Skoči na glavno vsebino

V šolskem letu 2022/23 bomo izvedli naslednja šolska tekmovanja:

 

 Datum

Tekmovanje

Vodja tekmovanja

13. in 20. 9. 2022

Male sive celice

Sanja Kirn

29. 9. 2022

Logika  (3.–9. razred)

Marija Hlastan

14. 10. 2022

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni

Katarina Kulovec Ulčnik

22. 11. 2022

Angleščina (8. razred)

Mateja Drašler

22. 11. 2022

Angleščina (9. razred)

Ana Markelj Karlič

19. 10.  2022

Proteusovo priznanje (biologija)

Jana Mežič

11. 11. 2022

Matemček (1.–9. razred)

Anita Jerman, Barbara Parkelj, Gregor Turk, Marija Hlastan

7.–18. 11. 2022

Bober (2.–9. razred)

Marija Hlastan

6. 12. 2022

Zgodovina

Tihomir Fabina

29. 11. 2022

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje (8.–9. razred)

Sanja Kirn

4. 4. 2023

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje (2. -7. razred)

Ana M. Karlič, Petra Skube Bavdek

16. 1. 2023

Preglovo priznanje (kemija)

Jana Mežič

15. 11. 2022

Geografija

Metka Starešinič

9.1. – 24.2. 2023

Glasbena olimpijada

Alenka Gazvoda

7. 12. 2022

Astronomija

Damir Pirc

15. 2. 2023

Stefanovo priznanje (fizika)

Damir Pirc

6. 4. 2023

Kresnička (1. in 2. razred)

Petra Bukovec, Aleksandra Grujić

6. 4. 2023

Kresnička (3.–5. razred)

Petra S. Bavdek, Petra Kukman

8. 3. 2023

Vesela šola 

Petra Bukovec, Mateja Drašler

16. 3. 2023

Vegovo priznanje (matematični kenguru)

Gregor Turk, Polonca Keglovič

 

Cici vesela šola (1.–3. razred)

Polonca Keglovič

5. 5. 2023

Logična pošast (1.–9. razred)

Anita Jerman, Barbara Parkelj, Marija Hlastan, Gregor Turk

celo šolsko leto

Športna tekmovanja

Bogdan Burgar, Mateja Drmaž

21. 3. 2023

Preverjanje znanja ekip prve pomoči

Robert Ogulin

celo šolsko leto

Čisti zobki

razredniki od 1. do 4. razreda

celo šolsko leto

Angleška bralna značka (3.–9. razred)

Mateja Drašler, Katja Breznikar

marec 2023

Nemška bralna značka (4.–9. razred)

Monika Kovač

14. 12. 2022

Angleščina (6. razred)

Mateja Drašler

15. 2. 2023

Angleščina (7. razred)

Ana Markelj Karlič

maj 2023

Zlata kuhalnica

Barbara Jordan

30. 11. 2022

Razvedrilna matematika

Marija Hlastan

Dostopnost