Skoči na glavno vsebino

DNEVI DEJAVNOSTI ŠOLSKO LETO 2023/2024

 

KULTURNI DAN

CILJI

VODJA, IZVAJALCI

MESEC

 

 

1. RAZRED

Ogled lutkovne predstave

LGL Ljubljana

Učenec:

-zbrano in doživeto posluša in spremlja gled. predstavo,

-pozna pravila obnašanja v kulturni ustanovi.

P. S. Bavdek

razrednika,

 vzgojiteljici

Po ponudbi

Kamišibaj delavnica

Učenec:

-spozna komorno gledališče, njene prvine, zgodovino ter izdela predstavo.

Robi Ogulin

Aleksandra Grujić

december

Proslava in delavnice ob kulturnem prazniku

Učenec:

-zbrano sledi kulturni prireditvi,

-na različne načine poustvarja na temo praznika 8. februar.

Aleksandra Grujić

Robi Ogulin

februar

Zaključna proslava

Učenec:

– sodeluje z nastopom na prireditvi.

Robi Ogulin

Aleksandra Grujić

junij

 

 

2. RAZRED

Ogled lutkovne predstave LGL Ljubljana

Učenec:

-zbrano in doživeto posluša in spremlja gled. predstavo,

-pozna pravila obnašanja v kulturni ustanovi

P. S. Bavdek

razredničarki, vzgojiteljici

po ponudbi

Radi beremo

– pozna pravila obnašanja v knjižnici,

– posluša pravljico in jo na različne načine poustvarja.

P. Bukovec

April

Proslava in delavnice ob kulturnem prazniku

Učenec:

-zbrano sledi kulturni prireditvi,

-na različne načine poustvarja na temo praznika 8. februar.

A. Jerman

Februar

Zaključna proslava

Učenec:

– sodeluje z nastopom na prireditvi.

A. Jerman

Junij

 

 

3. RAZRED

Ogled lutkovne predstave LGL Ljubljana

Učenec:

-zbrano in doživeto posluša in spremlja gled. predstavo,

-pozna pravila obnašanja v kulturni ustanovi.

P. S. Bavdek

razredničarki, vzgojiteljici

Po ponudbi

Šola nekoč, Šolski muzej Ljubljana

Učenec:

-spozna in razlikuje preteklost in sedanjost

-pozna pravila vedenja v kulturni ustanovi.

A.Fabić

14. 2. 2023

Proslava in delavnice ob kulturnem prazniku

Učenec:

-zbrano sledi kulturni prireditvi,

-na različne načine poustvarja na temo praznika 8. februar.

A.Fabić

7. 2. 2024

Knjižnična vzgoja

Učenec:

-spozna knjižnični bonton,

-zavzema se za pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva, motivaciji za branje,

-bere, posluša in uporablja leposlovne vsebine za osebno rast in razvedrilo.

A.Fabić

Januar

 

 

4. RAZRED

Kekec in škrat Skovik

 

Učenec:

-poglablja koncentracijo, zbranost in pozornost,

– doživljajsko-analitično posluša umetno glasbo,

-prepoznava inštrumentalne in vokalne zasedbe.

K. Gorenčič

M. Hrovat in spremljevalci

9. 2. 2024

Prazniki nekoč in danes

Učenec:

-spozna in primerja praznike nekoč in danes,

– sledi kulturni prireditvi.

K. Gorenčič

M. Hrovat

December

Delavnice ob slovenskem kulturnem prazniku

Učenec:

-zbrano sledi kulturni prireditvi,

 -na različne načine poustvarja na temo praznika 8. februar.

K. Gorenčič

M. Hrovat

februar

 

 

5. RAZRED

Kekec in škrat Skovik

Učenec:

-poglablja koncentracijo, zbranost in pozornost,

– doživljajsko-analitično posluša umetno glasbo,

-prepoznava inštrumentalne in vokalne zasedbe,

P. Kukman

P. Keglovič

9. 2. 2024

Gledališka predstava

 KCJT: Gorjanci

  Učenec:

-spoznava in upošteva bonton v gledališču,

-prepozna prvine gledališke predstave

-razume dramsko dogajanje in odnose med dramskimi osebami.

P. Kukman

P. Keglovič

 

Prešerno ustvarjanje

Učenec:

-likovno in literarno ustvarja ob slovenskem kulturnem prazniku,

-razvija ustvarjalnost in občutek za estetiko,

-spoznava pomen umetnostnih besedil .

P. Kukman

P. Keglovič

februar

KULTURNI DAN

CILJI

VODJA, IZVAJALCI

MESEC

 

 

6. RAZRED

Kekec in škrat Skovik

-Učenec:

-poglablja koncentracijo, zbranost in pozornost,

– doživljajsko-analitično posluša umetno glasbo,

– prepoznava inštrumentalne in vokalne zasedbe,

– obišče kulturno ustanovo.

