Skoči na glavno vsebino

 DNEVI DEJAVNOSTI ŠOLSKO LETO 2022/2023

 

KULTURNI DAN

CILJI

VODJA, IZVAJALCI

MESEC

OPOMBE, OKVIRNA CENA

 

 

1. RAZRED

 

Ogled lutkovne predstave

LGL Ljubljana

Učenec:

-zbrano in doživeto posluša in spremlja gled. predstavo,

-pozna pravila obnašanja v kulturni ustanovi.

P. S. Bavdek

razredničarki, vzgojiteljici

januar

4 eur + prevoz

Kamišibaj delavnica

Učenec:

-premaguje strah pred nastopanjem,

– spoznava različne vrste gledališča,

– izdela svoj kamišibaj.

P.Bukovec

A.Jerman, vzgojiteljici

december

/

Proslava in delavnice ob kulturnem prazniku

Učenec:

-zbrano sledi kulturni prireditvi,

-na različne načine poustvarja na temo praznika 8. februar.

A.Jerman,

P. Bukovec,  vzgojiteljici

februar

/

Zaključna proslava

Učenec:

– sodeluje z nastopom na prireditvi.

P.Bukovec,

A.Jerman, vzgojiteljici

junij

/

 

 

2. RAZRED

 

Ogled lutkovne predstave

LGL Ljubljana

 

Učenec:

-zbrano in doživeto posluša in spremlja gled. predstavo,

-pozna pravila obnašanja v kulturni ustanovi

P. S. Bavdek

razrednika,

2 spremljevalca

 

januar

4 eur + prevoz

Proslava in delavnice ob kulturnem prazniku

 

Učenec:

-zbrano sledi kulturni prireditvi

-na različne načine poustvarja na temo praznika 8. februar.

A.Grujič,

R. Ogulin

februar

/

Kamišibaj, delavnice

Učenec:

-spozna komorno gledališče, njene prvine, zgodovino ter izdela predstavo.

R. Ogulin,

A. Grujić

 

december

/

Zaključna proslava

Učenec:

-sodeluje z nastopom na prireditvi.

R. Ogulin,

A. Grujić

junij

/

 

 

3. RAZRED

 

Ogled lutkovne predstave

LGL Ljubljana

Učenec:

-zbrano in doživeto posluša in spremlja gled. predstavo,

-pozna pravila obnašanja v kulturni ustanovi.

P. S. Bavdek

A. Fabić, 1 spremljevalec

 

januar

 4 eur + prevoz

Šola nekoč,

Šolski muzej Ljubljana

Učenec:

-spozna in razlikuje preteklost in sedanjost

-pozna pravila vedenja v kulturni ustanovi.

P. S. Bavdek

A. Fabić, 1 spremljevalec

 

15. marec 2023

Vstopnina 8 eur + prevoz

 

Kulturne vsebine CŠOD Burja

Učenec:

– spozna kulturno dediščino kraja.

A. Fabić

P. S. Bavdek, spremljevalec

oktober

/

Proslava in delavnice ob kulturnem prazniku

Učenec:

-zbrano sledi kulturni prireditvi,

-na različne načine poustvarja na temo praznika 8. februar.

A. Fabić,

P. S. Bavdek

februar

/

 

 

4. RAZRED

 

KRALJESTVO GLASBE + muzej/galerija

-Učenec:

-poglablja koncentracijo, zbranost in pozornost,

– doživljajsko-analitično posluša umetno glasbo,

Prepoznava inštrumentalne in vokalne zasedbe,

– poglobi znanje o likovnih področjih in tehnikah,

– obišče kulturno ustanovo.

A. Gazvoda,

razrednika in 2 spremljevalca

 

11. 11. 2022 ob 11.30

 

Predstava 8.5€

 

Prazniki nekoč in danes

Učenec:

-spozna in primerja praznike nekoč in danes,

– sledi kulturni prireditvi.

D. Žugelj,

K. Breznikar

december

/

Delavnice ob slovenskem kulturnem prazniku

Učenec:

-zbrano sledi kulturni prireditvi,

 -na različne načine poustvarja na temo praznika 8. februar.

D. Žugelj,

K. Breznikar

 

februar

/

 

 

5. RAZRED

 

KRALJESTVO GLASBE + muzej/galerija

-Učenec:

-poglablja koncentracijo, zbranost in pozornost,

– doživljajsko-analitično posluša umetno glasbo,

-prepoznava inštrumentalne in vokalne zasedbe,

– poglobi znanje o likovnih področjih in tehnikah,

– obišče kulturno ustanovo.

A. Gazvoda,

razrednika in 1 spremljevalec

 

11. 11. 2022 ob 11.30

 

Predstava 8.5€

 

Ogled predstave Skrivno društvo KRVZ

Učenec:

-spoznava in upošteva bonton v gledališču,

-prepozna prvine gledališke predstave

-razume dramsko dogajanje in odnose med dramskimi osebami.

Petra Kukman,

Polona Keglovič,

spremljevalec

po razporedu

 

Arheološka podoba Novega mesta

Učenec:

-spoznava življenja v preteklosti na področju Dolenjske.

Petra Kukman,

Polona Keglovič,

spremljevalec

april

5 eur + prevoz

KULTURNI DAN

CILJI

VODJA, IZVAJALCI

MESEC

OPOMBE, OKVIRNA CENA

 

 

6. RAZRED

 

KRALJESTVO GLASBE + muzej/galerija

-Učenec:

-poglablja koncentracijo, zbranost in pozornost,

– doživljajsko-analitično posluša umetno glasbo,

Prepoznava inštrumentalne in vokalne zasedbe,

– poglobi znanje o likovnih področjih in tehnikah,

– obišče kulturno ustanovo.

