Skoči na glavno vsebino

Urnik pogovornih ur v dopoldanskem času:

 

Št. Ime in priimek Razrednik Razred/ predmet, ki ga poučuje Dan /ura/telefon
1. Anita Jerman 1. a

SLJ, MAT, ŠPO, LUM, SPO, GUM

 

četrtek, 12.00-12.45

07 30 84 505

anita.jerman@guest.arnes.si

2. Anja Mohar   JV, OPB, 2. strok. del. v 1. a

po dogovoru

07 30 84 505

anja.mohar@guest.arnes.si

3. Petra Bukovec 1. b SLJ, MAT, ŠPO, LUM, SPO, GUM

četrtek, 12.00–12.45

07 30 84 505

petra.bukovec@os-vavta-vas.si

4. Renata Cvitkovič   JV, OPB, 2. strok. del. v 1. b

po dogovoru

07 30 84 505

renata.cvitkovic@guest.arnes.si

5. Robert Ogulin 2. a SLJ, MAT, SPO, GUM, LUM, ŠPO

torek,10.15- 11.00

07 30 84 505

robert.ogulin@os-vavta-vas.si

6. Aleksandra Grujić 2. b SLJ, SPO, MAT, ŠPO, LUM, GUM

sreda, 10:15 – 11:00

07 30 84 505

aleksandra.grujic@os-vavta-vas.si

7. Andreja Fabić 3. a SLJ, MAT, LUM, GUM, SPO, ŠPO 3. a

sreda, 11.10-11.55

07 30 84 505

andreja.fabic@os-vavta-vas.si

8. Petra Skube Bavdek 3. b MAT, SLJ, SPO, LUM, GUM, ŠPO

četrtek,  10:15 – 11:00

07 30 84 505

petra.bavdek@os-vavta-vas.si

9. Dunja Žugelj 4. a LUM, GUM, DRU, SLJ, MAT, ŠPO, TJA, JV

ponedeljek, 10.15 – 11.00

07 30 84 505

dunja.zugelj1@guest.arnes.si

10. Katja Breznikar 4. b MAT, SLJ, LUM, GUM, DRU, NIT, ŠPO

petek, 7.30 – 8.15

07 30 84 505

katja.breznikar1@guest.arnes.si

11. Bogdana Hočevar   NIT 4. a, MAT 6. a, 6. b, pom. ravnateljice

po dogovoru,

07 30 84 503

bogdana.hocevar@os-vavta-vas.si

12. Petra Kukman 5. a SLJ, MAT, TJA, DRU, NIT, LUM, GUM

četrtek, 8.20 – 9.05

07 30 84 505

petra.pekolj@os-vavta-vas.si

13. Polonca Keglovič 5. b SLJ, MAT, DRU, NIT, LUM, GUM, GOS 5. b, GOS 5. a, JV

torek, 11.10 – 11.55

07 30 84 505

polonca.keglovic@os-vavta-vas.si

14. Karmen Mandelj   TJA 1. a, b, 2. a, b, 3. a, b, 4. b – LUM, DRU, 5. b – DRU, OPB, JV karmen.mandelj@-vavta-vas.si
15. Barbara Parkelj   OPB, JV, svet. delo vrtec

