Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev. V vsakem oddelku starši na 1. roditeljskem sestanku potrdijo ali izvolijo svojega predstavnika in njegovega namestnika.

Svet staršev se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev in je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.

Seje Sveta staršev sklicuje predsednik Sveta staršev v dogovoru z ravnateljem šole, praviloma pred razrednimi roditeljskimi sestanki, tako da lahko predstavniki staršem na roditeljskih sestankih neposredno prenesejo informacije o sprejetih odločitvah ali pobudah. Obravnavali bodo vse predloge in želje staršev, dobivali bodo vse potrebne informacije o realizaciji delovnega načrta šole, se pogovarjali o težavah in rešitvah v zvezi z vpisom, o nacionalnih preizkusih, o učnem uspehu in vzgojnih prizadevanjih.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive Svetov staršev.

Poslovnik o delu sveta staršev.

Člani sveta staršev OŠ Vavta vas 2021/22:

1.a

Stanko Kavšček

1. b

Andreja Schwener

2. a

Goran Vidic Pešič

2. b

Polona Fink

3. a

Snežana Stojčevič

3. b

Žana Novinec

4. a

Estera Pogačnik

4. b

Luka Čutura

5. a

Sašo Novinec

5. b

Lea Žabkar

6. a

Simona Rihtar – predsednica sveta staršev

6. b

Nastja Salmič Tisovec

7. a

Monika Perko Kos

7. b

Miranda Duga

8. a

Gordana Djurić

8. b

Ivanka Radović

9. a

Ditka Zupančič

9. b

Elizabeta Šali

 

Zapisniki sveta staršev 2021/22

zapisnik 1. sestanka sveta staršev 

zapisnik 1. korespondenčne seje sveta staršev

 

Zapisniki sveta staršev 2020/21

zapisnik 1.seje sveta staršev 

 

Zapisniki sveta staršev 2019/20:

zapisnik 1. seje sveta staršev

 

Zapisniki sveta staršev 2018/19:

zapisnik 1. seje sveta staršev
zapisnik 2. seje sveta staršev
zapisnik 3. seje sveta staršev