Skoči na glavno vsebino

Prijava in odjava prehrane

Prijava na prehrano

 

Starši otroka na prehrano prijavite z izpolnjenim obrazcem Prijava na šolsko prehrano. V šoli to načeloma izpolnite ob koncu šolskega leta za naslednje šolsko leto. Na malico so prijavljeni vsi učenci.

Pri kosilu se starši odločate ali bo vaš otrok jedel šolsko kosilo redno ali občasno ali pa sploh ne. V primeru, da je na kosilo prijavljen občasno, se mora učenec sproti prijaviti na kosilo v tajništvu šole do 8.30. ure za tekoči dan (ali preko programa LoPolis).

Popoldanska malica je namenjena učencem od 1. do 5. razreda, ki so vključeni v podaljšano bivanje in odhajajo domov po 14.30 uri. Za učence ni obvezna.

Odjava prehrane

 

V primeru, da je vaš otrok prijavljen na kosilo redno, ga pa ne bo prevzel (predčasni odhod domov, bolezen ali druga odsotnost), se mora odjaviti do 9. ure zjutraj, sicer mu kosilo zaračunamo. Tega zaračunamo tudi staršem, ki imajo sicer subvencionirano kosilo (to pomeni, da v primeru, da bi ga učenec prevzel, se stroški le-tega krijejo iz javnih sredstev, če pa ga ni prevzel, pa stroške krijete starši).

Prav tako morate starši odjaviti malico, če je vaš otrok odsoten. To lahko storite v tajništvu šole ali preko programa LoPolis do 8.30. ure za tekoči dan.

Če želite spreminjati podatke prijave na šolsko prehrano, to med letom urejate v tajništvu šole.

Related Images:

Dostopnost