A. Gazvoda,

 2 spremljevalca

 

11. 11. 2022 ob 11.30

Predstava 8.5€

Galerija 4eur

Ogled predstave (KCJT) + Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka

– Učenec:

– razvija zmožnost sprejemanja, razumevanja, doživljanja in vrednotenja umetnostnih besedil,

– razvija in ohranja pozitiven odnos do umetnostnih besedil,

– obiskuje gledališke predstave,

– razume dramsko dogajanje,

– prepozna prvine gledališke predstave,

– razvija pozitiven odnos do slovenske kulture.

Ana Markelj Karlič, razrednika

 

Predstava: 9 €

Muzej: 5 €

Kulturna dediščina domačega kraja

Učenec:

-opiše primere naravne in kulturne dediščine,

 – na primerih iz krajevne zgodovine opiše pomen ohranjanja kulturne dediščine,

– na primerih iz krajevne zgodovine opiše najbolj znane šege in navade,

– navede primere domačih obrti in opiše njihove izdelke,

– na primerih opiše, katere so tipične slovenske jedi.

Metka Starešinič,

Tihomir Fabina,

Vladimira Brudar/ Tjaša Kotar

April/maj 2023

 

 

 

7. RAZRED

 

SLOVENSKA FILMSKA GLASBA + muzej/galerija

Učenec:

-poglablja koncentracijo, zbranost in pozornost

– doživljajsko-analitično posluša umetno glasbo,

– prepoznava inštrumentalne in vokalne zasedbe,

– poglobi znanje o likovnih področjih in tehnikah,

– obiščejo kulturno ustanovo.

A. Gazvoda,

+ 3 spremljevalci

 

25. 10. 2022 ob 11.00

Predstava 5€

Galerija 4eur

Ogled gledališke predstave v KCJT + voden ogled NM

 Učenec:

– razvija zmožnost sprejemanja, razumevanja, doživljanja in vrednotenja umetnostnih besedil,

– razvija in ohranja pozitiven odnos do umetnostnih besedil,

– obiskuje gledališke predstave,

– razume dramsko dogajanje in odnose med dramskimi osebami,

– prepozna prvine gledališke predstave,

– razvija pozitiven odnos do slovenske kulture,

– spoznava lokalno zgodovino in kulturne znamenitosti.

Ana Markelj Karlič, razrednika,

spremljevalec

 

Predstava: 9 €

Ogled:

 

 

 

Rastem s knjigo:

Obisk knjižnice Mirana Jarca in

obisk Galerije Božidarja Jakca v Nm

Učenec:

-spodbuja motivacijo za branje,

– spodbuja obiskovanje splošnih knjižnic,

-spoznava sodobne slovenske pisce mladinske literature,

– razvija kulturni odnos glede obiska galerijskega prostora,

– se seznanja z likovno pedagoško zbirko,

-v delavnici aktivno ustvarja in se likovno izraža.

V. Brudar,

D. Štamfelj,

1 spremljevalec

november

Galerija+ delavnica 3,5eur

 

 

8. RAZRED

 

OPERNO POPOTOVANJE OD BAROKA DO MUZIKALA + muzej/galerija

Učenec:

-poglablja koncentracijo, zbranost in pozornost,

– doživljajsko-analitično posluša umetno glasbo,

– prepoznava inštrumentalne in vokalne zasedbe,

– poglobi znanje o likovnih področjih in tehnikah,

– obišče kulturno ustanovo.

A. Gazvoda,

 2 spremljevalca

 

14. 4. 2023 ob 11.00

Predstava 5€

Galerija 4eur

Ogled gledališke predstave v KCJT (predvidoma Reformatorji na odru) + Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka

– Učenec:

– razvija zmožnost sprejemanja, razumevanja, doživljanja in vrednotenja umetnostnih besedil,

– razvija in ohranja pozitiven odnos do umetnostnih besedil,

– obiskuje gledališke predstave,

– razume dramsko dogajanje in odnose med dramskimi osebami.

– prepoznajo prvine gledališke predstave,

– razvijajo pozitiven odnos do slovenske kulture,

– pridobivajo književno znanje.

Ana Markelj Karlič,

 razrednika

 

 

Predstava: 9 €

Muzej: 5 €

Vsebine CŠOD Škorpijon

Učenec:

– spozna kulturno dediščino kraja.

Metka Starešinič,

Marija Hlastan,

Tihomir Fabina

13. 02. 2023 – 17. 02. 2023

CŠOD

 

 

9. RAZRED

 

 

SPREHOD SKOZI ZGODOVINO JAZZA + muzej/galerija

Učenec:

-poglablja koncentracijo, zbranost in pozornost,

– doživljajsko-analitično posluša umetno glasbo,

– prepoznava inštrumentalne in vokalne zasedbe,

– poglobi znanje o likovnih področjih in tehnikah,

– obiščejo kulturno ustanovo.

A. Gazvoda,

3 spremljevalci

 

23.1. ob 11.00

Predstava 5€

Galerija 4eur

Ogled gledališke predstave v KCJT (predvidoma Reformatorji na odru) + Dolenjski muzej

Učenec:

– razvija zmožnost sprejemanja, razumevanja, doživljanja in vrednotenja umetnostnih besedil,

– razvija in ohranja pozitiven odnos do umetnostnih besedil,

– obiskuje gledališke predstave,

– razume dramsko dogajanje in odnose med dramskimi osebami,

– prepozna prvine gledališke predstave,

– pridobiva književno znanje,

– razvija pozitiven odnos do slovenske kulture in zgodovine.

