Skoči na glavno vsebino
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev. V vsakem oddelku starši na 1. roditeljskem sestanku potrdijo ali izvolijo svojega predstavnika in njegovega namestnika.

Svet staršev se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev in je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.

Seje Sveta staršev sklicuje predsednik Sveta staršev v dogovoru z ravnateljem šole, praviloma pred razrednimi roditeljskimi sestanki, tako da lahko predstavniki staršem na roditeljskih sestankih neposredno prenesejo informacije o sprejetih odločitvah ali pobudah. Obravnavali bodo vse predloge in želje staršev, dobivali bodo vse potrebne informacije o realizaciji delovnega načrta šole, se pogovarjali o težavah in rešitvah v zvezi z vpisom, o nacionalnih preizkusih, o učnem uspehu in vzgojnih prizadevanjih.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive Svetov staršev.

Poslovnik o delu sveta staršev.

Člani sveta staršev OŠ Vavta vas 2023/24:

1.a Mitja Jakše
1.b Karina Dular
2.a Eva Škof – predsednica
2.b Jasmina Subić Tomašič
3.a /
3.b Manca Može Janković
4.a Lidija Zadnik
4.b Barbara Goršič
5.a Snežana Stojčevič
5.b Mateja Sušnik
6.a Jasna Kocuvan Štukelj
6.b Tea Kočjaž
7.a /
7.b /
8.a Katja Pečaver
8.b Nastja Salmič Tisovec
9.a Monika Perko Kos
9.b Nenad Salopek

 

Related Images:

Dostopnost