Skoči na glavno vsebino

Kultura prehranjevanja – o zavrženi hrani

Pri vseh obrokih so prisotni učitelji, ki učence usmerjajo k pravilnemu in kulturnemu prehranjevanju (higiena rok, čiščenje miz, uporaba pribora, bonton pri mizi, odnos do sošolcev, pospravljanje in sortiranje odpadkov ter umazane posode).

V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z načrtnim spremljanjem količin zavržene hrane in bili pozorni na motnje prehranjevanja ter se ustrezno odzvali. Izpeljali bomo anketo o zadovoljstvu s prehrano za vse učence šole in zaposlene.

Related Images:

Dostopnost