Ana Markelj Karlič,

razrednika,

spremljevalec

 

Predstava 9 €

Muzej: 3 €

Cankarjeva rojstna hiša (Vrhnika) in Park Vojaške zgodovine Pivka

Učenec:

– obišče rojstno hišo Ivana Cankarja, spozna njegovo življenje in delo,

– razvija pozitiven odnos do slovenske kulture in zgodovine,

– seznani se z vojaško zgodovino na ozemlju Slovenije od antike do osamosvojitve.

 

Sanja Kirn,

Metka Starešinič

Marec/april 2023

Vstopnina Pivka 7,5 €

Vstopnina Cankarjeva hiša 2€

 

 

NARAVOSLOVNI DAN

CILJI

VODJA, IZVAJALCI

MESEC

OPOMBE, OKVIRNA CENA

 

 

1. RAZRED

 

VSUO

Učenec:

– se spozna z vrstniškim nasiljem in preprečevanjem le tega,

– se medvrstniško vključuje in sodeluje pri različnih dejavnostih.

A.Jerman,

P. Bukovec,

vzgojiteljici

april

/

Zdravniški pregled

– Učenec se udeleži preventivnega pregleda pri pediatru.

P.Bukovec,

A.Jerman,

vzgojiteljici

Po razporedu

Stroški prevoza

Zaključna ekskurzija, ZOO Lj

Učenec:

– spozna različne živali, si ogleda njihova bivališča.

A.Jerman,

P. Bukovec,

vzgojiteljici

junij

vstopnina 5 eur + prevoz

 

 

2. RAZRED

 

Varno in spodbudno učno okolje

Učenec:

– se spozna z vrstniškim nasiljem in preprečevanjem le tega,

– se medvrstniško vključuje in sodeluje pri različnih dejavnostih.

A. Grujič,

R. Ogulin

februar

(10. 2. 2023)

/

Pamet je boljša kot žamet

Učenec:

– se seznani  s poskusi,  postavlja hipoteze in izvaja preproste poskuse.

R. Ogulin,

A. Grujić

november

/

Zaključna ekskurzija, Volčji Potok

Učenec:

-spozna rastlinske vrste, gibanje na prostem, ogled razstav.

R. Ogulin,

A. Grujić,

spremljevalec

junij

vstopnina 4 eur + prevoz

 

 

3. RAZRED

 

Človeško telo

 

Učenec:

-ve kako deluje človeško telo,

– spozna čutila.

A. Fabić,

P. S.Bavdek

april

/

Zdravstvena sistematika

Učenec:

– se seznani, da bolezni povzročajo mikrobi,

– se seznani s preprečevanjem bolezni.

P. S. Bavdek,

A. Fabić,

spremljevalec

 

Po razporedu

Stroški prevoza

Varno in spodbudno učno okolje

Učenec:

– se spozna z vrstniškim nasiljem in preprečevanjem le tega,

– se medvrstniško vključuje in sodeluje pri različnih dejavnostih.

Petra Skube Bavdek,

A.    Fabić

november

/

 

 

4. RAZRED

 

Kostanjeviška jama

Učenec:

-spozna kraško jamo kot življenjski prostor.

D. Žugelj

K. Breznikar

+ sprem.

september

4 eur + prevoz

Glinokopi

Učenec:

-spozna pomen in zgodovino glinokopov v Zalogu,

-spozna redke živalske in rastlinske vrste na tem območju,

-opazuje drevesne vrste in kaj se z njimi dogaja.

D. Žugelj

K. Breznikar

+ sprem.

 

 

oktober

/

Veselje z znanostjo – poskusi

Učenec:

-pozna osnovno varovalno opremo,

-opazuje in izvajajo poskuse.

D. Žugelj,

K. Breznikar

 

januar

/

 

 

5. RAZRED

 

Vsebine v CŠOD Planinka

Učenec:

-opazuje vremenske pojave in jih beleži,

-izdela enostavne pripomočke za merjenje vremenskih pojavov (vetrokaz).

Polona Keglovič,

Petra Kukman,

Mateja Drmaž

27. 2. – 3. 3. 2023

 

Eksperimentalni dan

Učenec:

-preko poskusov spoznava različne snovi in njihove lastnosti.

Petra Kukman

Polona Keglovič

april

 

Kraški svet

Učenec:

-spoznava Kras in kraške pojave.

Polona Keglovič

Petra Kukman

junij

9 eur + prevoz

NARAVOSLOVNI DAN

CILJI

VODJA, IZVAJALCI

MESEC

OPOMBE, OKVIRNA CENA

 

 

6. RAZRED

 

TRAVNIK, BIOTOPI V ZALOGU

Učenec:

– se seznani z orientacijo v naravi,

-spoznava nastanek in zgodovino opekarstva,

-opazuje vreme in se seznani z rastlinskim in živalskim svetom na območju glinokopov (poudarek na travniku).

Jana Mežič,

Metka Starešinič,

razrednik

maj/junij

/

Učim se učiti, spletne brihte, zdravstvena preventiva  “Odraščanje – dve plati medalje”  (2 + 2 + 1)

Učenec:

– razvija učne navade in razvija samoregulacijske veščine,

– spoznava pasti spleta ter razvija veščine varne ter odgovorne rabe interneta,

-seznani se s spletnim bontonom,

 – se seznani z dejavniki tveganja ter varovalnimi dejavniki v adolescenci, ki so pomembni za zdravo rast in razvoj.

