Po normativih šola lahko ponudi po dve uri interesnih dejavnosti na teden na oddelek. Interesne dejavnosti vodijo učitelji naše šole, nekatere pa tudi zunanji sodelavci. Glede na zanimanje in sposobnosti učencev poskušamo ponuditi čim več dejavnosti z različnih področij (kulturno-humanističnega, športnega, naravoslovno-matematičnega, tehniško-oblikovalskega), odvijale pa se bodo tako kot vsako leto v dogovorjenih terminih (nekatere tudi popoldne). Ponudba interesnih dejavnosti je objavljena vsako leto posebej.

Opisi interesnih dejavnosti.

 

DEJAVNOST

MENTOR/ICA

Razred

Dan/ura

1.

Mlajši otroški pevski zbor 

Alenka Gazvoda

1. , 2.

sreda, 7.30 – 8.15

2.

Starejši otroški pevski zbor 

Alenka Gazvoda

3.–5. 

torek in petek, 7.30 – 8.15

3.

Mladinski pevski zbor 

Alenka Gazvoda

6.–9.

ponedeljek in četrtek,  7.30 – 8.15

4.

Mala logika

Anita Jerman/Barbara Parkelj

1.–4.

po dogovoru

5.

Tehniški krožek

Gregor Turk

6.–9

četrtek, 7.30-8.15

6.

Fotografski krožek 

Gregor Turk

6.–9. 

sreda, 13.50-14.35

7.

Eko krožek

Milena Legan 

1., 2.

ponedeljek, 12.30- 14.00/ na 14 dni

8.

Ročna dela

Bernarda Zemljič

3.–6. 

petek, 7.30 – 8.15

9.

Rdeči križ

Robert Ogulin

5.–9.

ponedeljek, 12.50-13.35

10.

OFS Brbučki (TD Straža)

Petra Bukovec, Petra Kukman

2.–4.

ponedeljek, 7.30 – 8.15

11.

Knjižničarji in novinarji

Dušanka Štamfelj, Sanja Kirn

5.–9.

sreda, 7.30–8.15

12.

Družinsko pohodništvo

Dušanka Štamfelj, Petra S. Bavdek

1.–6.

torek, 1x/ mesec 7.30-8.15

sobota-po dogovoru.

13.

Računalniški krožek 

Marija Hlastan

2., 3.

sreda, 12.50-13.35

14.

Znalčki

Dunja Žugelj

3.–5.

sreda, 12.50-13.35

15.

Nič ni narobe – vse je prav

Dunja Žugelj

6.- 9.

torek, 12.50-13.35

16.

Igre z žogo 

Bogdan Burgar

7.–9.

četrtek, 13.50-14.35

17.

Zdrav duh v zdravem telesu 

Tjaša Kotar, Anita Jerman

1.–6.

torek, 7.30-8.15

18.

English culture

Mateja Drašler

8.–9.

petek, 7.30-8.15

19.

Gospodinjski krožek

Tjaša Kotar

4.-5.

sreda, 7. 30 – 8. 15

20.

Odbojka učenke

Mateja Drmaž

4.–7.

sreda,

12.50 – 13.35 (4., 5. r)

13.40 – 14. 35 (6., 7. r)

21.

Gimnastika

Mateja Drmaž

1.–2.

ponedeljek,

13. 40 – 14.25 (2. r)

14. 30 – 15.15 (1. r)

22.

Mladi gasilec

PGD Vavta vas (zunanji)

1.–9.

 

23.

Matematični krožek

Gregor Turk

6.-9.

ponedeljek,  13.50-14.35

24.

Male sive celice

Sanja Kirn

6.–9.

ponedeljek, 7.30–8.15/na 14 dni

25.

Gibalno plesne urice

Anita Jerman

 1.-4.

torek, 12.50 – 13.35

26.

Kotički dobrega počutja

Dušanka Štamfelj

5. -9.

po dogovoru

27.

 Znam se sprostiti in umiriti

Katarina Kulovec Ulčnik

1.–9.

četrtek, 7.30-8.15

28.

Likovne delavnice

Vladimira Brudar

6.–9.

četrtek 13.50 – 14.35

29.

Podjetniški krožek

Metka Starešinič, Ana Markelj Karlič

7.

petek, 7.30–8.15

30.

Šolska glasbena skupina

Robert Ogulin

5. -9.

torek, 12.50-13.35

31.

Polepšajmo šolo

Mateja Drašler

6. -9.

četrtek, 13.50- 14.35

32.

Nogomet

Tihomir Fabina

6.-9.

sreda, 14. 35 – 15. 20

33.

Mali Orff

Petra Bukovec

1.-3.

torek, 7.30- 8.15