V šolskem letu 2020/21 bomo izvedli naslednja šolska tekmovanja:

Datum

Tekmovanje

Vodja tekmovanja

17. 9. 2020

Male sive celice

Sanja Kirn

24. 9. 2020

Logika  (3.– 9. razred)

Marija Hlastan

16. 10. 2020

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni

Katarina Kulovec Ulčnik

19. 10. 2020

Angleščina (8. razred)

Mateja Drašler

21. 1. 2021

Proteusovo priznanje (biologija)

Jana Mežič

6. 11. 2020

Matemček (1.– 4. razred)

Anita Jerman, Barbara Parkelj

16.– 20. 11. 2020

Bober (2.– 9. razred)

Marija Hlastan

12. 11. 2020

Angleščina (9. razred)

Ana Markelj Karlič

8. 12. 2020

Zgodovina

Tihomir Fabina

17.11. 2020

Cankarjevo tekmovanje (4.– 9. razred)

Sanja Kirn, Ana M. Karlič

18. 1. 2021

Preglovo priznanje (kemija)

Jana Mežič

24. 11. 2020

Geografija

Metka Starešinič

januar 2021

Glasbena olimpiada

Alenka Gazvoda

3. 12. 2020

Astronomija

Damir Pirc

3. 2. 2021

Stefanovo priznanje (fizika)

Damir Pirc

3. 2. 2021

Kresnička (1. in 2. razred)

Petra Bukovec

3. 2. 2021

Kresnička (3. in 4. razred)

Katja Gorenčič

10. 3. 2021

Vesela šola 

Bogdana Hočevar, Mateja Drašler

18. 3. 2021

Vegovo priznanje (matematični kenguru)

Gregor Turk

8. 4. 2021

Cankarjevo tekmovanje – Mehurčki

(2.– 3. razred)

Petra  Skube Bavdek

april

Cici vesela šola (1.– 3. razred)

Polonca Keglovič

7. 5. 2021

Logična pošast (1.– 4. razred)

Anita Jerman, Barbara Parkelj

26. 11. 2020

Tekmovanje iz nemščine (9. razred)

Nataša Sovič Kirm

celo leto

Športna tekmovanja

Bogdan Burgar, Mateja Drmaž

 

Znanje prve pomoči

Robert Ogulin

celo leto

Čisti zobki

razredniki od 1. do 4. razreda

marec 2021

Angleška bralna značka 3.– 9. razred

Mateja Drašler, Dunja Žugelj

marec 2021

Nemška bralna značka (4.– 9. razred)

Nataša Sovič Kirm