Otroški parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Učenci posameznih razredov demokratično izberejo svoje predstavnike, ki zastopajo njihovo mnenje v otroškem parlamentu. Namen parlamenta je predvsem druženje in izmenjava mnenj učencev. Nekatere teme predlagajo učenci sami, nekatere teme se izkažejo oz. izkristalizirajo skozi  šolsko leto. Skupaj z učenci bomo iskali odgovore na njihova vprašanja ter dajali različne predloge in pobude za izboljšanja kvalitete odnosov ter drugega dela na šoli.

Učence bova poskusili pritegniti k sodelovanju pri oblikovanju novih pravil šolskega reda in vzgojnega načrta.

Vsako leto je določena tudi tema, o kateri mladi parlamentarci razpravljajo na občinskem in regijskem srečanju v Novem mestu in izbrani kandidati kasneje na državnem otroškem parlamentu. Tema letošnjega otroškega parlamenta, na katero se bomo pripravili, je Šolstvo in šolski sistemi.

Otroški parlament se bo srečeval glede na interese otrok. V mesecu marcu bo na temo zasedal šolski in hkrati občinski otroški parlament.

Mentorici: Jasna Gril in Katarina Kulovec Ulčnik

Ciljna skupina: učenci od 1. do 9. razreda.