Hana Korošec

 

Zunanji izvajalci

25. 10. 2022

 

/

Zdravstvena sistematika –

 

Učenec:

– se sezani z zdravim načinom življenja,

-opravi preventivni zdravniški pregled pri pediatru.

 

Tihomir Fabina,

Mateja Drašler,

spremljevalec

 

prevoz

 

 

7. RAZRED

 

GOZD IN BIOTOPI V ZALOGU

Učenec:

– se seznani z orientacijo v naravi,

-spozna nastanek in zgodovino opekarstva, opazuje vreme in se seznani z rastlinskim in živalskim svetom na območju glinokopov (poudarek na gozdu).

Metka Starešinič,

Jana Mežič,

razrednik

september/oktober

/

Eksperimentalni dan

Učenec se seznani z:

– različno laboratorijsko steklovino in pripomočki,

– eksperimentalnimi tehnikami,

– opravi različne poskuse na temo valovanja.

Jana Mežič

november – april

/

NEON

Učenec:

-se zaveda svojih pravic,

– prepozna vrstniško nasilje,

– spoznava vzroke in  posledice nasilja,

– se uči veščin nenasilne komunikacije, vedenja,

-se uči ustrezno odzvati na nasilje,

– spozna moč prič,

– se uči povedati o izkušnji vrstniškega nasilja,

– se uči prispevati k zmanjšanju vrst. nasilja.

 

Sanja Kirn

Ana Markelj Karlič

Mateja Drašler

Marija Hlastan

oktober

 

 

 

8. RAZRED

 

Vsebine CŠOD Škorpijon

Učenec:

– spozna okolje in živali v okolici CŠOD.

Marija Hlastan

Metka Starešinič

 

13. 02. 2023 – 17. 02. 2023

CŠOD

NEON

Učenec:

– se zaveda svojih pravic,

– prepozna vrstniško nasilje,

– spoznava vzroke in  posledice nasilja,

– se uči veščin nenasilne komunikacije, vedenja,

– se uči ustrezno odzvati na nasilje,

– spozna moč prič,

– se uči povedati o izkušnji vrstniškega nasilja,

– se uči prispevati k zmanjšanju vrst. nasilja.

 

Ana Markelj Karlič

Sanja Kirn

september

 

Astronomski dan

Učenec:

-spozna osnovne astronomske  pojme,

-spozna astronomska opazovanja,

– se orientira s pomočjo neba,

-uporablja astronomske pripomočke.

 

Damir Pirc

november

Stroški izvajalca

 

 

9. RAZRED

 

Vode na krasu

Učenec:

– s terenskim delom spoznava kraške pojave in kraške vodne vire domače pokrajine.

Metka Starešinič,

Jana Mežič,

spremljevalec

marec/april

/

Priprava na valeto (priprava programa, snemanje filma)

Učenec:

– pripravi scenarij, za prireditev (vezni tekst, pesmi, glasbene točke…),

– sodeluje s sošolci,

– pripravi video projekcijo,

– posname film.

Sanja Kirn,

razrednika

junij

/

Svet energije

Učenec:

-spoznavan pridobivanja energije,

-spozna delovanje jedrske elektrarne,

-spozna pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije,

-izvede poskuse s prikazom različnih oblik energije.

Damir Pirc,

razrednika

marec

prevoz

 

 

 

TEHNIŠKI DAN

CILJI

VODJA, IZVAJALCI

MESEC

OPOMBE, OKVIRNA CENA

 

 

1. RAZRED

 

Taborniška noč

Učenec:

– spozna nekaj taborniških veščin ( orientacija, kurjenje ognja, priprava obroka),

– se uči samostojnosti, sodelovanja v skupini ter razvija čut do narave in sočloveka.

P.Bukovec,

A.Jerman,

 vzgojiteljici

junij

/

Dolenjski muzej

Učenec:

-si ogleda stalno razstavo  in se udeleži delavnic na temo razstave.

A.Jerman,

P. Bukovec,

 vzgojiteljjici

september

vstopnina, prevoz

10 eur

Ustvarjalna delavnica

Učenec:

-izdela izdelek iz gline in se uči ustreznega rokovanja z izbranim materialom.

P.Bukovec,

A.Jerman,

 vzgojiteljici

marec

glina

 

 

2. RAZRED

 

Novoletne ustvarjalnice

Učenec:

– ustvarja različne novoletne okraske, pri tem razvija občutek za grafomotoriko, estetiko in natančnost.

 

A. Grujič,

R. Ogulin

december

/

Ustvarjalne delavnice

Učenec:

– spozna različne vrste materialov,

– oblikuje in izdela izdelek.

A. Grujič

R. Ogulin

marec

/

Dolenjski muzej

Učenec:

– si ogleda  razstavo, izdela predmet, spozna pomen muzejev.

R. Ogulin

A. Grujić,

 2 spremljevalca

oktober

vstopnina 4 eur + prevoz

 

 

3. RAZRED

 

Ustvarjalna delavnica

Učenec:

– spozna različne vrste materialov,

– oblikuje in izdela izdelek.

A. Fabić,

P. S. Bavdek

december

/

Tehniške vsebine CŠOD Burja

Učenec:

– se orientira v naravi, uporablja zemljevid in kompas.

P. S. Bavdek

A. Fabić,

spremljevalec

 

oktober

/

Izdelajmo košaro

Rokodelski center Ribnica

Učenec:

– se seznani z kulturno dediščino, rokodelstvom,

-izdela košaro iz trsja.

P. S. Bavdek

A. Fabić,

 1 spremljevalec

 

junij

vstopnina 10 eur  +

prevoz

 

 

4. RAZRED

 

Hiša eksperimentov

Učenec:

-spozna in izvede različne kemijske, fizikalne eksperimente.

