Skoči na glavno vsebino

Projekt: Varno in spodbudno učno okolje

 

Vodja: Sabina Erjavec

 

Tako izkušnje kot številne raziskave (O naravi učenja, Socialni odnosi v šoli) potrjujejo, da sta dobro počutje in klima kot učinka varnega in spodbudnega učnega okolja pomembna dejavnika učne zavzetosti in uspešnosti. Pri tem pa seveda z dobrim počutjem ne mislimo na lagodnost, pasivnost ali čutno ugodje, ampak na aktivno oziroma polno vključenost v učni proces in v dejavnosti, ki jih učenci doživljajo kot smiselne, ter v skupino, v kateri se čutijo sprejete in vključene: Vključujoča šola, Varno in spodbudno učno okolje.

 

Z razvojno nalogo Varno in spodbudno učno okolje, ki smo jo izvajali tri šolska leta preko ZRSŠ, bomo nadaljevali tudi v tem šolskem letu na naslednjih področjih:

  • dobri odnosi med učitelji in učenci, odnosna kompetenca, dober stik, počutje in klima;
  • čustveno in socialno učenje ter empatija;
  • neželeno vedenje, razlogi in ravnanje;
  • medvrstniško nasilje in ranljive skupine.

 

V okviru te razvojne naloge smo bili s strani ZRSŠ OE NM izbrani za mentorsko šolo šolam, ki se bodo na novo vključile v VSUO.

 

Related Images:

Dostopnost