Skoči na glavno vsebino
Prehrana učencev obsega malico za vse učence in kosilo za tiste, ki se nanj naročijo. Cena malic in kosil je izračunana tako, da je kar najbolj ugodna za starše in je objavljena vsako leto sproti v dodatku k tej publikaciji.

Tisti starši, ki ne zmorejo plačila prehrane svojih otrok, izpolnijo poseben obrazec za subvencionirano malico, ki ga dobijo pri šolski svetovalni delavki. Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane je sestavni del te publikacije.

Razpored malice:
– 8.20 za učence prvega razreda,
– 9.05 za učence od 2. do 5. razreda,
– 9.55 za učence 6. do 9. razreda.

Obrazec za prijavo učenca na šolsko prehrano.

 

Dostopnost