D. Žugelj,

K. Breznikar,

spremljevalec

november

7 eur + prevoz

Novoletno ustvarjanje

Učenec:

-ustvarja različne novoletne okraske, pri tem razvija občutek za grafomotoriko, estetiko in natančnost.

D. Žugelj

K. Breznikar

 

december

/ (material)

Delavnice VSUO

Učenec:

– preko različnih dejavnosti usvaja ustrezen način komunikacije, krepi medosebne odnose, se trudi pri  izboljševanju razredne klime.

D. Žugelj,

K. Breznikar

 

november

/

Bela krajina (Šola Bistra buča ter izvir reke Krupe)

Učenec:

-spozna šolo nekoč,

-opazuje pokrajino ter si ogleda izvir reke Krupe.

D. Žugelj,

K. Breznikar,

spremljevalec

 

junij

5 € + prevoz

 

 

5. RAZRED

 

Vsebine v CŠOD Planinka

Učenec:

-razvija ročne spretnosti, ustvarjalnost in čut za estetskost,

-spoznava se z osnovami astronomije.

Polona Keglovič,

Petra Kukman,

Mateja Drmaž

 

27. 2. – 3. 3. 2023

 

Kolesarski poligon

Učenec:

-obvlada spretnostno vožnjo s kolesom.

Petra Kukman,

Polona Keglovič,

Petra Bukovec,

Mateja Drmaž

september

 

Delavnice VSUO

Učenec:

-krepi dobre medsebojnne odnose,

-gradi pozitivno razredno klimo,

-spoznava čustva in razvija empatijo,

-se uči sodelovati in razvija komunikacijske spretnosti,

-gradi zdravo samopodobo.

Polona Keglovič

Petra Kukman

februar

 

Prešerno ustvarjanje

Učenec:

-likovno in literarno ustvarja ob slovenskem kulturnem prazniku,

-razvija ustvarjalnost in občutek za estetiko,

-spoznava pomen umetnostnih besedil .

Petra Kukman,

Polona Keglovič

februar

 

TEHNIŠKI DAN

CILJI

VODJA, IZVAJALCI

MESEC

OPOMBE, OKVIRNA CENA

 

6. RAZRED

 

Ročne spretnosti – papirna gradiva

 

Učenec:

– izdela papir,

– spozna različne obdelovalne postopke (rezanje z lepenkarskim nožem, žlebičenje…),

– oblikuje in izdela izdelek.

Gregor Turk,

Vladimira Brudar

 

november ali december

/

 

Merjenje, merske enote

Učenec:

-pretvarja merske enote in računa z njimi,

-spozna ploščinske enote in jih poveže s primeri merjenja v vsakdanjem življenju,

-oceni, primerja in meri prostornino z različnimi enotami.

 Bogdana Hočevar

april

/

VSUO

Učenec:

– krepi dobre medsebojne odnose,

– gradi pozitivno razredno klimo,

– spoznava čustva in razvija empatijo,

– se uči sodelovati in

razvija komunikacijske spretnosti,

– gradi zdravo samopodobo.

Sanja Kirn,

razrednika

10. 2. 2023

 

Zaključna ekskurzija: Primorska

Učenec:

-aktivno in sistematično dopolnjuje in poglablja teoretično znanje, ki  ga je pridobil med rednim poukom in ga povezuje  ter razvija kritično mišljenje,

-se vzgaja za kritičen in odgovoren odnos do naravne in kulturne dediščine,

-spoznava varnostne ukrepe pri delu in v prometu,

-oblikuje pozitiven odnos do varovanja svojega zdravja in zdravja drugih,

– spoznava poklice in okolje v katerih se pojavlja.

Mateja Drašler,

Tihomir Fabina,

spremljevalec

maj/junij

Prevoz

Vstopnina:

12,50 eur Škocjanske jame

Lipica 9 eur ali Soline 6,50 eur

 

7. RAZRED

 

Tehniški dan na ŠC Novo mesto – lesarstvo in gradbeništvo

ALI

Izdelava izdelkov iz umetnih gradiv

Učenec:

– spozna različne obdelovalne postopke

(plastično  oblikovanje, segrevanje z žarilno nitko…),

– oblikuje in izdela izdelek,

– preizkusi uporabnost in delovanje izdelka.

 

Gregor Turk,

Damir Pirc

 

 

Kar določi ŠC Novo mesto

ALI

marec ali april

 

Stroški prevoza

 

 

 

VSUO

Učenec:

– krepi dobre medsebojne odnose,

– gradi pozitivno razredno klimo,

– spoznava čustva in razvija empatijo,

– se uči sodelovati in

razvija komunikacijske spretnosti,

– gradi zdravo samopodobo.

Sanja Kirn,

razrednika

10. 2. 2023

 

Video animacije

Učenec:

-spoznava sodobne tehnologije,

-uporablja  IKT aplikacije,

– se seznani  z razvojem filma, načrtovanjem video posnetka,

-izdela video posnetek.

Damir Pirc,

Marija Hlastan

 

 

Zaključna ekskurzija

Učenec:

-spozna  naravno in kulturno dediščino Gorenjske.

razrednika,

spremljevalec

Maj/junij

Prevoz, vstopnina

 

 

8. RAZRED

 

 

Vsebine CŠOD Škorpijon 

Učenec:

– se seznani s prvo pomočjo (bolezni in poškodbe v naravi) ter z načini preživetja v naravi.

