V šol. letu 2005/06 smo na šoli ustanovili šolski sklad, v katerem predvsem s prostovoljnimi prispevki staršev in različnih donatorjev zbiramo sredstva za opremljanje šole s sodobno učno tehnologijo in učnimi pripomočki, športnimi rekviziti, igračami – skratka, zviševanju šolskega standarda.

22. 5. 2014 se ja na šoli ponovno sestal Upravni odbor šolskega sklada., ki ga sestavljajo predsednik (Bogdan Burgar) in šest članov (Petra Pekolj, Sebastjan Brajer, Vesna Muhič, Marjeta Pirc, Slavka Bedek in Mirko Krašovec). Zbrana sredstva bo odbor po točno določenem planu namenjal za porabo po določeni prioritetni listi nabav in jasnih kriterijih (predvsem število učencev v posamezni dejavnosti in starostne skupine – triletja).

 

Predstavnica učiteljev Petra Pekolj je predstavila predloga, za katerega bi se namensko porabil denar iz šolskega sklada za leto 2014 in sicer:

  • Nabava pripomočkov za plavalni tečaj
  • Obnova gospodinjske učilnice – kuhinje, ki služi namenu gospodinjskega pouka, izvajanju gospodinjskega krožka in izvajanju aktivnosti z otroki s posebnimi potrebami.

Oba predloga sta bila soglasno sprejeta.

Pravila šolskega sklada

Številka podračuna za prostovoljne prispevke: 01285-6030672834.