Po normativih šola lahko ponudi po dve uri interesnih dejavnosti na teden na oddelek. Interesne dejavnosti vodijo učitelji naše šole, nekatere pa tudi zunanji sodelavci. Glede na zanimanje in sposobnosti učencev poskušamo ponuditi čim več dejavnosti z različnih področij (kulturno-humanističnega, športnega, naravoslovno-matematičnega, tehniško-oblikovalskega), odvijale pa se bodo tako kot vsako leto v dogovorjenih terminih (nekatere tudi popoldne). Ponudba interesnih dejavnosti je objavljena vsako leto posebej.

Opisi interesnih dejavnosti.

INTERESNE DEJAVNOSTI

DEJAVNOST MENTOR/ICA Razred Dan/ura
1. Mlajši otroški pevski zbor Alenka Gazvoda 1. ponedeljek, 13. 50 – 14. 35
2. Starejši otroški pevski zbor Alenka Gazvoda 2.–5. ponedeljek, torek, 12. 50 – 13. 35
3. Mladinski pevski zbor Alenka Gazvoda 6.–9.

torek, 13. 50 – 14. 25,

petek, 7. 30 – 8. 15

4. Mala logika Anita Jerman/Barbara Parkelj 1.–4. po dogovoru
5. Tehniški krožek 1., 2. Gregor Turk 6.–9 ponedeljek, sreda, 13. 50 – 14. 35
6. Fotografski krožek Gregor Turk 6.–9. po dogovoru
7. Eko krožek Milena Legan 1., 2. ponedeljek, sreda, 7. 30 – 8. 15
8. Ročna dela Bernarda Zemljič 3.–6. petek, 7. 30 – 8. 15
9. Rdeči križ Robert Ogulin 5.–9. ponedeljek, 12. 50 – 13. 35
10. OFS Brbučki (TD Straža) Petra Bukovec, Petra Kukman 2.–4. četrtek, 13. 00 -13.45
11. Knjižničarski krožek Dušanka Štamfelj 4.–9. sreda, 7.30–8.15
12. Planinski krožek Dušanka Štamfelj, Tanja Žiberna;  PD NM 1.–9. enkrat mesečno po dogovoru
13. Računalniški krožek Marija Hlastan 2., 3. torek, 12. 50 – 13. 35
15. Kvačkanje, pletenje Tanja Žiberna 3.–9. sreda, 12.50–13.35
16. Gibanje za zdravje Bogdan Burgar 6.- 9. četrtek, 12. 50 – 13. 35
17. Igre z žogo Bogdan Burgar 7.–9. torek, 13. 50 – 14. 35
18. Atletika S. Malnar; AK Krka (zunanji) 2.–7. torek, 7. 30-8.15
19. Košarka deklice ŽKK Krka (zunanji) 1.–7. sreda, 14. 30 – 16.00
20. Besede sproščajo Sanja Kirn 1.–9. ponedeljek, 12. 50 -13. 35
21. Tenis (zunanji) 1.–6. petek, 13. 40 – 14.25
22. Odbojka učenke Mateja Drmaž 5.–7. četrtek, 13.50–15.10
23. Gimnastika Mateja Drmaž 1.–2. sreda, 13.50–15.15
24. Mladi gasilec PGD Vavta vas (zunanji) 1.–9.
25. Zdravo jem/zdravo živim Katarina Kulovec Ulčnik, Hana Korošec 6.–9. torek, 12.50–14.35
26. Ustvarjalni krožek Petra Kukman 2., 3. četrtek, 7. 30 – 8.15
 27. Gibalno plesne urice Anita Jerman  1.-4. četrtek, 12. 50 – 13. 25
28. Gledališki krožek Sanja Kirn 6.-9. torek, 12.50-13.35
29.  Znam se sprostiti in umiriti Katarina Kulovec Ulčnik 1.–9. četrtek, 7.30–8.15
30. Likovne delavnice Vladimira Brudar 6.–9. četrtek, 12. 50 – 13.35
31. Zeliščni pripravki Milena Legan 1.–3. četrtek, 12.50–14.15 (na14 dni)
32. Lonček kuhaj Tjaša Kotar 4.-5. sreda, 13. 50 – 14. 35
33. Literarne delavnice Ana Markelj Karlič 6.–9.

torek, 12. 50- 13. 35

(na 14 dni)

34. Pravljični krožek Petra Skube Bavdek 1. četrtek, 7. 30 – 8. 15
35. Kotiček dobrega počutja Dušanka Štamfelj 5. -9. torek, 7. 30 – 8. 15
36. Podjetniški krožek Metka Starešinič, Ana Markelj Karlič 6.-9. sreda, 12. 50 – 13. 35
37. Šolska glasbena skupina Robert Ogulin 5. -9. po dogovoru
38. Polepšajmo šolo Mateja Drašler 6. -9. sreda, 12. 50-13.25
39. Matematični krožek Valentina Potočnik 6.-9. torek, 12. 50 – 13.25
40. eTwinning Mateja Drašler 6.-9. po dogovoru
41. Košarka -učenci zunanji 2.-6. torek, 14. 30 – 16.00