Skoči na glavno vsebino

Urnik pogovornih ur v dopoldanskem času:

 

Št. Ime in priimek Razrednik Razred/ predmet, ki ga poučuje Dan /ura/telefon
1. Robert Ogulin 1. a SLJ, MAT, ŠPO, LUM, SPO, GUM

torek, 9:10- 9:55

07 30 84 505

robert.ogulin@os-vavta-vas.si

2. Anja Mohar JV, OPB, 2. strok. del. v 1. a

po dogovoru

07 30 84 505

anja.mohar@guest.arnes.si

3. Aleksandra Grujić 1. b SLJ, MAT, ŠPO, LUM, SPO, GUM

petek, 10:15 – 11:00

07 30 84 505

aleksandra.grujic@os-vavta-vas.si

4. Renata Cvitkovič JV, OPB, 2. strok. del. v 1. b

po dogovoru

07 30 84 505

renata.cvitkovic@guest.arnes.si

5. Anita Jerman 2. a SLJ, MAT, SPO, GUM, LUM, ŠPO, TJA

četrtek, 7.30-8.15

07 30 84 505

anita.jerman@guest.arnes.si

6. Petra Bukovec 2. b SLJ, SPO, MAT, ŠPO, LUM, GUM, TJA

četrtek, 7.30-8.15

07 30 84 505

petra.bukovec@os-vavta-vas.si

7. Andreja Fabić 3. a SLJ, MAT, LUM, GUM, SPO, ŠPO

četrtek, 7.30-8.15

07 30 84 505

andreja.fabic@os-vavta-vas.si

8. Petra Skube Bavdek 3. b MAT, SLJ, SPO, LUM, GUM, ŠPO

sreda,7.30-8.15

07 30 84 505

petra.bavdek@os-vavta-vas.si

9. Mira Hrovat 4. a LUM, GUM, DRU, SLJ, MAT, ŠPO, NIT

petek, 7. 30 – 8.15

07 30 84 505

mira.hrovat@os-vavta-vas.si

10. Mirjam Gazvoda 4. b MAT, SLJ, LUM, GUM, DRU, NIT, TJA 3.a, b

torek, 12.05 – 12.50

07 30 84 505

mirjam.gazvoda@os-vavta-vas.si

11. Bogdana Hočevar  MAT 6. a, 6. b, pom. ravnateljice

po dogovoru,

07 30 84 503

bogdana.hocevar@os-vavta-vas.si

12. Polonca Keglovič 5. a SLJ, MAT,  DRU, NIT, LUM, GUM  GOS 5. a, b

četrtek: 9.10-9.55

07 30 84 505

polonca.keglovic@os-vavta-vas.si

13. Petra Kukman 5. b SLJ, MAT, DRU, NIT, LUM, GUM, N1A, 1. a, b

torek, 10.15- 11.00

07 30 84 505

petra.pekolj@os-vavta-vas.si

14. Ana Bukovec Kren  OPB

po dogovoru

07 30 84 505

ana.bukovec@os-vavta-vas.si

15. Barbara Parkelj OPB, JV, ID,svet. delo vrtec

po dogovoru

05 93 35 632

barbara.parkelj@os-vavta-vas.si

16. Ana Markelj Karlič  6. a  SLJ 6. a, SLJ 8., 9. r – skupine, TJA, 8., 9. r – skupine

torek, 11.15–12.00

07 30 84 506

ana.markelj@os-vavta-vas.si

17. Jana Mežič   6. b KEM 8. a, b, 9. a, b, BIO 8. a, 9. a, NAR 6. a, b, 7. a, b

ponedeljek, 9.10 – 9.55

07 30 84 506

jana.mezic@os-vavta-vas.si

18. Sanja Kirn 7. a SLJ 6. b, 7. a, 7.b, SLJ 8., 9. r -skupine

torek, 10.25–11.10

07 30 84 506

sanja.kirn@os-vavta-vas.si

19. Mateja Drašler 7.b TJA 5. b, 6.b, 7. a, b, TJA 8., 9.r -skupine

torek, 10.15-11.00

07 30 84 506

mateja.drasler@os-vavta-vas.si

20. Bogdan Burgar 8. a  ŠPO 5. a, 6., 8. r. – skupine, 7. a, b, 9. b IŠP, SŠP, ID

četrtek, 8.20 – 9.05

