Otroški parlament je  program vzgoje otrok za aktivno državljanstvo in demokracijo. Otroke spodbujamo k sodelovanju v družbenem življenju (participacija) in izobražujemo o človekovih in državljanskih pravicah. 
Učenci posameznih oddelkov demokratično izberejo svojega predstavnika/co, ki zastopa njihovo mnenje v otroškem parlamentu. Namen parlamenta je predvsem druženje in izmenjava mnenj učencev. Nekatere teme predlagajo učenci sami, nekatere teme se izkažejo oz. izkristalizirajo skozi  šolsko leto. Skupaj z učenci bomo iskali odgovore na njihova vprašanja ter dajali različne predloge in pobude za izboljšanja kvalitete odnosov ter drugega dela na šoli.

Vsako leto je določena tudi tema, o kateri mladi parlamentarci razpravljajo na občinskem in regijskem srečanju v Novem mestu. Na regijskem srečanju se izvoli predstavnike, ki regijo zastopajo na  državnem otroškem parlamentu. Tema otroških parlamentov v prihajajočem šolskem letu 2020/2021 se nadaljuje iz preteklega leta: Moja poklicna prihodnost.

Otroški parlament se bo srečeval glede na interese otrok. V mesecu marcu bo na temo zasedal šolski in hkrati občinski otroški parlament.

Mentorici: Mateja Drašler in Katarina Kulovec Ulčnik

Ciljna skupina: učenci od 1. do 9. razreda.