Skoči na glavno vsebino

Je sestavni del predmetnika (razširjeni program). Pri dodatnem pouku učenci uresničujejo svoje posebne potrebe – ko presegajo posamezne ravni zahtevnosti pri posameznih predmetih ali jih ti dodatno zanimajo. Pri dopolnilnem pouku pa učenci, ki ne dosegajo temeljnih ciljev pri posameznem predmetu, dobijo ponovno razlago težjih vsebin in utrjujejo svoje znanje.

V devetletnem programu je dodatnemu in dopolnilnemu pouku namenjena po ena ura na teden na oddelek. Učenci lahko uresničujejo svoje dodatne zahteve ali potrebe z različnimi oblikami diferenciacije, v osmem in devetem razredu devetletke tudi z nivojskim poukom, v tretjem triletju pa seveda tudi z izbranimi izbirnimi predmeti.

Individualno pomoč lahko učencem organiziramo pri posameznih predmetih (glede na normative) po dogovoru s posameznim učiteljem, lahko pa tudi v okviru razredne skupnosti (pomoč uspešnejših učencev tistim z učnimi težavami). Lahko se dogovorimo za individualno pomoč s svetovalno delavko. Učenci s posebnimi potrebami z odločbami so deležni pomoči še posebej v okviru določb v odločbi.

 

Urnik dopolnilnega/dodatnega pouka:

Razred Predmet Izvajalec Urnik
1. a

DOP/DOD

MAT, SLJ

Robert Ogulin petek, 7. 30 – 8.15
1. b

DOP/DOD

MAT, SLJ

Aleksandra Grujić petek, 7. 30 – 8.15
2. a

DOP/DOD

MAT, SLJ

Anita Jerman torek, 12. 05 – 12.50
2. b

DOP/DOD

MAT, SLJ

Petra Bukovec torek, 12. 05 – 12.50
3. a

DOP/DOD

MAT, SLJ

Andreja Fabić petek, 7.30–8.15
3. b

DOP/DOD

MAT, SLJ

Petra Skube Bavdek petek, 7.30– 8.15
4. a

DOP/DOD

MAT, SLJ

Mira Hrovat sreda, 7.30–8.15
4. b

DOP/DOD

MAT, SLJ

Katja Gorenčič sreda, 7.30–8.15
5. a

DOP/DOD

MAT, SLJ

Polonca Keglovič četrtek, 7.30–8.15
5. b

DOP/ DOD

SLJ, MAT

Petra Kukman četrtek, 7.30–8.15
6. a, b

DOP/DOD

MAT

Bogdana Hočevar četrtek, 7.30–8.15
6. a, b

DOP/DOD

TJA

Mateja Drašler

sreda, 12. 05 – 12. 50

(na 14 dni)

6. a, b

DOP/DOD

SLJ

Ana Markelj Karlič

petek, 12.55 – 13.40

(na 14 dni)

7. a, b

DOP/DOD

TJA

Mateja Drašler

 

petek, 7.30–8.15

(na 14 dni)

7. a, b

DOP/DOD

MAT

Marija Hlastan četrtek, 12.55 – 13.40
7. a, b

DOP/DOD

SLJ

Sanja Kirn

petek,7.30–8.15

(na 14 dni)

8. a, b

DOP/DOD

SLJ

Ana Markelj Karlič

ponedeljek, 7. 30 – 8. 15

(na 14 dni)

8. a, b

DOP/DOD

TJA

Ana Markelj Karlič

ponedeljek, 7. 30 – 8. 15

(na 14 dni)

8. a, b

DOP/DOD

MAT

Marija Hlastan četrtek, 7. 30 – 8.15
9. a, b

DOP/DOD

MAT

Marija Hlastan ponedeljek, 12. 55 – 13. 40
9. a, b

DOP/DOD

SLJ

Ana Markelj Karlič

petek, 7. 30 – 8. 15

(na 14 dni)

9. a, b

DOP/DOD

TJA

Ana Markelj Karlič

petek, 7. 30 – 8. 15

(na 14 dni)

 

 

Related Images:

Dostopnost