Alenka Gazvoda

9. 2. 2024

Kulturna dediščina domačega kraja

Učenec:

-opiše primere naravne in kulturne dediščine,

 – na primerih iz krajevne zgodovine opiše pomen ohranjanja kulturne dediščine,

– na primerih iz krajevne zgodovine opiše najbolj znane šege in navade,

– navede primere domačih obrti in opiše njihove izdelke,

– na primerih opiše, katere so tipične slovenske jedi.

Metka Starešinič

april 2024

Gledališka predstava v KCJT NM: Gorjanci in Muzej Lojzeta Slaka

Učenec:

– obiskuje gledališke predstave,

– spoznava in upošteva bonton v gledališču,

– prepozna prvine gledališke predstave,

– razvija zmožnost sprejemanja, razumevanja, doživljanja in vrednotenja umetnostnih besedil,

– razvija in ohranja pozitiven odnos do umetnostnih besedil,

– razume dramsko dogajanje in odnose med dramskimi osebami,

– razvija pozitiven odnos do slovenske kulture in dediščine.

Ana Markelj Karlič

po ponudbi

 

 

7. RAZRED

opera ITALIJANKA V ALŽIRU

-Učenec:

-poglablja koncentracijo, zbranost in pozornost,

– doživljajsko-analitično posluša umetno glasbo,

– prepoznava inštrumentalne in vokalne zasedbe,

– obišče kulturno ustanovo.

Alenka Gazvoda

6. 9. 2023

Ogled Narodne galerije in medijske hiše Pro Plus d.o.o

Učenec:

-zbrano in doživeto posluša in spremlja voden ogled razstave,

-pozna pravila obnašanja v kulturni ustanovah,

– spoznava različne medije,

– razvija kritično mišljenje,

– spoznava različne poklice.

Mateja Drašler,

Vladimira Brudar

22.9.2023

RASTEM S KNJIGO + Jakčev dom

Učenec:

– spozna delo v knjižnici, oddelke in gradiva v knjižnici

– utrjuje odnos do branja in literature

– si ogleda razstavo in aktivno sodeluje pri prepoznavanju likovnih del.

Vladimira Brudar,  knjižničarka

september 2023

 

 

8. RAZRED

opera ITALIJANKA V ALŽIRU

-Učenec:

-poglablja koncentracijo, zbranost in pozornost,

– doživljajsko-analitično posluša umetno glasbo,

-prepoznava inštrumentalne in vokalne zasedbe,

– obišče kulturno ustanovo.

Alenka Gazvoda

6. 9. 2023

Črna koža, bele maske + delavnice na biotehniški

Učenec:

– razvija zmožnost sprejemanja, razumevanja, doživljanja in vrednotenja umetnostnih besedil,

– razvija in ohranja pozitiven odnos do umetnostnih besedil,

– obiskuje gledališke predstave,

– razume dramsko dogajanje in odnose med dramskimi osebami,

– prepozna prvine gledališke predstave,

– razvija pozitiven odnos do slovenske kulture,

– pridobiva književno znanje.

– odkriva karierne interese,

– spoznava načrtovanje karierne poti,

– spoznava srednješolske programe in nadaljnje izobraževanje,

– spoznava sebe, svoje lastnosti, spretnosti in sposobnosti ter usklajuje s kariernimi interesi,

– išče informacije o srednji šoli.

S. Kirn,

H. Korošec

januar 2024

KULTURNE VSEBINE V CŠOD

Učenec se seznani s kulturnimi vsebinami v CŠOD.

razrednika

 

 

 

9. RAZRED

opera ITALIJANKA V ALŽIRU

-Učenec:

-poglablja koncentracijo, zbranost in pozornost,

– doživljajsko-analitično posluša umetno glasbo,

– prepoznava inštrumentalne in vokalne zasedbe,

– obišče kulturno ustanovo.

Alenka Gazvoda

6. 9. 2023

Črna koža, bele maske + muzej IMV

Učenec:

– razvija zmožnost sprejemanja, razumevanja, doživljanja in vrednotenja umetnostnih besedil,

– razvija in ohranja pozitiven odnos do umetnostnih besedil,

– obiskuje gledališke predstave,

– razume dramsko dogajanje in odnose med dramskimi osebami,

– prepozna prvine gledališke predstave,

– razvija pozitiven odnos do slovenske kulture,

– pridobiva književno znanje.

– spozna in se seznani s tehniško dediščino industrije v Novem mestu

Sanja Kirn

januar 2024

Rašica – Trubarjeva domačija, Park vojaške zgodovine

Učenec:

– obišče Trubarjevo domačijo, spozna njegovo življenje in delo,

– seznani se s pomenom reformacije na Slovenskem

– razvija pozitiven odnos do slovenske kulture in zgodovine,

– seznani se z vojaško zgodovino na ozemlju Slovenije od antike do osamosvojitve.

