DNEVI DEJAVNOSTI ŠOLSKO LETO 2019/2020

 

KULTURNI DAN
1. RAZRED
Kosovirja na leteči žlici, ogled Novega mesta
Koncert-G.Lešnjak, M. Zore
Proslava in delavnice ob kult. prazniku
Zaključna proslava

 

2. RAZRED

Kosovirja na leteči žlici, ogled Novega mesta
Koncert-G.Lešnjak, M. Zore
Proslava in delavnice ob kult. prazniku
Zaključna proslava

 

3. RAZRED

Kosovirja na leteči žlici, ogled Novega mesta
Slovenski šolski muzej
Koncert-G.Lešnjak, M. Zore
Proslava in delavnice ob kult. prazniku

 

4. RAZRED

Predstava po ponudbi KC J. Trdine NM
Koncert-G.Lešnjak, M. Zore
Delavnice ob slovenskem kulturnem prazniku

 

5. RAZRED

Koncert-G.Lešnjak, M. Zore
Vsebine v CŠOD Planinka
Arheološka podoba NM

 

6. RAZRED

Čudoviti svet glasbil in Muzej iluzij
gledališka predstava Kit na plaži in Dolenjski muzej
glasbeno-gledališka predstava Lepotica in zver in Muzej Lojzeta Slaka, Pavčkov dom

 

7. RAZRED

Simfonična glasba na filmskem platnu in Narodna galerija
Rastem s knjigo in Jakčev dom
gledališka predstava Kit na plaži in Muzej Lojzeta Slaka, Pavčkov dom

 

8. RAZRED

Simfonična glasba na filmskem platnu in Moderna galerija
gledališka predstava Kit na plaži in vodeni ogled Novega mesta
doživljajski ogled gradu Raka in Valvasor – učenjak

 

9. RAZRED

Sprehod skozi zgodovino jazza in Prirodoslovni muzej
Literarna ekskurzija na Rašico in ogled Levstikovega doma (ali gradu Turjak)
gledališka predstava Pravica biti človek in vodeni ogled Novega mesta

 

 

 

NARAVOSLOVNI DAN

 

1. RAZRED

Zdravo živim
Zdravniški pregled
ZOO LJ, zaključna ekskurzija

 

2. RAZRED

Zdravstvene delavnice/  zobna preventiva
Pamet je boljša kot žamet
Zaključna ekskurzija

 

3. RAZRED

Naravoslovne vsebine CŠOD
Zdravstvena sistematika
Življenje ob vodi

 

4. RAZRED

Etnološka zbirka (delavnica)- Dolenjski muzej
Življenje v gozdu – Baza 20
Veselje z znanostjo – poskusi

 

5. RAZRED

Vsebine v CŠOD Planinka

 

Muzej na prostem in Kostanjeviška jama
Kraški svet

 

6. RAZRED

Dan Zemlje  – ekodelavnice v šoli

 

Učim se učiti (2 uri) , Preventivne vsebine ( 2 uri),  in podnebne spremembe, hrana (1 ura )
Travnik

 

7. RAZRED

Gozd
Eksperimentalni dan
Naravoslovne vsebine v CŠOD

 

8. RAZRED

CAP (4 ure), podnebne spremembe, hrana (1 ura )

 

Zdravstvena vzgoja (sistematika)
Voda

 

9. RAZRED

Zdravstvene vsebine (2h)  in podnebne spremembe, hrana (3 ure )
Svet energije in Hidroelektrarna – Krško
Voda

 

 

 

TEHNIŠKI DAN

 

1. RAZRED

Izdelava tehničnega izdelka
Dolenjski muzej – delavnica
Ustvarjalne delavnice

 

2. RAZRED

Taborniška noč
Dolenjski muzej – delavnice
Ustvarjalne delavnice

 

3. RAZRED

Naša dediščina
Tehniške vsebine CŠOD Fara
Ljubljanski grad

 

4. RAZRED

Hiša eksperimentov
Izdelki iz mavca in gline
Škatlica – izdelek iz papirja
Ekskurzija – Minicity

 

5. RAZRED

Kolesarski poligon
Delavnice na Centru biotehnike in turizma NM
Vsebine v CŠOD
Izdelava knjige

 

6. RAZRED

Ročne spretnosti – obdelava papirja
Zdravstvena vzgoja (sistematika)
Izdelava lesenih igrač
Ekskurzija

 

7. RAZRED

Tehniške vsebine v CŠOD
Tehniške vsebine v CŠOD
Programiranje in 3D modeliranje
Ekskurzija

 

8. RAZRED

Tehniški dan na ŠC Novo mesto; strojništvo
Tehniški dan na ŠC Novo mesto – lesarstvo in gradbeništvo
Čistilna naprava , CEROD in vodarna Komunale Novo Mesto
Ekskurzija

 

9. RAZRED

Tehniški dan na ŠC Novo mesto – elektrotehnika

 

Multimedija – priprava filmov za valeto
Priprava na valeto
Park vojaške zgodovine Pivka in Spominska hiša Ivana Cankarja

 

 

ŠPORTNI DAN

 

1. RAZRED

Jesenski pohod- po Mahcovi poti
Otroški dan
Spomladanski pohod
Atletski mnogoboj
Plavanje

 

2. RAZRED

Jesenski pohod- po Machovi poti
Otroški dan
Spomladanski pohod
Plavanje
Atletski mnogoboj

 

3. RAZRED

Jesenski pohod
Otroški dan
Igre na snegu
Športne vsebine CŠOD Fara
Atletika

 

4. RAZRED

Pohod
Igre ob tednu otroka
Igre na snegu
Atletika
Bowling

 

5. RAZRED

Otroški dan
Orientacijski pohod
Vsebine v CŠOD
Vsebine v CŠOD
Atletika, troboj

 

6. RAZRED

Otroški dan
Pohod
Igre na snegu
Atletika
Plavanje

 

7. RAZRED

Otroški dan
Atletika
Igre na snegu
CŠOD
CŠOD

 

8.  RAZRED

Atletika
Otroški dan
pohod
Igre na snegu
Balinanje, igre z žogo
9. RAZRED
Atletika
Otroški dan
pohod
Igre na snegu
Ekskurzija