Namen bralne značke je spodbujati otroke k branju ter razvijati bralce za vse življenje.

Zgodovina Bralne značke sega v leto 1960, ko sta jo osnovala ravnatelj in pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor slovenščine Stanko Kotnik. Na naši šoli se Bralna značka prvič pojavi v šolskem letu 1967/68, kar pomeni, da v letu 2018 beležimo 50-letnico prvega tekmovanja za Bralno značko na OŠ Vavta vas.

Bralna značka se začne 17. septembra, ko obeležujemo dan zlatih knjig, in konča 2. aprila, na mednarodni dan knjig za otroke.

Učenci od 1. do 5. razreda preberejo 3 knjige iz priporočilnega seznama ali v dogovoru z razredničarko, knjigo po lastni izbiri. Vsebino prebranih knjig in 3 pesmi iz pesniških zbirk povedo svoji razredničarki.

Učenci od 6. do 9. razreda preberejo 4 knjige iz priporočilnega seznama ali v dogovoru z učiteljem/knjižničarko knjigo po lastni izbiri.  Vsebino prebranih knjig in 3 pesmi ali predstavitev pesniške zbirke povedo učitelju slovenščine oz. knjižničarki.

Za opravljeno bralno značko vsak učenec prejme diplomo. Za učence do 5. razreda priredimo zaključno prireditev z znanim slovenskim pisateljem ali ilustratorjem. Za učence od 6. razreda dalje organiziramo večer v knjižnici. Vsi učenci, ki so opravili bralno značko vseh 9 let, postanejo ZLATI BRALCI. Na koncu šolskega leta se udeležijo prireditve v Novem mestu, prejmejo priznanje in knjižno nagrado.