Skoči na glavno vsebino

Projekt Shema šolskega sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov

 

Vodja projekta: Wanda Mantelj Brkopec

 

Pri vključitvi v projekt Shema šolskega sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov je naš namen in cilj uživanje lokalno pridelanih vrst sadja in zelenjave ter mleka, promocija tega, izobraževanje o sadju, zelenjavi in mleku ter o pomenu za zdravje, spodbujanje za izboljšanje prehranskih navad učencev, spoznavanje različnih načinov pridelave, spodbujanje k pozitivnemu odnosu do narave in okolja, kultura uživanja obrokov, higiensko ravnanje s sadjem in zelenjavo, vsakodnevno uživanje zdravih obrokov ter preprečevanje debelosti in prekomerne telesne teže.

Učencem bomo sadje in zelenjavo ponudili predvidoma dvakrat na teden, dvakrat do štirikrat na mesec. Mleko in mlečne izdelke brez dodanega sladkorja pa bomo razdeljevali dva na teden. Razdeljevale ga bodo učiteljice v razredih ali kuharice v posebnem kotičku v jedilnici šole.

Del projekta SŠSZM je šolski EKOVRT, ki ga prav tako kot SŠSZM v večini financira EU. Ogromno otrok namreč nima neposrednega stika z naravo in s pridelavo hrane, zato je danes bolj kot kadar koli pomemben sodobni učni in vzgojni pripomoček.

Dostopnost