07 30 84 506/ 07 30 84 508

bogdan.burgar@os-vavta-vas.si

21. Mateja Drmaž 8. b ŠPO  6. , 8.r -skupine, 9. a, PLE, ŠZZ,NŠP, ID

petek, 8. 20 – 9. 05

07 30 84 506

mateja.drmaz@guest.arnes.si

22. Marija Hlastan 9. a MAT 7.a, b, 8., 9. r – skupine, NRA – 4. – 6.r, ROM, MME

torek, 8.20 – 9. 05

07 30 84 506

marija.hlastan@os-vavta-vas.si

23. Metka Starešinič 9. b

GEO 6.a, b, 7.a, b, 8. a,b, 9. b,

DKE 7. a, b, 8. a, b ZGO 7. a, b, 8. a, b,

torek, 11. 15 – 12. 00

07 30 84 506

metka.staresinic@os-vavta-vas.si

24. Gregor Turk

TIT 6. b, 7. a, b, 8. r – skupine, MAT 8., 9. r. – skupine,

OGL, OGU, OGK

torek, 11.15-12.00

05 93 35 633

gregor.turk@os-vavta-vas.si

25. Barbara Kastelic MAT 8., 9. r. – skupine, OPB

ponedeljek, 11.15 – 12.00

07 30 84 506

barbara.kastelic@os-vavta-vas.si

26. Klavdija Kelher  ZGO 6. a, b, 7. a, b, 9. a, b, GEO 9. a, ID, OPB

torek, 11. 15 – 12. 00

07 30 84 506

klavdija.kelher@os-vavta-vas.si

27. Vladimira Brudar LUM 6. a, b, 7. a, b, 8. a, b, 9. a, b, LS1, LS2, LS3, OPB

ponedeljek, 9. 10 – 9. 55

07 30 84 506

vladimira.brudar@os-vavta-vas.si

28. Damir Pirc TIT 6. a, 8. r – skupine, FIZ 8. a, b, 9. a, b, NTE 4. – 6. r, OPB

četrtek, 10. 25 – 11. 10

07 30 84 506

damir.pirc2@guest.arnes.si

29. Alenka Gazvoda GUM 6. a, b, 7. a, b, 8. a, b, 9. a, b, OPZ, MPZ

ponedeljek, 10.25-11.10

07 30 84 506

alenka.gazvoda@os-vavta-vas.si

30. Tamara Đurđević GOS 6.a, 6. b – skupine,  BIO 8.b, 9.b, IP – SPH, laborant, OPB

četrtek, 10.25 – 11. 10

07 30 84 506

tamara.dzurdzevic@os-vavta-vas.si

31. Eva Perko NI1, NI2, NI3

po dogovoru

07 30 84 506

eva.perko@os-vavta-vas.si

32. Katja Kek svetovalno delo

po dogovoru

051 241 040

katja.kek@guest.arnes.si

33. Hana Korošec svetovalno delo

po dogovoru

07 30 84 526

hana.korosec@os-vavta-vas.si

34. Katarina Kulovec Ulčnik spec. pedagoginja

po dogovoru

07 30 84 509

katarina.kulovec-ulcnik@os-vavta-vas.si

35. Urška Zupančič knjižničarka

po dogovoru

07 30 84 504

urska.zupancic@os-vavta-vas.si

36. Sabina Erjavec ravnateljica

po dogovoru

07 30 84 500

sabina.erjavec@os-vavta-vas.si

37. Wanda Mantelj Brkopec vodja prehrane

po dogovoru

07 30 84 507

wanda.mantelj-brkopec@guest.arnes.si

38. Tjaša Štajner OPB

sreda, 11.15 – 12. 00

07 30 84 505

tjasa.stajner@os-vavta-vas.si

39. Andreja Miketič socialni pedagog po dogovoru
40. Sara Škerget TJA 4. a, 4. b, 5. a, 6. b, 8. r –skupine, 9. r – skupine; SLJ 8. r – skupine, 9. r – skupine

četrtek, 7.30–8.15

07 30 84 506

sara.skerget@os-vavta-vas.si

 

Related Images:

Dostopnost