DNEVI DEJAVNOSTI ŠOLSKO LETO 2020/2021

KULTURNI DAN
1. RAZRED
Ogled  lutkovne predstave
Kamišibaj – delavnice
Proslava in delavnice ob kult. prazniku
Zaključna proslava

 2. RAZRED

Ogled  lutkovne predstave
Kamišibaj – delavnica
Proslava in delavnice ob kult. prazniku
Zaključna proslava

 3. RAZRED

 Ogled  lutkovne predstave
 Slovenski šolski muzej (Šola nekoč in danes)
 Kulturne vsebine v CŠOD Fara
Proslava in delavnice ob kult. prazniku

4. RAZRED

 Predstava po ponudbi KC Janeza Trdine

B: Ogled mladinskega filma Matilda

 Prazniki nekoč in danes

B: Prazniki nekoč in danes

 Delavnice ob slovenskem kulturnem prazniku

B: Delavnica ob slovenskem kulturnem prazniku

 5. RAZRED

Glasbeno-gledališka predstava Lepotica in zver/Ogled risanega filma v razredu
 Vsebine v CŠOD Planinka
 Arheološka podoba Novega mesta (Dolenjski muzej)/ Virtualni muzej

 6. RAZRED

Gledališka predstava po ponudbi in Dolenjski muzej (arheološka zbirka)/

Gledališka predstava ali film na spletu in delavnice

Glasbeno-gledališka predstava Lepotica in zver in Muzej Lojzeta Slaka, Pavčkov dom/

Glasbene delavnice – inštrumenti

Ogled gledališke predstave Alica v čudežni deželi in Matjaževa domačija/

Likovna ustvarjalnica

 7. RAZRED

Predstava Z orkestrom na izlet in Narodna galerija/

Gledališka predstava ali film na spletu in delavnice

Rastem s knjigo in Jakčev dom/ Rastem s knjigo in delavnice
Kulturne vsebine v CŠOD

 8. RAZRED

Predstava Simfonična glasba na filmskem platnu in Narodna Galerija/

Ogled filma na spletu in glasbeno-likovne delavnice

Gledališka predstava po ponudbi in vodeni ogled Novega mesta/

Gledališka predstava na spletu in delavnice

Ekskurzija v Belo krajino/

Spoznajmo Belo krajino.

 9. RAZRED

Predstava Sprehod skozi zgodovino jazza in Narodna galerija/

Ogled filma na spletu in glasbeno-likovne delavnice

Literarna ekskurzija na Rašico Vrhniko/

Potujmo v zgodovino (reformacija)

Gledališka predstava po ponudbi in vodeni ogled Novega mesta/

Gledališka predstava na spletu in delavnice

 

NARAVOSLOVNI DAN

 1. RAZRED

 Zdravo živim
 Zdravniški pregled
 ZOO LJ, končna ekskurzija

 2. RAZRED

Zdravstvene delavnice / zobna preventiva
Pamet je boljša kot žamet
Zaključna ekskurzija

 3. RAZRED

 Naša dediščina
 Tehniške vsebine CŠOD Fara
 Ljubljanski grad -zaklj. ekskurzija

4. RAZRED

 Etnološka zbirka /Igra s svetlobo in sencami
 Življenje v gozdu – Baza 20 /Življenje v gozdu
 Veselje z znanostjo – eksperimenti / Veselje z znanostjo

 5. RAZRED

Vsebine v CŠOD Planinka

 Muzej na prostem Pleterje/Spoznavanje kulturne dediščine
 Kraški svet

 6. RAZRED

Dan Zemlje (delavnice v šoli)

Učim se učiti (2 uri), Preventivne vsebine (3 ure)
Ekosistemi

 7. RAZRED

 Ekosistemi
 Eksperimentalni dan
 Naravoslovne vsebine v CŠOD

 8. RAZRED

 NEON delavnice, preventivne vsebine
 Zdravstvena vzgoja (sistematika)
 Astronomski dan

 9. RAZRED

 Naravoslovni dan na ŠC Novo mesto; zdravstvena in kemijska šola
 Svet energije in Hidroelektrarna – Krško
 Astronomski dan

 

TEHNIŠKI DAN

 1. RAZRED

 Izdelki iz papirja
 Dol. muzej (Igrače nekoč)
 Ustvarjalne delavnice

 2. RAZRED

 Izdelki iz papirja
 Dolenjski muzej (Igrače nekoč)
 Ustvarjalne delavnice

 3. RAZRED

 Naša dediščina
 Tehniške vsebine CŠOD Fara
 Ljubljanski grad -zaklj. ekskurzija

 4. RAZRED

 Hiša eksperimentov / Izdelava maske
 Izdelki iz mavca in gline
 Škatla – izdelek iz papirja
 Minicity / Pišem kot nekoč

 5. RAZRED

 Vsebine v CŠOD Planinka
 Kolesarski poligon
Delavnice na Centru biotehnike in turizma ali v šoli (praznična dekoracija)
 Izdelava knjige

 6. RAZRED

 Ročne spretnosti – obdelava papirja
 Zdravstvena vzgoja (sistematika)
 Izdelava lesenih igrač
 Ekskurzija

 7. RAZRED

 Tehniške vsebine v CŠOD
 Tehniške vsebine v CŠOD
 Programiranje in 3D modeliranje
 Ekskurzija

 8. RAZRED

 Tehniški dan na ŠC Novo mesto; strojništvo / Gonila in elektrika
 Tehniški dan na ŠC Novo mesto – lesarstvo in gradbeništvo / Kuhinjski pripomočki iz kovin
 Čistilna naprava, CEROD in vodarna Komunale Novo mesto/ Ekosistemi
 Ekskurzija

 9. RAZRED

 Tehniški dan na ŠC Novo mesto – elektrotehnika / Gonila in elektrika
 Karierni dan
 Priprava na valeto
Park vojaške zgodovine Pivka in Kobariški muzej/ Priprava filmov za valeto

 

ŠPORTNI DAN

 1. RAZRED

 Jesenski pohod
 Otroški dan
 Spomladanski pohod
 Plavanje
 Atletski mnogoboj

 2. RAZRED

 Jesenski pohod
 Otroški dan
 Spomladanski pohod
 Plavanje
 Atletski mnogoboj

 3. RAZRED

 Jesenski pohod
 Otroški dan
 Športne vsebine CŠOD Fara
 Športne vsebine CŠOD Fara
 Atletika

 4. RAZRED

Pohod
Igre ob tednu otroka
Igre na snegu
Atletika
Bowling /Pohod

 5. RAZRED

Pohod z orientacijo
Otroški dan
Vsebine v CŠOD Planinka
Vsebine v CŠOD Planinka
Atletski troboj

 6. RAZRED

Otroški dan
Pohod
Igre na snegu
Atletika
Plavanje

 7. RAZRED

Otroški dan
Igre na snegu
Atletika
Plavanje
Športne vsebine v CŠOD

 8.  RAZRED

Otroški dan
Pohod
Igre na snegu
Atletika
 Balinanje, kolesarjenje
9. RAZRED
 Otroški dan
 Pohod
 Igre na snegu
 Atletika
 Balinanje, kolesarjenje