Sanja Kirn,  Metka Starešinič

Oktober 2023

 

 

NARAVOSLOVNI DAN

CILJI

VODJA, IZVAJALCI

MESEC

 

 

1. RAZRED

VSUO

Učenec:

– se spozna z vrstniškim nasiljem in preprečevanjem le tega,

– se medvrstniško vključuje in sodeluje pri različnih dejavnostih.

Aleksandra Grujić,

Robi Ogulin

december

Zdrav način življenja, ZD delavnice

– Učenec se udeleži preventivnega pregleda pri pediatru.

Robi Ogulin, Aleksandra Grujić,

vzgojiteljici

po razporedu

Rokodelski center Ribnica

Učenec:

– se seznani s kulturno dediščino, rokodelstvom,

-izdela košaro iz trsja.

Aleksandra Grujić,

Robi Ogulin,

vzgojiteljici

maj/junij

 

 

2. RAZRED

Varno in spodbudno učno okolje

Učenec:

– se spozna z vrstniškim nasiljem in preprečevanjem le tega,

– se medvrstniško vključuje in sodeluje pri različnih dejavnostih.

A. Jerman

december

Pamet je boljša kot žamet

Učenec:

– se seznani  s poskusi,  postavlja hipoteze in izvaja preproste poskuse.

P. Bukovec

marec

Zaključna ekskurzija (Bela krajina)

Učenec:

– se seznani s kulturno dediščino Bele krajine

– aktivno sodeluje na muzejskih delavnicah.

A. Jerman

junij

 

 

3. RAZRED

Človeško telo

Učenec:

-ve kako deluje človeško telo,

– spozna čutila.

A.Fabić

april

Življenje ob vodi

Učenec:

– spozna življenje v reki/mlaki

– opiše in opazuje živa bitja v okolju

– ve, kaj živa bitja potrebujejo za življenje

– razlikuje različna življenjska okolja

P.S.Bavdek

okt. ali april

Varno in spodbudno učno okolje

Učenec:

– se spozna z vrstniškim nasiljem in preprečevanjem le tega,

– se medvrstniško vključuje in sodeluje pri različnih dejavnostih

P.S.Bavdek

november

 

 

4. RAZRED

Veselje z znanostjo – poskusi

Učenec:

-pozna osnovno varovalno opremo,

-opazuje in izvajajo poskuse.

K. Gorenčič

M. Hrovat

januar

Krška jama

Učenec:

-spozna kraško jamo kot življenjski prostor.

K. Gorenčič

M. Hrovat

april

Glinokopi

Učenec:

-spozna pomen in zgodovino glinokopov v Zalogu,

-spozna redke živalske in rastlinske vrste na tem območju,

-opazuje drevesne vrste in kaj se z njimi dogaja.

K. Gorenčič,

M. Hrovat

oktober

 

 

5. RAZRED

Tehno park Celje – delavnice

Učenec:

– spoznava vrste energije, delovanje enostavnih strojev…

P. Kukman,

P. Keglovič

oktober

Naravoslovni poskusi (CŠOD)

Učenec:

-preko poskusov spoznava različne snovi in njihove lastnosti.

P. Kukman,

P. Keglovič

januar

Kras

Učenec:

-spoznava Kras in kraške pojave.

P. Kukman,

P. Keglovič

maj

NARAVOSLOVNI DAN

CILJI

VODJA, IZVAJALCI

MESEC

 

 

6. RAZRED

TRAVNIK, BIOTOPI V ZALOGU

Učenec:

– se seznani z orientacijo v naravi,

-spoznava nastanek in zgodovino opekarstva,

-opazuje vreme in se seznani z rastlinskim in živalskim svetom na območju glinokopov (poudarek na travniku).

Jana Mežič,

Metka Starešinič, razrednik

maj/junij 2024

Zdravstvena sistematika

Učenci poslušajo predavanje o zdravem odraščanju ter opravijo sistematski zdravstveni pregled.

razredniki

 

Učim se učiti + Varna raba interneta

Učenci:

– spoznavanjo učne strategije,

– odkrivajo svoje učne navade, prednosti ter pomanjkljivosti,

– se učijo načrtovati učenje, ga reflektirati in izboljševati

– se učijo osredotočanja na bistvo, parafraziranja ter oblik aktivnega učenja,

– spoznavajo pasti spleta,

– pridobivajo temeljna znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo za učinkovito, varno in odgovorno rabo digitalnih medijev in tehnologije.

H. Korošec;

M. Petric, PUS NM

november, februar

 

 

7. RAZRED

Naravoslovni dan v CŠOD

Učenec spozna okolje in živali v okolici CŠOD.

razrednika

Januar 2024

BIOTOPI V ZALOGU

Učenec:

– se seznani z orientacijo v naravi,

-spozna nastanek in zgodovino opekarstva, opazuje vreme in se seznani z rastlinskim in živalskim svetom na območju glinokopov (poudarek na gozdu).

