Skoči na glavno vsebino
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev. V vsakem oddelku starši na 1. roditeljskem sestanku potrdijo ali izvolijo svojega predstavnika in njegovega namestnika.

Svet staršev se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev in je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.

Seje Sveta staršev sklicuje predsednik Sveta staršev v dogovoru z ravnateljem šole, praviloma pred razrednimi roditeljskimi sestanki, tako da lahko predstavniki staršem na roditeljskih sestankih neposredno prenesejo informacije o sprejetih odločitvah ali pobudah. Obravnavali bodo vse predloge in želje staršev, dobivali bodo vse potrebne informacije o realizaciji delovnega načrta šole, se pogovarjali o težavah in rešitvah v zvezi z vpisom, o nacionalnih preizkusih, o učnem uspehu in vzgojnih prizadevanjih.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive Svetov staršev.

Poslovnik o delu sveta staršev.

Člani sveta staršev OŠ Vavta vas 2022/23:

1.a Eva Škof
1.b Jasmina Subić Tomašič
2.a Stanko Kavšček
2.b Andreja Schwenner – predsednica
3.a Lidija Zadnik
3.b Barbara Goršič
4.a Snežana Stojčevič
4.b Žana Novinec
5.a Jasna Kocuvan Štukelj
5.b Tea Kočjaž
6.a Sašo Novinec
6.b Lea Žabkar
7.a /
7.b Nastja Salmič Tisovec
8.a Monika Perko Kos
8.b Nenad Salopek
9.a Gordana Djurić
9.b Ivanka Radović

 

Zapisniki sveta staršev 2022/23

zapisnik 1.seje sveta staršev 

 

Zapisniki sveta staršev 2021/22

zapisnik 1. sestanka sveta staršev 

zapisnik 1. korespondenčne seje sveta staršev

 

Zapisniki sveta staršev 2020/21

zapisnik 1.seje sveta staršev 

 

Zapisniki sveta staršev 2019/20:

zapisnik 1. seje sveta staršev

 

Zapisniki sveta staršev 2018/19:

zapisnik 1. seje sveta staršev
zapisnik 2. seje sveta staršev
zapisnik 3. seje sveta staršev

Dostopnost