. september začetek pouka
ponedeljek–petek 28. oktober -1. november jesenske počitnice
četrtek 31. oktober dan reformacije
petek 1. november dan spomina na mrtve
torek 24. december proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
sreda 25. december božič
četrtek 26. december dan samostojnosti in enotnosti
sreda-četrtek 25. december – 2. januar novoletne počitnice
sreda, četrtek 1. in 2. januar novo leto
petek 3. januar pouka prost dan
petek 31. januar zaključek prvega ocenjevalnega obdobja
petek 7. februar proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
sobota 8. februar Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
petek–sobota 14. in 15. februar informativna dneva za vpis v srednje šole
ponedeljek–petek 24. – 28. februar zimske počitnice
ponedeljek 13. april velikonočni ponedeljek
ponedeljek 27. april dan upora proti okupatorju
ponedeljek – petek 27. april – 1. maj prvomajske počitnice
petek, sobota 1. in 2. maj praznik dela
ponedeljek 15. junij zaključek pouka za 9. razred, razdelitev spričeval
sreda 24. junij zaključek pouka za učence 1.–8. r., proslava pred dnevom državnosti, razdelitev spričeval
četrtek 25. junij dan državnosti
petek-ponedeljek 26. junij – 31. avgust poletne počitnice