Metka Starešinič,

Jana Mežič,

razrednik

April/maj 2024

Eksperimentalni dan ali eksotične živali (Bioexo)

Učenec se seznani z:

– različno laboratorijsko steklovino in pripomočki,

– eksperimentalnimi tehnikami,

– opravi različne poskuse na temo valovanja.

Jana Mežič

 

 

 

8. RAZRED

NEON

Učenec:

-se zaveda svojih pravic,

– prepozna vrstniško nasilje,

– spoznava vzroke in  posledice nasilja,

– se uči veščin nenasilne komunikacije, vedenja,

-se uči ustrezno odzvati na nasilje,

– spozna moč prič,

– se uči povedati o izkušnji vrstniškega nasilja,

– se uči prispevati k zmanjšanju vrst. nasilja.

Ana Markelj Karlič, Marija Hlastan, Sanja Kirn

oktober

Vsebine v CŠOD

Učenec spozna okolje in živali v okolici CŠOD.

razrednika

 

Astronomski dan

Učenec:

-spozna osnovne astronomske  pojme,

-spozna astronomska opazovanja,

– se orientira s pomočjo neba,

-uporablja astronomske pripomočke,

– spozna planetarij,

-opazuje nebesna telesa s teleskopom

Marija Hlastan,  Damir Pirc

po dogovoru

 

 

9. RAZRED

Astronomski dan

Učenec:

-spozna osnovne astronomske  pojme,

-spozna astronomska opazovanja,

– se orientira s pomočjo neba,

-uporablja astronomske pripomočke,

spozna planetarij,

-opazuje nebesna telesa s teleskopom

Marija Hlastan,  Damir Pirc

Po dogovoru

Vode na krasu

Učenec:

– s terenskim delom spoznava kraške pojave in kraške vodne vire domače pokrajine.

Metka Starešinič,

Jana Mežič,

spremljevalec

Marec/ april

Priprava na valeto (snemanje filma, priprava programa)

Učenec:

– pripravi scenarij, za prireditev (vezni tekst, pesmi, glasbene točke…),

– sodeluje s sošolci,

– pripravi video projekcijo,

– posname film.

razredniki

Junij 2024

 

 

TEHNIŠKI DAN

CILJI

VODJA, IZVAJALCI

MESEC

 

 

1. RAZRED

Taborniška noč

Učenec:

– spozna nekaj taborniških veščin (orientacija, kurjenje ognja, priprava obroka),

– se uči samostojnosti, sodelovanja v skupini ter razvija čut do narave in sočloveka.

Aleksandra Grujić,

Robi Ogulin,

vzgojiteljici

junij

Dolenjski muzej

Učenec:

-si ogleda stalno razstavo  in se udeleži delavnic na temo razstave.

Robi Ogulin,

Aleksandra Grujić,

vzgojiteljici

oktober

Ustvarjalna delavnica

Učenec:

-izdela izdelek iz kamna lojavca in se uči ustreznega rokovanja z izbranim materialom.

Robi Ogulin,

Aleksandra Grujić

marec

 

 

2. RAZRED

Taborniška noč

Učenec:

– spozna nekaj taborniških veščin

(orientacija, kurjenje ognja, priprava obroka),

– se uči samostojnosti, sodelovanja v skupini ter razvija čut do narave in sočloveka.

P. Bukovec

junij

Ustvarjalne delavnice

Učenec:

-izdela izdelek iz kamna lojavca in se uči ustreznega rokovanja z izbranim materialom.

A. Jerman

marec

Dolenjski muzej – etnološka delavnica

Učenec:

-si ogleda stalno razstavo  in se udeleži delavnic na temo razstave.

P. Bukovec

oktober

 

 

3. RAZRED

Ustvarjalna delavnica

Učenec:

-spozna različne materiale.

-izdela izdelek in se uči ustreznega rokovanja z izbranim materialom.

A. Fabić

december

Orientacija

Učenec:

-pozna glavne smeri neba

-izdela preprost kompas

-se orientira v naravi.

A. Fabić

marec

Kostanjeviška jama

Učenec:

– spozna različna življenjska okolja

– spozna življenje v jami

-se pravilno vede ob obisku podzemne jame.

P. S. Bavdek

junij

 

 

4. RAZRED

1,2,3 DO SPLETNE VARNOSTI

Učenci:

– spoznavajo pasti spleta,

– pridobivajo temeljna znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo za učinkovito, varno in odgovorno rabo digitalnih medijev in tehnologije.

H. Korošec

 

Društvo za digitalno pismenost

23.11.2023 (4.a) 24.11.2023 (4.b)

Hiša eksperimentov

Učenec:

-spozna in izvede različne kemijske, fizikalne eksperimente.