Tihomir Fabina,

Marija Hlastan,

Metka Starešinič

 

februar

 

CŠOD

 

Cerod, vodarna, čistilna naprava

Učenec:

– se seznani s Centrom za ravnanje z odpadki Dolenjske, spozna vodarno in pomen vodooskrbe ter čistilno napravo s poudarkom na trajnostnem razvoju.

Metka Starešinič,

Jana Mežič,

Marija Hlastan

marec/april

Stroški prevoza

VSUO

Učenec:

– krepi dobre medsebojne odnose,

– gradi pozitivno razredno klimo,

– spoznava čustva in razvija empatijo,

– se uči sodelovati in

razvija komunikacijske spretnosti,

– gradi zdravo samopodobo.

Sanja Kirn,

razrednika

10. 2. 2023

 

Zaključna ekskurzija

Učenec:

-spozna  naravno in kulturno dediščino Celjske in Velenjske kotline,

-aktivno in sistematično dopolnjuje in poglablja teoretično znanje, ki so ga pridobili med rednim poukom in ga povezuje ter razvija kritično mišljenje,

– razvija kritičen in odgovoren odnos do naravne in kulturne dediščine.

Marija Hlastan,

Metka Starešinič,

spremljevalec

junij

Stroški prevoza in vstopnin

 

 

9. RAZRED

 

Tehniški dan na ŠC Novo mesto – elektrotehnika

ALI

Svet elektrike

Učenec:

– ponovi in nadgradi svoje znanje o elektriki in elektrotehniki,

– izdela naprave, ki vsebujejo različna stikala, vezja, svetila in krmila, ki jih poganja elektrika,

– preizkusi delovanje naprav.

Gregor Turk,

Damir Pirc

 

Kar določi ŠC Novo mesto

ALI

oktober, november ali

april, maj

Stroški prevoza

 

Priprava na valeto – generalka

Učenec:

– preizkusi nastop,

– pripravi prostor, sceno, ozvočenje …

Gregor Turk,

razrednika

junij

/

VSUO

Učenec:

– krepi dobre medsebojne odnose,

– gradi pozitivno razredno klimo,

– spoznava čustva in razvija empatijo,

– se uči sodelovati in

razvija komunikacijske spretnosti,

– gradi zdravo samopodobo.

Sanja Kirn,

razrednika

10. 2. 2023

 

Tehniški dan na ŠC Novo mesto – kozmetična, kemijska in farmacevtska

Učenci spoznajo srednješolske programe kozmetični tehnik, kemijski tehnik in farmacevtski tehnik

Hana Korošec,

Spremljevalci

september

Stroški prevoza na relaciji Vavta vas – Novo mesto

 

ŠPORTNI DAN

CILJI

VODJA, IZVAJALCI

MESEC

OPOMBE,OKVIRNA CENA

 

 

1. RAZRED

 

Jesenski pohod, Straški hrib

Učenec:

– hodi dlje časa z vmesnimi postanki,

– pozna osnovno pohodniško opremo in pravila varne hoje.

 

A.Jerman,

P. Bukovec,

 vzgojiteljici

september

/

Spomladanski pohod, Divji potok

Učenec:

– hodi dlje časa z vmesnimi postanki,

– pozna osnovno pohodniško opremo in pravila varne hoje.

 

P.Bukovec,

A.Jerman,

 vzgojiteljici

maj

–        prevoz do Črmošnjic (5 eur)

Otroški dan

Učenec:

-razvija timsko delo in medsebojno pomoč,

-spoznava športne igre kot obliko aktivnega preživljanja prostega časa in spodbujanje zdravega načina življenja,

Preventivno delovanje na področju preprečevanja vrstniškega nasilja.

Spodbujanje vrednot: enakopravnost, pravičnost, solidarnost, soodvisnost, učiti se sobivanja, spoštovanje različnosti, sodelovanje in preseganje individualizma.

 

Hana Korošec,

Katja Kek,

razrednik in ostali strokovni delavci

december

/

Atletski mnogoboj

Učenec:

– je športno aktiven,

-razvija zdravo tekmovalnost,  koordinacijo, vzdržljivost ter se uči športnega obnašanja.

 

P.Bukovec,

A.Jerman,

 vzgojiteljici

april

/

Plavanje

– Učenec se prilagaja na vodo.

 

P.Bukovec,

A.Jerman,

 vzgojiteljici

november

Vstopnina 5 eur + prevoz

10 eur

 

 

2. RAZRED

 

Jesenski pohod

Učenec:

– hodi dlje časa z vmesnimi postanki,

– pozna osnovno pohodniško opremo in pravila varne hoje.

 

R. Ogulin,

A. Grujić,

2 spremljevalca

september

/

Otroški dan

Učenec:

-razvija timsko delo in medsebojno pomoč,

-spoznava športne igre kot obliko aktivnega preživljanja prostega časa in spodbujanje zdravega načina življenja,

Preventivno delovanje na področju preprečevanja vrstniškega nasilja.

Spodbujanje vrednot: enakopravnost, pravičnost, solidarnost, soodvisnost, učiti se sobivanja, spoštovanje različnosti, sodelovanje in preseganje individualizma.

 

Hana Korošec,

Katja Kek,

razrednik in ostali strokovni delavci

oktober

/

Spomladanski pohod

Učenec:

– hodi dlje časa z vmesnimi postanki,

– pozna osnovno pohodniško opremo in pravila varne hoje.

 

R. Ogulin,

A. Grujić,

2 spremljevalca

april

/

Plavanje

Učenec:

-drsi na vodi z iztegnjenimi rokami 5s,

-preplava nekaj metrov v poljubni tehniki.

