Predstavniki v svetu zavoda:

 

Predstavnica zaposlenih Drašler Mateja
Predstavnica zaposlenih Keglovič Polonca
Predstavnica zaposlenih Korošec Hana
Predstavnica zaposlenih Kek Katja
Predstavnica zaposlenih Renata Cvitkovič
predstavnik lokalne skupnosti Irt Marjan
predstavnik lokalne skupnosti Kregar Velikonja Nevenka
predstavnik lokalne skupnosti Ravbar Marjan
predstavnik staršev vrtca Mede Gregor
predstavnik staršev šole Kulovec Boštjan
predstavnica staršev šole volitve nadomestnega člana