K. Gorenčič,

M. Hrovat

junij

Novoletno ustvarjanje

Učenec:

-ustvarja različne novoletne okraske, pri tem razvija občutek za grafomotoriko, estetiko in natančnost.

K. Gorenčič,

M. Hrovat

december

Delavnice VSUO

Učenec:

– preko različnih dejavnosti usvaja ustrezen način komunikacije, krepi medosebne odnose, se trudi pri  izboljševanju razredne klime.

K. Gorenčič,

M. Hrovat

november

 

 

5. RAZRED

Kolesarski poligon

Učenec:

-obvlada spretnostno vožnjo s kolesom.

P. Kukman,

P. Keglovič

september

Kamišibaj (CŠOD)

Učenec:

– spoznava kamišibaj, likovno ustvarja, izvede kamišibaj.

P. Kukman,

P. Keglovič

januar

Življenje na gradu

Učenec:

– se seznani z življenjem na gradu  v srednjem veku.

P. Kukman,

P. Keglovič

april

Praznik situl v Nm

Učenec:

-spoznava življenja v preteklosti na področju Dolenjske.

P. Kukman,

P. Keglovič

junij

TEHNIŠKI DAN

CILJI

VODJA, IZVAJALCI

MESEC

 

 

6. RAZRED

Ročne spretnosti – papirnata gradiva

Učenci spoznajo obdelovalne postopke papirja (načrtovanje, zarisovanje, merjenje, rezanje, prepogibanje, piljenje, lepljenje…); predvsem rezanje z lepenkarskim (olfa) nožem in na ta način izdelujejo božično-novoletne voščilnice.

G. Turk/ D.Pirc, V.Brudar

November/ december

Merjenje, merske enote

Učenec:

-pretvarja merske enote in računa z njimi,

-spozna ploščinske enote in jih poveže s primeri merjenja v vsakdanjem življenju,

-oceni, primerja in meri prostornino z različnimi enotami.

Bogdana Hočevar

april

Slovenska in angleška kuhinja

– spozna besedišče povezano s hrano in kuhinjskimi pripomočki

– spozna tradicionalno slovensko in angleško kuhinjo v teoriji in praksi

– se seznani z navadami in običaji povezanimi s prehranjevanjem

M. Drašler

marec 2024

Zaključna ekskurzija: Primorska

Učenec:

– aktivno in sistematično dopolnjuje in poglablja teoretično znanje, ki  ga je pridobil med rednim poukom in ga povezuje, ter razvija kritično mišljenje,

– razvija odgovoren odnos do naravne in kulturne dediščine,

– razvija lep odnos do domovine.

razredniki

 

 

 

7. RAZRED

SPACE X NA DOMAČEM PRAGU

Učenci:

– spoznavajo pasti spleta,

– pridobivajo temeljna znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo za učinkovito, varno in odgovorno rabo digitalnih medijev in tehnologije.

H. Korošec

 

Društvo za digitalno pismenost

23.11.2023(7.a)24.11.2023 (7.b)

Zaključna ekskurzija na Gorenjsko

Učenec:

– aktivno in sistematično dopolnjuje in poglablja teoretično znanje, ki  ga je pridobil med rednim poukom in ga povezuje, ter razvija kritično mišljenje,

– razvija odgovoren odnos do naravne in kulturne dediščine,

– razvija lep odnos do domovine.

razrednika

junij 2024

NEON + zdravstvene vsebine (Pozitivna samopodoba in stres)

Učenec:

– se zaveda svojih pravic,

– prepozna vrstniško nasilje,

– spoznava vzroke in  posledice nasilja,

– se uči veščin nenasilne komunikacije, vedenja,

– se uči ustrezno odzvati na nasilje,

– spozna moč prič,

– se uči povedati o izkušnji vrstniškega nasilja,

– se uči prispevati k zmanjšanju vrst. nasilja;

– se uči uravnavati stres,

– gradi pozitivno samopodobo.

NEON: Sanja Kirn, Mateja Drašler, Ana Markelj Karlič

 

Zdravstvene vsebine:

H. Korošec

 

Izdelava izdelkov iz umetnih gradiv

Učenci iz penjenega PVC izdelujejo vozila na propelerski pogon ter ob izdelavi izdelka nadgrajujejo svoje znanje o elektriki ali iz akrilnega stekla izdelajo stojalo za svinčnik oz. epruveto. Iz polietilenskega (PE) prahu izdelujejo obeske za ključe – termoplast plastično oblikujejo. Delovanje vozila tudi preizkusijo.

Spoznajo vse obdelovalne postopke umetnih snovi.

G.Turk / D. Pirc

marec/april

 

 

8. RAZRED

Vsebine CŠOD

 

razredniki

 

Svet gibanja – gonila ali

ŠC NM (lesarstvo, gradbeništvo, vzgojiteljska) ali

Izdelava izdelkov iz kovin.