A. Grujič,

R. Ogulin,

spremljevalci

 

maj/junij

vstopnina 5 eur + prevoz

Atletski mnogoboj

Učenec:

–  je športno aktiven,

– razvija zdravo tekmovalnost, koordinacijo, vzdržljivost ter se uči športnega obnašanja.

 

A. Grujič,

Robert Ogulin

maj/junij

/

 

 

3. RAZRED

 

Pohod

Učenec:

– hodi dlje časa z vmesnimi postanki,

– pozna osnovno pohodniško opremo in pravila varne hoje.

Petra S. Bavdek,

A.    Fabić,

spremljevalec

september

/

Pohod

Učenec:

– hodi dlje časa z vmesnimi postanki,

– pozna osnovno pohodniško opremo in pravila varne hoje.

Petra S. Bavdek,

A. Fabić,

spremljevalec

 

maj

/

Otroški dan

Učenec:

-razvija timsko delo in medsebojno pomoč,

-spoznava športne igre kot obliko aktivnega preživljanja prostega časa in spodbujanje zdravega načina življenja,

Preventivno delovanje na področju preprečevanja vrstniškega nasilja.

Spodbujanje vrednot: enakopravnost, pravičnost, solidarnost, soodvisnost, učiti se sobivanja, spoštovanje različnosti, sodelovanje in preseganje individualizma

Hana Korošec,

Katja Kek,

razrednik in ostali strokovni delavci

 

oktober

/

Športne vsebine CŠOD Burja

Učenec:

– se prilagaja na vodo,

– preplava 15 m v izbrani tehniki,

– pozna in upošteva varnostna in higienska pravila.

P. S. Bavdek,

A. Fabić

spremljevalec

 

oktober

/

Športne vsebine CŠOD Burja

Učenec:

– se prilagaja na vodo,

– preplava 15 m v izbrani tehniki,

– pozna in upošteva varnostna in higienska pravila.

A. Fabić,

P. S. Bavdek,

spremljevalec

oktober

/

 

 

4. RAZRED

 

Pohod

Učenec:

– hodi dlje časa z vmesnimi postanki,

– pozna osnovno pohodniško opremo in pravila varne hoje.

D. Žugelj,

K. Breznikar,

 spremljevalec

september

/

Otroški dan

Učenec:

-razvija timsko delo in medsebojno pomoč,

-spoznava športne igre kot obliko aktivnega preživljanja prostega časa in spodbujanje zdravega načina življenja,

Preventivno delovanje na področju preprečevanja vrstniškega nasilja.

Spodbujanje vrednot: enakopravnost, pravičnost, solidarnost, soodvisnost, učiti se sobivanja, spoštovanje različnosti, sodelovanje in preseganje individualizma

Hana Korošec,

Katja Kek,

razrednik in ostali strokovni delavci

 

 

oktober

/

Zimski športni dan

Učenec:

-je športno aktiven,

– razvija koordinacijo ter vzdržljivost.

D. Žugelj,

K. Breznikar

 

januar

(odvisno od dejavnosti)

Atletika

Učenec:

-je športno aktiven,

-sodeluje v atletskem troboju,

-razvija koordinacijo ter vzdržljivost.

 

D. Žugelj,

K. Breznikar

 

maj

/

Bowling

Učenec:

-je športno aktiven,

-se seznani z bowlingom in ga igra,

-razvija koordinacijo ter vzdržljivost.

 

D. Žugelj,

K. Breznikar

 

april

3,2 eur + prevoz

 

 

5. RAZRED

 

Pohod

Učenec:

-razume koristi gibanja na prostem in spozna, da je le to nujno potrebno v vsakdanjem življenju,

Petra Kukman,

Polona Keglovič,

Bogdan Burgar

september

 

Otroški dan

Učenec:

-razvija timsko delo in medsebojno pomoč,

-spoznava športne igre kot obliko aktivnega preživljanja prostega časa in spodbujanje zdravega načina življenja,

Preventivno delovanje na področju preprečevanja vrstniškega nasilja.

Spodbujanje vrednot: enakopravnost, pravičnost, solidarnost, soodvisnost, učiti se sobivanja, spoštovanje različnosti, sodelovanje in preseganje individualizma

Hana Korošec,

Katja Kek,

razrednik in ostali strokovni delavci

 

oktober

 

Vsebine v CŠOD Planinka

Učenec:

– se uči osnov smučanja in spretnosti na smučeh,

-spoznava pravila obnašanja na smučišču.

Polona Keglovič,

Petra Kukman,

Mateja Drmaž

27. 2. – 3. 3. 2023

 

Vsebine v CŠOD Planinka

Učenec:

– se uči osnov smučanja in spretnosti na smučeh,

-spoznava pravila obnašanja na smučišču.

Polona Keglovič,

Petra Kukman,

Mateja Drmaž

27. 2. -3. 3. 2023

 

Plavanje

Učenec:

-skoči v vodo in preplava 35 m ne da bi pri tem stopil na tla ali se oprijel roba bazena.

Petra Kukman,

Polona Keglovič,

Bogdan Burgar

marec

10 eur

ŠPORTNI DAN

CILJI

VODJA, IZVAJALCI

MESEC

OPOMBE, OKVIRNA CENA

 

6. RAZRED

 

Atletika

Učenec:

-si oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (spodbujanje medsebojnega sodelovanja, strpnosti in sprejemanja drugačnosti, razvoj zdrave tekmovalnosti in spoštovanje športnega obnašanja – ferpleja).

Burgar Bogdan,

ostali strokovni delavci

september

/

Igre na snegu

Učenec zadovolji svojo potrebo po gibanju in igri.

