DNEVI DEJAVNOSTI ŠOLSKO LETO 2021/2022

 

KULTURNI DAN

1. RAZRED

Ogled lutkovne predstave

Kamišibaj, delavnice

Proslava in delavnice ob kulturnem prazniku

Zaključna proslava

 

2. RAZRED

Ogled lutkovne predstave

Kamišibaj, delavnice

Proslava in delavnice ob kulturnem prazniku

Zaključna proslava

 

3. RAZRED

Ogled lutkovne predstave

Šola nekoč in danes

Otroški dan

Proslava in delavnice ob kulturnem prazniku

 

4. RAZRED

Predstava po ponudbi KC J. T., Novo mesto

Prazniki nekoč in danes

Delavnice ob slovenskem kulturnem prazniku

 

 

5. RAZRED

Glasbeno-gledališka predstava po ponudbi/Ogled risanega filma v razredu

Vsebine v CŠOD Planinka

Arheološka podoba Novega mesta (Dolenjski muzej)/ Virtualni muzej

 

6. RAZRED

Čudoviti svet glasbil, izdelava glasbil

Gledališka predstava po ponudbi in Muzej Lojzeta Slaka, Pavčkov dom (ali Dolenjski muzej)

Kulturne vsebine v CŠOD ALI likovne delavnice

 

7. RAZRED

Rastem s knjigo, Jakčev dom

Operno popotovanje od baroka do muzikala in galerija (Ljubljana) in ALI

Glasba na vodi in likovna delavnica (šola)

Gledališka predstava po ponudbi in Dolenjski muzej (arheološka zbirka …)

 

8. RAZRED

Gledališka predstava po ponudbi in vodeni ogled Novega mesta

Ekskurzija v Belo krajino ali

Spoznajmo Belo krajino

Muzikofilija (APT) in Muzej Lojzeta Slaka, Pavčkov dom

 

9. RAZRED

Glas, ritem, beseda, rap

Literarna ekskurzija na Rašico, Vrhniko

Gledališka predstava po ponudbi in vodeni ogled Novega mesta

 

 

 

NARAVOSLOVNI DAN

 

1. RAZRED

Zdravo živim/Varno in spodbudno učno okolje

Zdravniški pregled

ZOO Lj, zaklj. Ekskurzija (Travnik)

 

2. RAZRED

Zdr. delavnice/Varno in spodbudno učno okolje

Pamet je boljša kot žamet

Zaklj. ekskurzija

 

3. RAZRED

Naravoslovne vsebine CŠOD Cerkno

Zdr. sistematika

Varno in spodbudno učno okolje

 

4. RAZRED

Etnološka zbirka (delavnica)-Dol. muzej NM

Življenje v gozdu-Baza 20

Veselje z znanostjo-poskusi

 

 

5. RAZRED

Vsebine v CŠOD Planinka

Muzej na prostem Pleterje/Spoznavanje kulturne dediščine

Kraški svet – zaključna ekskurzija/Virtualni kraški svet

 

6. RAZRED

Travnik in gozd (biotopi v Zalogu)

Učim se učiti (2 uri), NEON delavnice (3 ure)

Naravoslovne vsebine v CŠOD

 

7. RAZRED

NEON delavnice, preventivne vsebine

Eksperimentalni dan

Raziskujmo biotope v Zalogu

 

8. RAZRED

NEON delavnice, preventivne vsebine

Zdravstvena vzgoja (sistematika)

Astronomski dan

 

9. RAZRED

Naravoslovni dan na ŠC  Novo mesto – srednja kemijska in zdravstvena šola ali Vode na kraškem površju

Svet energije in Hidroelektrarna – Krško

Astronomski dan

 

 

 

TEHNIŠKI DAN

 

1. RAZRED

Izdelki iz papirja

Dol. Muzej (Igrače nekoč)

Ustvarjalne delavnice

 

2. RAZRED

Taborniška noč

Dol. Muzej (Igrače nekoč)

Ustvarjalne delavnice

 

3. RAZRED

Ustvarjalne delavnice, izdelki iz papirja

Praznične delavnice

Ljubljanski grad, zaklj. eksk.

 

4. RAZRED

Hiša eksperimentov

Izdelki iz mavca in gline

Škatlica-izdelek iz papirja

Ekskurzija- Minicity

 

5. RAZRED

Vsebine v CŠOD Planinka

Kolesarski poligon

Delavnice na Centru biotehnike in turizma ali v šoli (praznična dekoracija)/Delavnice v razredu

Prešerno ustvarjanje

 

6. RAZRED

Tehniške vsebine v CŠOD ALI izdelava izdelkov iz lesa

Ročne spretnosti – obdelava papirja ALI izdelava izdelkov iz papirja

Zdravstvena vzgoja (sistematika) ALI hotel za žuželke

Zaključna ekskurzija

 

7. RAZRED

Ekskurzija

Programiranje in 3D modeliranje

Izdelava video animacije

Izdelava vozil iz umetnih gradiv

 

8. RAZRED

Tehniški dan na ŠC Novo mesto; strojništvo ALI gonila in elektrika

Tehniški dan na ŠC Novo mesto – lesarstvo in gradbeništvo ALI izdelava kuhinjskih pripomočkov iz kovin

Čistilna naprava, CEROD in vodarna Komunale Novo mesto ALI raziskujemo biotope

Ekskurzija

 

9. RAZRED

Karierni dan

Tehniški dan na ŠC Novo mesto – elektrotehnika ALI svet elektrike

Priprava na valeto, valeta

Park vojaške zgodovine Pivka (in Kobariški muzej) ALI multimedijski dan

 

 

ŠPORTNI DAN

 

1. RAZRED

Jesenski pohod

Otroški dan

Spomladanski pohod

Plavanje (S kolesom ali rolerji)

Atletski mnogoboj

 

2. RAZRED

Jesenski pohod

Otroški dan

Spomladanski pohod

Plavanje

Atletski mnogoboj

 

3. RAZRED

Pohod

Pohod

Športne vsebine CŠOD Cerkno

Športne vsebine CŠOD Cerkno

Športne vsebine CŠOD Cerkno

 

4. RAZRED

Pohod

Igre ob tednu otroka

Igre na snegu

Atletika

Bowling

 

5. RAZRED

Kolesarjenje (opravljanje poligona, vožnja po cesti)

Jesenski pohod

Otroški dan

Vsebine v CŠOD Planinka

Vsebine v CŠOD Planinka

 

6. RAZRED

Športne vsebine v CŠOD ALI igre na snegu

Športne vsebine v CŠOD ALI atletika

Otroški dan

Pohod in balinanje

Plavanje ALI kolesarjenje

 

7. RAZRED

Otroški dan

Pohod in balinanje

Igre na snegu

Atletika

Pohod ALI kolesarjenje

 

8.  RAZRED

Otroški dan

Pohod in balinanje

Igre na snegu

Atletika

Pohod ALI kolesarjenje

9. RAZRED

Otroški dan

Pohod in balinanje

Igre na snegu

Atletika

Zaključna ekskurzija