Učenci spoznavajo gonila, vrste gonil, strojne elemente za gibanje in predvsem računali prestavna razmerja. Svoje pridobljeni teoretično znanje praktično nadgradijo z izdelavo prevoznega sredstva oz. naprave ali stroja, ki vsebuje različna gonila, gnana ročno ali na elektriko. Delovanje naprav tudi preizkusijo.

Velik poudarek bo namenjen tudi reševanju nalog iz NPZ preteklih let, ki vsebujejo gonila in elektriko.

G. Turk / D. Pirc

februar/marec

 

April, maj

Cerod, vodarna, čistilna naprava

Učenec:

– se seznani s Centrom za ravnanje z odpadki Dolenjske, spozna vodarno in pomen vodooskrbe ter čistilno napravo s poudarkom na trajnostnem razvoju.

M. Starešinič,

J. Mežič

april/marec

Zaključna ekskurzija

Učenec:

-spozna  naravno in kulturno dediščino Gorenjske.

razrednika

maj/junij

 

 

9. RAZRED

Svet elektrike ali

ŠC NM (elektro šola)

Učenci ponovijo in nadgradijo svoje znanje o elektriki in elektrotehniki ter teoretično znanje praktično

nadgradijo z izdelavo različnih naprav ter strojev, ki jih poganja elektrika. Delovanje naprav tudi preizkusijo.

Velik poudarek bo namenjen tudi reševanju nalog iz NPZ preteklih let, ki vsebujejo elektriko (viri, pridobivanje, ekologija, stikala, vezja, krmiljenje, različni porabniki…).

G.Turk / D. Pirc

oktober/november

Tehniški dan na ŠC Novo mesto – kozmetična, kemijska in farmacevtska

Cilji:

– odkrivanje kariernih interesov,

– načrtovanje karierne poti,

– spoznavanje srednješolskih programov in nadaljnjega izobraževanja,

– spoznavanje sebe, svojih lastnosti, spretnosti in sposobnosti ter usklajevanje z kariernimi interesi,

– pridobivanje informacij o srednji šoli.

H. Korošec

Oktober oziroma po dogovoru

Priprava na valeto – generalka

Učenec:

– preizkusi nastop,

– pripravi prostor, sceno, ozvočenje …

razredniki

junij 2024

Svet energije (GEN-i)

Učenec:

-spoznava pridobivanje energije,

-spozna delovanje jedrske elektrarne,

-spozna pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije,

-izvede poskuse s prikazom različnih oblik energije.

Marija Hlastan

januar/

februar 2024

 

 

ŠPORTNI DAN

CILJI

VODJA, IZVAJALCI

MESEC

 

 

1. RAZRED

Jesenski pohod, ŠP Breza

Učenec:

– hodi dlje časa z vmesnimi postanki,

– pozna osnovno pohodniško opremo in pravila varne hoje.

Robi Ogulin,

Aleksandra Grujić,

vzgojiteljici

september

Spomladanski pohod, Divji potok

Učenec:

– hodi dlje časa z vmesnimi postanki,

– pozna osnovno pohodniško opremo in pravila varne hoje.

Aleksandra Grujić,

Robi Ogulin,

vzgojiteljici

maj

Otroški dan

Učenec:

-razvija timsko delo in medsebojno pomoč,

-spoznava športne igre kot obliko aktivnega preživljanja prostega časa in spodbujanje zdravega načina življenja,

Preventivno delovanje na področju preprečevanja vrstniškega nasilja.

Spodbujanje vrednot: enakopravnost, pravičnost, solidarnost, soodvisnost, učiti se sobivanja, spoštovanje različnosti, sodelovanje in preseganje individualizma.

Hana Korošec in razredniki ter ostali strokovni delavci

oktober

Atletski mnogoboj

Učenec:

– je športno aktiven,

-razvija zdravo tekmovalnost,  koordinacijo, vzdržljivost ter se uči športnega obnašanja.

Aleksandra Grujić,

Robi Ogulin

april

Plavanje

– Učenec se prilagaja na vodo.

Robi Ogulin,

Aleksandra Grujić,

vzgojiteljici

junij

 

 

2. RAZRED

Jesenski pohod

Učenec:- hodi dlje časa z vmesnimi postanki,

– pozna osnovno pohodniško opremo in pravila varne hoje.

A.    Jerman

September

Otroški dan

Učenec:

-razvija timsko delo in medsebojno pomoč,

-spoznava športne igre kot obliko aktivnega preživljanja prostega časa in spodbujanje zdravega načina življenja,

Preventivno delovanje na področju preprečevanja vrstniškega nasilja.

Spodbujanje vrednot: enakopravnost, pravičnost, solidarnost, soodvisnost, učiti se sobivanja, spoštovanje različnosti, sodelovanje in preseganje individualizma.

