Skoči na glavno vsebino

PROJEKTI NA ŠOLI

 

V šolskem letu 2022/23 bomo izvajali naslednje projekte:

 

 

Ostali projekti na šoli so:

 

 • Krka, zelena žila do srca, Sanja Kirn,
 • Vode na kraškem površju, Metka Starešinič, Jana Mežič,
 • Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani – projekt za učence od 1. do 4. razreda,
 • »Peštorba« (koordinatorici: Petra Bukovec in Anita Jerman),
 • Gozdna pedagogika – za učence 1. razreda (Anita Jerman, Anja Mohar, Petra Bukovec, Renata Cvitkovič),
 • Policist LEON svetuje ( koordinatorici P. Kukman, P. Keglovič),
 • Rastem s knjigo – za učence 7. razreda (koordinatorica: Dušanka Štamfelj, Vladimira Brudar),
 • CREAM -medpredmetno povezovanje, Tihomir Fabina,
 • Zmoremo več – različne dejavnosti, v katere so vključeni nadarjeni učenci (koordinatorica: Katja Kek),
 • NEON program (Sanja Kirn, Katarina Kulovec Ulčnik, Ana Markelj Karlič, Petra Skube Bavdek, Mateja Drašler in Marija Hlastan),
 • Socialni kontekst kot dejavnik medvrstniškega nasilja; koordinatorica Hana Korošec,
 • Projekti Sobivanja za učence od 1. do 5. razreda (koordinatorica: Aleksandra Grujić in Renata Cvitkovič),
 • razpisi občinskih in medobčinskih projektov za šole in širše za tekoče šolsko leto (zainteresirani strokovni delavci).
Dostopnost