V šolskem letu 2019/20 bomo izvedli naslednja šolska tekmovanja:

Datum Tekmovanje Vodja tekmovanja
17. 9. 2019 Male sive celice Sanja Kirn
26. 9. 2019 Logika  (3.–9. razred) Valentina Potočnik
11. 10. 2019 Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni Katarina Kulovec Ulčnik
21.10. 2019 Angleščina (8. razred) Mateja Drašler
16. 10. 2019 Proteusovo priznanje (biologija) Jana Mežič
8. 11. 2019 Matemček (1.–4. razred) Anita Jerman Barbara Parkelj
11.–15. 11.  2019 Bober (2.–9. razred) Marija Hlastan
Maraton poezije (6.–9. razred) Sanja Kirn
14. 11. 2019 Angleščina (9. razred) Ana Markelj Karlič
3. 12. 2019 Zgodovina Tihomir Fabina
12.11. 2019 Cankarjevo tekmovanje (4.–9. razred) Sanja Kirn
20. 1. 2020 Preglovo priznanje (kemija) Jana Mežič
11.12. 2019 Geografija Metka Starešinič
januar 2020 Glasbena olimpiada Alenka Gazvoda
5. 12. 2019 Astronomija Damir Pirc
5. 2. 2020 Stefanovo priznanje (fizika) Damir Pirc
5. 2. 2020 Kresnička (1. in 2. razred) Petra Kukman
11. 3. 2020 Vesela šola Bogdana Hočevar, Mateja Drašler
19. 3. 2020 Vegovo priznanje (matematični kenguru) Gregor Turk
2. 4. 2020

Cankarjevo tekmovanje – Mehurčki

(2.–3. razred)

Petra  Skube Bavdek
april Cici vesela šola (1.–3. razred) Polonca Keglovič
8.5.2020 Logična pošast (1.–4. razred) Anita Jerman, Barbara Parkelj
Eko kviz Tjaša Kotar
celo leto Športna tekmovanja Bogdan Burgar, Mateja Drmaž
Znanje prve pomoči Robert Ogulin
celo leto Čisti zobki razredniki od 1. do 4. razreda
marec 2020 Angleška bralna značka 3.–9. razred Mateja Drašler, Dunja Đurić
marec 2020 Nemška bralna značka (4.–9. razred) Nataša Sovič Kirm