Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev. V vsakem oddelku starši na 1. roditeljskem sestanku potrdijo ali izvolijo svojega predstavnika in njegovega namestnika.

Svet staršev se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev in je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.

Seje Sveta staršev sklicuje predsednik Sveta staršev v dogovoru z ravnateljem šole, praviloma pred razrednimi roditeljskimi sestanki, tako da lahko predstavniki staršem na roditeljskih sestankih neposredno prenesejo informacije o sprejetih odločitvah ali pobudah. Obravnavali bodo vse predloge in želje staršev, dobivali bodo vse potrebne informacije o realizaciji delovnega načrta šole, se pogovarjali o težavah in rešitvah v zvezi z vpisom, o nacionalnih preizkusih, o učnem uspehu in vzgojnih prizadevanjih.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive Svetov staršev.

Člani sveta staršev OŠ Vavta vas:

Razred Ime in priimek člana
1.a Marko Rudolf
1.b Nina Berkopec
2.a Estera Pogačnik
2. b Luka Čutura
3.a Sašo Novinec
3.b Teja Bačar
4.a Simona Rihtar
4.b Mojca Zupančič Kolenc
5.a Lidija Plut
5.b /
6.a Anamarija Taljat
6.b Ksenija Berkopec
7.a Ditka Zupančič
7.b Polonca Pavček
8.a Lovro Peterlin
8.b Katja Kulovec
9.a /
9.b Daniel Đukić