Burgar Bogdan,

ostali strokovni delavci

december-februar

Karte za drsanje ali smučanje, prevoz

Pohod

Učenec:

-razume koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem preživljanju prostega časa.

Drmaž Mateja,

razrednika

september/oktober

/

Plavanje

Učenec preveri svoje znanja plavanja.

Drmaž Mateja,

Bogdan Burgar,

spremljevalec

april

Vstopnina bazen, prevoz

Otroški dan

Učenec:

-razvija timsko delo in medsebojno pomoč,

-spoznava športne igre kot obliko aktivnega preživljanja prostega časa in spodbujanje zdravega načina življenja,

Preventivno delovanje na področju preprečevanja vrstniškega nasilja.

Spodbujanje vrednot: enakopravnost, pravičnost, solidarnost, soodvisnost, učiti se sobivanja, spoštovanje različnosti, sodelovanje in preseganje individualizma.

Hana Korošec,

Katja Kek,

razrednik in ostali strokovni delavci

 

oktober

/

 

7. RAZRED

 

Atletika

Učenec:

-si oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (spodbujanje medsebojnega sodelovanja, strpnosti in sprejemanja drugačnosti, razvoj zdrave tekmovalnosti in spoštovanje športnega obnašanja – ferpleja).

Burgar Bogdan,

ostali strokovni delavci

september

/

Igre na snegu

Učenec zadovolji svojo potrebo po gibanju in igri.

Burgar Bogdan,

ostali strokovni delavci

december-februar

Karte za drsanje in smučanje, prevoz

Pohod

Učenec:

-razume koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem preživljanju prostega časa.

Drmaž Mateja,

ostali strokovni delavci

September/ oktober

/

Kolesarjenje

Učenec:

-začuti zadovoljstvo ob gibanju, premagovanju naporov in doseganju osebnih ciljev.

Drmaž Mateja,

Bogdan Burgar,

Damir Pirc,

Tihomir Fabina,

spremljevalec

junij

Najem supov in igrišč ob Krki

Otroški dan

Učenec:

-razvija timsko delo in medsebojno pomoč,

-spoznava športne igre kot obliko aktivnega preživljanja prostega časa in spodbujanje zdravega načina življenja,

Preventivno delovanje na področju preprečevanja vrstniškega nasilja.

Spodbujanje vrednot: enakopravnost, pravičnost, solidarnost, soodvisnost, učiti se sobivanja, spoštovanje različnosti, sodelovanje in preseganje individualizma.

Hana Korošec,

Katja Kek,

razrednik in ostali strokovni delavci

 

oktober

/

 

8.  RAZRED

 

Atletika

Učenec:

-si oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (spodbujanje medsebojnega sodelovanja, strpnosti in sprejemanja drugačnosti, razvoj zdrave tekmovalnosti in spoštovanje športnega obnašanja – ferpleja).

Burgar Bogdan,

ostali strokovni delavci

september

/

Kolesarjenje

Učenec:

-začuti zadovoljstvo ob gibanju, premagovanju naporov in doseganju osebnih ciljev.

Drmaž Mateja,

razrednika,

spremljevalec

 

junij

Najem supov in igrišč ob Krki

Otroški dan

Učenec:

-razvija timsko delo in medsebojno pomoč,

-spoznava športne igre kot obliko aktivnega preživljanja prostega časa in spodbujanje zdravega načina življenja,

Preventivno delovanje na področju preprečevanja vrstniškega nasilja.

Spodbujanje vrednot: enakopravnost, pravičnost, solidarnost, soodvisnost, učiti se sobivanja, spoštovanje različnosti, sodelovanje in preseganje individualizma.

Hana Korošec,

Katja Kek,

razrednik in ostali strokovni delavci

 

oktober

/

Vsebine CŠOD Škorpijon

Učenec:

-razume koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem preživljanju prostega časa.

Metka Starešinič,

Marija Hlastan,

Tihomir Fabina

februar

CŠOD

Vsebine CŠOD Škorpijon

Učenec zadovolji svojo potrebo po gibanju in igri.

Marija Hlastan,

Metka Starešinič,

Tihomir Fabina

februar

CŠOD

 

 

9. RAZRED

 

Otroški dan

Učenec:

-razvija timsko delo in medsebojno pomoč,

-spoznava športne igre kot obliko aktivnega preživljanja prostega časa in spodbujanje zdravega načina življenja,

Preventivno delovanje na področju preprečevanja vrstniškega nasilja.

Spodbujanje vrednot: enakopravnost, pravičnost, solidarnost, soodvisnost, učiti se sobivanja, spoštovanje različnosti, sodelovanje in preseganje individualizma.

Hana Korošec,

Katja Kek,

razrednik in ostali strokovni delavci

 

oktober

/

Pohod

Učenec:

-razume koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem preživljanju prostega časa.

Drmaž Mateja,

ostali strokovni delavci

September/ oktober

/

Igre na snegu

Učenec zadovolji svojo potrebo po gibanju in igri.

Burgar Bogdan,

ostali strokovni delavci

december-februar

Karte za smučanje in drsanje + prevoz

Atletika

Učenec:

-si oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (spodbujanje medsebojnega sodelovanja, strpnosti in sprejemanja drugačnosti, razvoj zdrave tekmovalnosti in spoštovanje športnega obnašanja – ferpleja).

Burgar Bogdan,

ostali strokovni delavci

september

/

Zaključna ekskurzija

Učenec:

– je športno aktiven,

– spozna nove kraje in aktivnosti,

– sodeluje s sošolci.

Gregor Turk,

Sanja Kirn,

ostali strokovni delavci

 

maj ali junij

Stroški prevoza in vstopnin

 

 

Dostopnost