Skoči na glavno vsebino

Obiskovalcem knjižnice je na voljo več kot 15000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva v prostem pristopu, ter večje število revij.

V sodelovanju z učitelji v knjižnici poteka knjižnična vzgoja za učence in otroke vrtca. Spodbujamo družinsko branje s ponudbo knjižnega nahrbtnika oz. kovčka in Bralno značko za vse razrede.

Učenci do vključno 5. razreda imajo v razredu knjižni kotiček, za katerega skrbijo učenci – razredni knjižničarji. V knjižnici deluje knjižničarski krožek.

Pripravljamo priložnostne razstave, kotičke z novostmi, nagradne igre, čajanke, ustvarjalne urice in večer v knjižnici.

Knjižnica je tudi prostor mirnega druženja ob igrah, branju, učenju in medsebojni pomoči učencev ter varna točka, kjer učencem vedno prisluhnimo in nudimo pomoč.

NOVO (februar 2018):  Na vratih šolske knjižnice na novo pritrjena nalepka: SMEJOČA SE HIŠICA, ki je znak za varno točko. Pridružujemo se knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu in krajevni knjižnici Straža (ki sta varni točki za otroke).  Prav je, da naši učenci vedo, kje so varne točke in da jim tam vedno prisluhnejo in nudijo pomoč.

Related Images:

Dostopnost