Skoči na glavno vsebino

Projekt: Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok

 

Je izvedbeni model razširjenega programa v OŠ v sodelovanju z ZRSŠ in MIZŠ.

 

Vodja projekta: Anita Jerman

 

Področje gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje vsebuje različne dejavnosti, s katerimi želimo  vplivati na zdrav telesni, čustveni, kognitivni in socialni razvoj vsakega posameznika ter ob tem poskrbeti za dobro počutje in ohranitev zdravih navad.

Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje.

 

Cilji področja so:

  • ozaveščanje pomena telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje,
  • izgrajevanje razumevanja pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka,
  • spoznavanje in aktivno vključevanje v različne gibalne dejavnosti, razvijanje navad zdravega prehranjevanja ter varno in odgovorno ravnanje v okolju,
  • pridobivanje znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost (kemijska varnost, tvegana vedenja, preprečevanje nezgod in poškodb ter prva pomoč, higiena, varna in zdrava spolnost, varna mobilnost) in
  • oblikovanje pozitivnega odnosa do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih.

Related Images:

Dostopnost