Ravnateljica: Sabina Erjavec
Pomočnica ravnateljice: Bogdana Hočevar
Svetovalna delavka: Hana Korošec

 

Št.

Ime in priimek

Razrednik

Razred/ predmet, ki ga poučuje

1.

Bojana Kren

1.a

SLJ, MAT, ŠPO, LUM, SPO, GUM 1. a

2.

Anita Jerman

 

JV, OPB,RP, ŠPO, 1. a, ID

3.

Petra Bukovec

1.b

SLJ, MAT, ŠPO, LUM, SPO, GUM 1. b

4.

Milena Legan

 

JV, RP, OPB

5.

Robert Ogulin

2.a

SLJ, MAT, SPO,GUM,LUM, ŠPO 2.a, JV

6.

Petra Skube Bavdek

2.b

SLJ, SPO, MAT, ŠPO, LUM, GUM 2. b, JV

7.

Bernarda Zemljič

3. a

SLJ, MAT, LUM, GUM, SPO 3. a

8.

Dunja Žugelj

3.b

MAT, SPO, LUM, GUM, TJA 3. b, TJA 1. a, b

9.

Jasna Gril

SLJ, ŠPO 3. b

10.

Katja Gorenčič

4.a

LUM, GUM, DRU, NIT, ŠPO 4. a, TJA 3. a, TJA 4. b, ŠPO 3. a, JV

11.

Bogdana Hočevar

 

MAT,SLJ 4.a, pom. ravnateljice

12.

Majda Likar

4.b

SLJ, MAT, LUM, GUM, DRU, NIT 4. b

13.

Petra Kukman

5.a

SLJ, MAT,TJA, DRU, NIT, LUM, GUM 5. a

14.

Polonca Keglovič

5.b

SLJ, MAT, DRU, NIT, ŠPO, LUM, GUM 5. b

15.

Barbara Parkelj

 

OPB, JV, svet. delo vrtec

16.

Mateja Drmaž

 

ŠPO 4.b, 6.,7., 8. r. sk., IP –ples, šport, ID, OPB

17.

Marija Hlastan

6.a

MAT 6. a, MAT 8. a, MME, NIR, OPB, računalnikar

18.

Tjaša Kotar

6.b

GOS 6. a, b, BIO 9.a, b, GOS 5. a, b, IP-SPH, RČL, ID, laborant

19.

Sanja Kirn

7.a

SLJ 7. a, b, 8. b, 6. a, ID, OPB

20.

Gregor Turk

7. b

TIT 6. b, 8. b, 7. a – sk., 7. b, 8. a – sk., MAT 7. b, 8. b, 9. a, 9. b, IP- OGL, OGK

21.

Ana Markelj Karlič

8.a

SLJ 8. a, 9. a, TJA 6. b, 7. a, 9. a, IP- GKL

22.

Jana Mežič

8.b

KEM 9. a, b, 8. a, b, BIO8. a, b, NAR 6. a, b, 7. a, b, IP- POK

23.

Metka Starešinič

9.a

ZGO 9. a, b, 8.a, b, DKE 8. a, b, GEO 7. a, b, 8. a, b, 9. a, b

24.

Mateja Drašler

9.b

TJA 5. b, 6. a, 7. b, 8. a, b, 9. b

25.

Bogdan Burgar

 

ŠPO 9.a, b,, 6., 7., 8. r. sk, 5. a, IP – ŠSP

26.

Vladimira Brudar

 

LUM 6.a,b, 7.a,b, 8.a,b, 9.a,b, LS1, LS2, LS3

27.

Damir Pirc

 

TIT 6. a, 8. a, 7. a, b-sk. FIZ 9. a, b, 8. a, b, IP-NTE, RGT, DIP, JV

28.

Anton Virant

 

SLJ 9. b, 6. b

29.

Tihomir Fabina

 

GEO 6. a, b, ZGO 6. a, b, 7. b, 8. b, DKE 7.a, b, ID, OPB

30.

Nataša Sovič Kirm

 

NI1, NI2, NI3 in N2N

31.

Darko Danjko

 

OPB

32.

Alenka Gazvoda

 

GUM 9.a, b, 8.a, b, 7.a, b, 6.a, b, OPZ, MPZ

33.

Katja Kek

 

 svet. delo, OPB

34.

Katarina Kulovec Ulčnik

 

spec. pedagoginja

35.

Dušanka Štamfelj knjižničarka, ID

36.

Sabina Erjavec

 

ravnateljica