Hana Korošec in razredniki ter ostali strokovni delavci

oktober

Spomladanski pohod

Učenec:

– hodi dlje časa z vmesnimi postanki,

– pozna osnovno pohodniško opremo in pravila varne hoje.

P. Bukovec

april

Plavanje

 Učenec:

-drsi na vodi z iztegnjenimi rokami 5s,

-preplava nekaj metrov v poljubni tehniki.

A. Jerman

november

Atletski mnogoboj

Učenec:

–  je športno aktiven,

– razvija zdravo tekmovalnost, koordinacijo, vzdržljivost ter se uči športnega obnašanja.

 

P. Bukovec

april/maj

 

 

3. RAZRED

Pohod

Učenec:

– hodi dlje časa z vmesnimi postanki,

– pozna osnovno pohodniško opremo in pravila varne hoje.

Petra S. Bavdek,

A. Fabić,

spremljevalec

september

Pohod

Učenec:

– hodi dlje časa z vmesnimi postanki,

– pozna osnovno pohodniško opremo in pravila varne hoje.

Petra S. Bavdek,

A. Fabić,

spremljevalec

maj

Otroški dan

Učenec:

-razvija timsko delo in medsebojno pomoč,

-spoznava športne igre kot obliko aktivnega preživljanja prostega časa in spodbujanje zdravega načina življenja,

Preventivno delovanje na področju preprečevanja vrstniškega nasilja.

Spodbujanje vrednot: enakopravnost, pravičnost, solidarnost, soodvisnost, učiti se sobivanja, spoštovanje različnosti, sodelovanje in preseganje individualizma

Hana Korošec in razredniki ter ostali strokovni delavci

oktober

Plavanje

Učenec:

– se prilagaja na vodo,

– preplava 15 m v izbrani tehniki,

– pozna in upošteva varnostna in higienska pravila.

P. S. Bavdek

Vstopnina + prevoz

Plavanje

Učenec:

– se prilagaja na vodo,

– preplava 15 m v izbrani tehniki,

– pozna in upošteva varnostna in higienska pravila.

P. S. Bavdek

Vstopnina + prevoz

 

 

 

4. RAZRED

Pohod

Učenec:

– hodi dlje časa z vmesnimi postanki,

– pozna osnovno pohodniško opremo in pravila varne hoje.

K. Gorenčič

M. Hrovat

september

Otroški dan

Učenec:

-razvija timsko delo in medsebojno pomoč,

-spoznava športne igre kot obliko aktivnega preživljanja prostega časa in spodbujanje zdravega načina življenja,

Preventivno delovanje na področju preprečevanja vrstniškega nasilja.

Spodbujanje vrednot: enakopravnost, pravičnost, solidarnost, soodvisnost, učiti se sobivanja, spoštovanje različnosti, sodelovanje in preseganje individualizma

Hana Korošec in razredniki ter ostali strokovni delavci

Oktober

Zimski športni dan

Učenec:

-je športno aktiven,

– razvija koordinacijo ter vzdržljivost.

K. Gorenčič

M. Hrovat

Januar

Atletika

Učenec:

-je športno aktiven,

-sodeluje v atletskem troboju,

-razvija koordinacijo ter vzdržljivost

K. Gorenčič

M. Hrovat

Maj

Bowling

Učenec:

-je športno aktiven,

-se seznani z bowlingom in ga igra,

-razvija koordinacijo ter vzdržljivost.

K. Gorenčič

M. Hrovat

april

 

 

5. RAZRED

Pohod

Učenec:

-razume koristi gibanja na prostem in spozna, da je le to nujno potrebno v vsakdanjem življenju.

P. Kukman

P. Keglovič

september

Otroški dan

Učenec:

-razvija timsko delo in medsebojno pomoč,

-spoznava športne igre kot obliko aktivnega preživljanja prostega časa in spodbujanje zdravega načina življenja,

Preventivno delovanje na področju preprečevanja vrstniškega nasilja.

Spodbujanje vrednot: enakopravnost, pravičnost, solidarnost, soodvisnost, učiti se sobivanja, spoštovanje različnosti, sodelovanje in preseganje individualizma.

Hana Korošec in razredniki ter ostali strokovni delavci

oktober

Smučanje (CŠOD)

Učenec:

– se uči osnov smučanja in spretnosti na smučeh,

-spoznava pravila obnašanja na smučišču.

P. Kukman,

P. Keglovič

februar

Smučanje (CŠOD)

Učenec:

– se uči osnov smučanja in spretnosti na smučeh,

-spoznava pravila obnašanja na smučišču.

P. Kukman,

P. Keglovič

februar

Plavanje

Učenec:

-skoči v vodo in preplava 35 m ne da bi pri tem stopil na tla ali se oprijel roba bazena.

