Po normativih šola lahko ponudi po dve uri interesnih dejavnosti na teden na oddelek. Interesne dejavnosti vodijo učitelji naše šole, nekatere pa tudi zunanji sodelavci. Glede na zanimanje in sposobnosti učencev poskušamo ponuditi čim več dejavnosti z različnih področij (kulturno-humanističnega, športnega, naravoslovno-matematičnega, tehniško-oblikovalskega), odvijale pa se bodo tako kot vsako leto v dogovorjenih terminih (nekatere tudi popoldne). Ponudba interesnih dejavnosti je objavljena vsako leto posebej.

Opisi interesnih dejavnosti.

 

DEJAVNOST

MENTOR/ICA

Razred

Dan/ura

1.

Mlajši otroški pevski zbor 

Alenka Gazvoda

1., 2.

ponedeljek, 6. šolska ura

2.

Starejši otroški pevski zbor 

Alenka Gazvoda

3.–5. 

torek, 6. in 7. šolska ura

3.

Mladinski pevski zbor 

Alenka Gazvoda

6.–9.

ponedeljek 7. šolska ura in petek, predura

4.

Mala logika

Anita Jerman/Barbara Parkelj

1.– 4.

sreda, predura

5.

Tehniški krožek

Gregor Turk

6.–9

četrtek, predura

6.

Fotografski krožek 

Gregor Turk

6.–9. 

sreda, 7. šol. ura

7.

Eko krožek

Barbara Jordan

1., 2.

četrtek 7. šolska ura

8.

Narava in zdravje

Barbara Jordan

7.–9. 

ponedeljek, 8.  šolska ura

9.

Rdeči križ

Robert Ogulin

5.–9.

sreda, 6.šolska ura

10.

OFS Brbučki (TD Straža)

Petra Bukovec, Petra Kukman

2.–4.

torek, 6. šolska ura

11.

Knjižničarji in novinarji

Dušanka Štamfelj, Sanja Kirn

5.–9.

sreda, predura

12.

Družinsko pohodništvo

Dušanka Štamfelj, Petra S. Bavdek

1.–6.

1 x na mesec ob sobotah planinski pohod

13.

Računalniški krožek 

Marija Hlastan

2., 3.

sreda, 6. šolska ura

14.

Gledališki krožek

Sanja Kirn

6.–9.

torek, 7. šol. ura

15.

Igre z žogo (fantje)

Bogdan Burgar

7.–9.

sreda, predura

16.

Igre z žogo ( dekleta)

Darko Danjko

7.–9.

sreda, predura

17.

English culture

Mateja Drašler

6.–9.

četrtek, predura

18.

Gospodinjski krožek

Barbara Jordan

4.–5.

sreda,7. šolska ura

19.

Mini gimnastika

Mateja Drmaž

1.-2.

petek, 6. šolska ura

20.

Mala gimnastika

Mateja Drmaž

3.–4. 

torek, 14.00 –14.45

21.

Mladi gasilec

PGD Vavta vas (zunanji)

1.–9.

22.

Matematični krožek

Gregor Turk

6.–9.

petek, predura;

po dogovoru

23.

Male sive celice

Sanja Kirn

6.–9.

četrtek, predura (lihi tedni)

24.

Gibalno plesne urice

Anita Jerman

 1.–2.

sreda,13.00-13.45

25.

S pravljico na mavrico

Katja Kek

1.–4.

torek, 12. 50 – 13. 35

26.

Likovne delavnice

Vladimira Brudar

4.–9.

sreda/petek, 6. šolska ura

27.

Podjetniški krožek

Metka Starešinič, Ana Markelj Karlič

7.–9.

sreda 6. šolska ura

28.

Šolska glasbena skupina

Robert Ogulin, Gregor Turk

5.–9.

po dogovoru

29.

Polepšajmo šolo

Mateja Drašler

6.–9.

sreda, predura

30.

Nogomet

Tihomir Fabina

6.–9.

sreda, 7. šolska ura

31.

Mladi literati

Ana Markelj Karlič

7.–9.

ponedeljek 6. ura za 7.r,

torek 6. ura za 8.-9. r (vsi trije se izmenjujejo)

32.

Nogomet

Darko Danjko

1.–4.

ponedeljek,13.50 – 14.35

ponedeljek,14.40 – 15.25

33.

Košarka

Darko Danjko

4.–6.

torek, 14.40- 15. 25

34.

Poligoni in štafetne igre

Petra Bukovec

4.-5.

sreda, 6. šolska ura