V šolskem letu 2021/22 bomo izvedli naslednja šolska tekmovanja:

Datum

Tekmovanje

Vodja tekmovanja

14. 9. 2021

Male sive celice

Sanja Kirn

23. 9. 2021

Logika  (3.– 9. razred)

Marija Hlastan

15. 10. 2021

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni

Katarina Kulovec Ulčnik

11. 11. 2021

Angleščina (8. razred)

Mateja Drašler

20. 10. 2021

Proteusovo priznanje (biologija)

Barbara Jordan

5. 11. 2021

Matemček (1.– 9. razred)

Anita Jerman, Barbara Parkelj, Gregor Turk

8.– 19. 11. 2021

Bober (2.– 9. razred)

Marija Hlastan

11. 11. 2021

Angleščina (9. razred)

Ana Markelj Karlič

7. 12. 2021

Zgodovina

Tihomir Fabina

9. 11. 2021

Cankarjevo tekmovanje (4.– 9. razred)

Sanja Kirn, Ana M. Karlič

17. 1. 2022

Preglovo priznanje (kemija)

Jana Mežič

16. 11. 2021

Geografija

Metka Starešinič

januar 2022

Glasbena olimpijada

Alenka Gazvoda

8. 12. 2021

Astronomija

Damir Pirc

2. 2. 2022

Stefanovo priznanje (fizika)

Damir Pirc

14. 4. 2022

Kresnička (1. in 2. razred)

Petra Bukovec, Aleksandra Grujić

14.4.2022

Kresnička (3. do 5. razred)

Petra S. Bavdek, Petra Kukman

9. 3. 2022

Vesela šola  

Petra Bukovec, Mateja Drašler

17. 3. 2022

Vegovo priznanje (matematični kenguru)

Gregor Turk, Polonca Keglovič

29. 3. 2022

Cankarjevo tekmovanje – Mehurčki

(2.– 3. razred)

Petra  Skube Bavdek

19. 5. 2022

Cici vesela šola (1.– 3. razred)

Polonca Keglovič

6. 5. 2022

Logična pošast (1.– 9. razred)

Anita Jerman, Barbara Parkelj, Marija Hlastan

celo leto

Športna tekmovanja

Bogdan Burgar, Mateja Drmaž, Darko Danjko

marec

Znanje prve pomoči

Robert Ogulin

celo leto

Čisti zobki

razredniki od 1. do 4. razreda

marec 2022

Angleška bralna značka 3.– 9. razred

Mateja Drašler, Tina Praznik

marec 2022

Nemška bralna značka (4.– 9. razred)

Anja Mlinar

Angleščina (6. razred)

Mateja Drašler

Angleščina (7. razred)

Ana Markelj Karlič