po dogovoru

05 93 35 632

barbara.parkelj@os-vavta-vas.si

16. Tihomir Fabina  6. a

GEO 6. a, 8. a, ZGO 6. a,

8. a, 9. b,  DKE 8. a, b, ID, OPB

petek, 11.10-11.55

07 30 84 506

tihomir.fabina@guest.arnes.si

17. Mateja Drašler  6. b TJA 6. a, b, 7. a, b, 8. a, 9.b

sreda, 7.30 – 8.15

07 30 84 506

mateja.drasler@os-vavta-vas.si

18. Bogdan Burgar 7. a ŠPO 5. a, b, 6.a, b, 7., 8., 9. r. – skupine, IŠP, SŠP

torek, 9.10 – 9.55

07 30 84 506/ 07 30 84 508

bogdan.burgar@os-vavta-vas.si

19. Mateja Drmaž 7.b ŠPO 7., 8., 9. R. – skupine, PLE, NŠP, ID, OPB

četrtek; 8.20 – 9.05

07 30 84 506

mateja.drmaz@guest.arnes.si

20. Marija Hlastan 8. a MAT 7.a, b, 8. a, b,  NRA – 4. – 6.r, ROM, MME,UBE

ponedeljek, 11.10 – 11.50

07 30 84 506

marija.hlastan@os-vavta-vas.si

21. Metka Starešinič 8. b

ZGO 6. b, 7.a, b, 8. b, 9. a,

DKE 7. a, b GEO 6. b,

7. a, b, 9. a, b,

ponedeljek, 7.30 – 8.15

07 30 84 506

metka.staresinic@os-vavta-vas.si

22. Sanja Kirn 9. a SLJ 7. a, 8. a, b, 9. a, b

ponedeljek 9.10–9.50

07 30 84 506

sanja.kirn@os-vavta-vas.si

23. Gregor Turk 9. b TIT 6. a, b, 7. a, b – skupine,  8. b, MAT 9. a, b OGL, OGK

ponedeljek 10.15–11.00

05 93 35 633

gregor.turk@os-vavta-vas.si

24. Ana Markelj Karlič  

SLJ 6. a, b, 7. b, TJA 8. b,

9. a

torek 11.10–11.55

07 30 84 506

ana.markelj@os-vavta-vas.si

25. Jana Mežič   KEM 8. a, b, 9. a, b, BIO 8. a, 9. b, NAR 6. a, b, 7. a, b

četrtek, 9. 10 – 9.55

07 30 84 506

jana.mezic@os-vavta-vas.si

26. Vladimira Brudar   LUM 6. a, b, 7. a, b, 8. a, b, 9. a, b, LS1, LS2, LS3, OPB

po dogovoru

07 30 84 506

vladimira.brudar@os-vavta-vas.si

27. Damir Pirc   TIT 8. a, 7. r – skupine, FIZ 8. a, b, 9. a, b, NTE 4. – 6. r laborant, OPB

ponedeljek, 9. 10 – 9.55

07 30 84 506

damir.pirc2@guest.arnes.si

28. Alenka Gazvoda   GUM 6. a, b, 7. a, b, 8. a, b, 9. a, b, OPZ, MPZ

petek, 8.20-9.05

07 30 84 506

alenka.gazvoda@os-vavta-vas.si

29. Tjaša Kotar   GOS 6.a, b, BIO 9.a, b, IP – SPH, laborant

sreda 9.10-9.55

07 30 84 506

tjasa.kotar@os-vavta-vas.si

30. Monika Kovač  

NI1, NI2, NI3,

N2N, OPB

ponedeljek, 8. 20 – 9. 05

07 30 84 506

monika.kovac@os-vavta-vas.si

31. Barbara Jordan   JV, OPB,ID

ponedeljek, 8.20 – 9.05

07 30 84 506

barbara.jordan@os-vavta-vas.si

32. Katja Kek    svetovalno delo

po dogovoru

051 241 040

katja.kek@guest.arnes.si

33. Hana Korošec   svetovalno delo

po dogovoru

07 30 84 526

hana.korosec@os-vavta-vas.si

34. Katarina Kulovec Ulčnik   spec. pedagoginja

po dogovoru

07 30 84 509

katarina.kulovec-ulcnik@os-vavta-vas.si

35. Dušanka Štamfelj   knjižničarka

po dogovoru

07 30 84 504

dusanka.stamfelj@guest.arnes.si

36. Sabina Erjavec   ravnateljica

po dogovoru

07 30 84 500

sabina.erjavec@os-vavta-vas.si

37. Wanda Mantelj Brkopec   vodja prehrane

po dogovoru

07 30 84 507

wanda.mantelj-brkopec@guest.arnes.si

38.  Tjaša Štajner   OPB

sreda, 12.00 – 12. 45

07 30 84 505

tjasa.stajner@os-vavta-vas.si

 

Dostopnost