Projekt Mreža šolski pes

 

Vodja projekta: Petra Skube Bavdek

 

Mreža Šolski pes združuje vzgojno-izobraževalne ustanove, ki v svoje delo redno vključujejo delovanje šolskega psa. Delo s terapevtskimi psi predstavlja drugačen, svež, interaktiven pristop k vzgoji in učenju. Bogati šolsko kulturo in vnaša v šolski prostor novo dimenzijo.

Šolski pes je terapevtski pes, ki deluje v Mreži šolski pes. V projektu sodelujemo z društvom Tačke pomagačke, katere člana sta tudi vodnik in pes. Stik s psom je za vse udeležence prostovoljen.

 

Pri delu s šolskim psom spoštujemo in upoštevamo različnost in potrebe vseh udeleženih v vzgojno-izobraževalnem procesu, vključno s psom; skrbimo za varnost vseh udeležencev;  spodbujamo aktivnost učencev na spoznavnem, socialnem, čustvenem in gibalnem področju ter upoštevamo morebitne strahove in zadržke.

 

Glavni cilji iz katerih izhajajo še individualni cilji so:

  • razvijati spodbudno učno okolje,
  • privzgajati splošno veljavne vrednote,
  • dosegati načrtovane cilje v vzgojno-izobraževalnem procesu