Je sestavni del predmetnika (razširjeni program). Pri dodatnem pouku učenci uresničujejo svoje posebne potrebe – ko presegajo posamezne ravni zahtevnosti pri posameznih predmetih ali jih ti dodatno zanimajo. Pri dopolnilnem pouku pa učenci, ki ne dosegajo temeljnih ciljev pri posameznem predmetu, dobijo ponovno razlago težjih vsebin in utrjujejo svoje znanje.

V devetletnem programu je dodatnemu in dopolnilnemu pouku namenjena po ena ura na teden na oddelek. Učenci lahko uresničujejo svoje dodatne zahteve ali potrebe z različnimi oblikami diferenciacije, v osmem in devetem razredu devetletke tudi z nivojskim poukom, v tretjem triletju pa seveda tudi z izbranimi izbirnimi predmeti.

Individualno pomoč lahko učencem organiziramo pri posameznih predmetih (glede na normative) po dogovoru s posameznim učiteljem, lahko pa tudi v okviru razredne skupnosti (pomoč uspešnejših učencev tistim z učnimi težavami). Lahko se dogovorimo za individualno pomoč s svetovalno delavko. Učenci s posebnimi potrebami z odločbami so deležni pomoči še posebej v okviru določb v odločbi.

 

Urnik dopolnilnega/dodatnega pouka:

Razred

Predmet

Izvajalec

Urnik

1. a

DOP/DOD

MAT, SLJ

Robert Ogulin

torek, 12.00- 12. 45

1. b

DOP/DOD

MAT, SLJ

Aleksandra Grujić

torek, 12.00- 12. 45

2. a

DOP/DOD

MAT, SLJ

Anita Jerman

četrtek, 7. 30 – 8. 15

2. b

DOP/DOD

MAT, SLJ

Petra Bukovec

četrtek, 7. 30 – 8.15

3. a

DOP/DOD

MAT, SLJ

Karmen Mandelj

sreda, 7. 30- 8. 15

3. b

DOP/DOD

MAT, SLJ

Petra Skube Bavdek

sreda, 7. 30- 8. 15

4. a

DOP/DOD

MAT, SLJ

Katja Gorenčič

četrtek, 7.30- 8.15

4. b

DOP/DOD

MAT; SLJ

Majda Likar

četrtek, 7. 30- 8. 15

5. a

DOP/DOD

MAT, SLJ

Petra Kukman

četrtek 7.30 – 8.15

5. b

DOP/ DOD

SLJ, MAT

Polonca Keglovič

četrtek, 7. 30 – 8. 15

6. a, b

DOP/DOD

MAT

Bogdana Hočevar

petek, 7.30-8.15

6. a, b

DOP/DOD

TJA

Mateja Drašler

četrtek, 12.50-13.35

(na 14 dni)

6. a, b

DOP/DOD

SLJ

Sanja Kirn

četrtek, 12.50-13.35

(na 14 dni)

7. a, b

DOP/DOD

TJA

Ana M. Karlič

četrtek, 7.30– 8.15

(na 14 dni)

7. a, b

DOP/DOD

MAT

Marija Hlastan

petek, 7.30 – 8.15

7. a, b

DOP/DOD

SLJ

Sanja Kirn

četrtek, 7.30– 8.15

(na 14 dni)

8. a, b

DOP/DOD

SLJ

Sanja Kirn

petek, 12.50-13.35

(na 14 dni)

8. a, b

DOP/DOD

TJA

Mateja Drašler

petek, 12.50-13.35

(na 14 dni)

8. a, b

DOP/DOD

MAT

Marija Hlastan/Gregor Turk

četrtek, 12.50-13.35

9. a, b

DOP/DOD

MAT

Marija Hlastan

petek, 12.50 -13.35

9. a, b

DOP/DOD

SLJ

Ana M. Karlič

četrtek, 7.30– 8.15

(na 14 dni)

9. a, b

DOP/DOD

TJA

Ana M. Karlič

četrtek, 12.50-13.35

(na 14 dni)