P. Kukman,

P. Keglovič

november

ŠPORTNI DAN

CILJI

VODJA, IZVAJALCI

MESEC

 

6. RAZRED

Atletika

Učenec si oblikuje pozitivne vzorce (spodbujanje medsebojnega sodelovanja, strpnosti in sprejemanja drugačnosti, razvoj zdrave tekmovalnosti in spoštovanja športnega obnašanja – fairplay)

Bogdan Burgar

maj

Pohod

Učenec razume koristnost rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem preživljanju prostega časa.

Mateja Drmaž

oktober

Otroški dan

Učenec:

-razvija timsko delo in medsebojno pomoč,

-spoznava športne igre kot obliko aktivnega preživljanja prostega časa in spodbujanje zdravega načina življenja,

Preventivno delovanje na področju preprečevanja vrstniškega nasilja.

Spodbujanje vrednot: enakopravnost, pravičnost, solidarnost, soodvisnost, učiti se sobivanja, spoštovanje različnosti, sodelovanje in preseganje individualizma.

Hana Korošec in razredniki ter ostali strokovni delavci

oktober

Igre na snegu

Učenec zadovolji svojo potrebo po gibanju in igri.

Bogdan Burgar

februar

Plavanje

Učenec preveri svoje znanje plavanja

Mateja Drmaž

april

 

7. RAZRED

Zimski športni dan v CŠOD

Učenec zadovolji svojo potrebo po gibanju in igri.

razrednika

januar

Otroški dan

Učenec:

-razvija timsko delo in medsebojno pomoč,

-spoznava športne igre kot obliko aktivnega preživljanja prostega časa in spodbujanje zdravega načina življenja,

Preventivno delovanje na področju preprečevanja vrstniškega nasilja.

Spodbujanje vrednot: enakopravnost, pravičnost, solidarnost, soodvisnost, učiti se sobivanja, spoštovanje različnosti, sodelovanje in preseganje individualizma.

Hana Korošec in razredniki ter ostali strokovni delavci

oktober

Športni dan v CŠOD

Učenec zadovolji svojo potrebo po gibanju.

razrednika

januar

Atletika

Učenec si oblikuje pozitivne vzorce (spodbujanje medsebojnega sodelovanja, strpnosti in sprejemanja drugačnosti, razvoj zdrave tekmovalnosti in spoštovanja športnega obnašanja – fairplay)

Bogdan Burgar

maj

Kolesarjenje

Učenec začuti zadovoljstvo ob gibanju, premagovanju naporov in doseganju osebnih ciljev.

Mateja Drmaž

junij

 

8.  RAZRED

CŠOD vsebine

Učenec razume koristnost rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem preživljanju prostega časa.

razrednika

maj

CŠOD vsebine

Učenec zadovolji svojo potrebo po gibanju in igri.

razrednika

maj

Otroški dan

Učenec:

-razvija timsko delo in medsebojno pomoč,

-spoznava športne igre kot obliko aktivnega preživljanja prostega časa in spodbujanje zdravega načina življenja,

Preventivno delovanje na področju preprečevanja vrstniškega nasilja.

Spodbujanje vrednot: enakopravnost, pravičnost, solidarnost, soodvisnost, učiti se sobivanja, spoštovanje različnosti, sodelovanje in preseganje individualizma.

Hana Korošec in razredniki ter ostali strokovni delavci

oktober

Igre na snegu

Učenec zadovolji svojo potrebo po gibanju in igri.

Bogdan Burgar

februar

Atletika

Učenec si oblikuje pozitivne vzorce (spodbujanje medsebojnega sodelovanja, strpnosti in sprejemanja drugačnosti, razvoj zdrave tekmovalnosti in spoštovanja športnega obnašanja – fairplay)

Bogdan Burgar

september

 

9. RAZRED

Otroški dan

Učenec:

-razvija timsko delo in medsebojno pomoč,

-spoznava športne igre kot obliko aktivnega preživljanja prostega časa in spodbujanje zdravega načina življenja,

Preventivno delovanje na področju preprečevanja vrstniškega nasilja.

Spodbujanje vrednot: enakopravnost, pravičnost, solidarnost, soodvisnost, učiti se sobivanja, spoštovanje različnosti, sodelovanje in preseganje individualizma.

Hana Korošec in razredniki ter ostali strokovni delavci

oktober

Pohod

Učenec razume koristnost rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem preživljanju prostega časa.

Mateja Drmaž

maj

Igre na snegu

Učenec zadovolji svojo potrebo po gibanju in igri.

Bogdan Burgar

februar

Atletika

Učenec si oblikuje pozitivne vzorce (spodbujanje medsebojnega sodelovanja, strpnosti in sprejemanja drugačnosti, razvoj zdrave tekmovalnosti in spoštovanja športnega obnašanja – fairplay)

Bogdan Burgar

september

Zaključna ekskurzija

Učenec je športno aktiven, spozna nove kraje in aktivnosti ter sodeluje s sošolci.

razrednika

junij

 

 

Related Images:

Dostopnost