Skoči na glavno vsebino

Po normativih šola lahko ponudi po dve uri interesnih dejavnosti na teden na oddelek. Interesne dejavnosti vodijo učitelji naše šole, nekatere pa tudi zunanji sodelavci. Glede na zanimanje in sposobnosti učencev poskušamo ponuditi čim več dejavnosti z različnih področij (kulturno-humanističnega, športnega, naravoslovno-matematičnega, tehniško-oblikovalskega), odvijale pa se bodo tako kot vsako leto v dogovorjenih terminih (nekatere tudi popoldne). Ponudba interesnih dejavnosti je objavljena vsako leto posebej.

 

  DEJAVNOST MENTOR/ICA Razred Dan/ura
1. Otroški pevski zbor Alenka Gazvoda 2. – 5. ponedeljek in torek 6. šolsko uro
2. Mladinski pevski zbor Alenka Gazvoda 6.-9. ponedeljek predura, petek 6. šolska ura
3. Zbor prvošolčkov Alenka Gazvoda 1. petek predura
4. Tehniški krožek Gregor Turk 6. – 9. sreda predura in 6. šolska ura
5. Fotografski krožek Gregor Turk 6. – 9. petek 6. šolska ura
6. Matematični krožek Gregor Turk 5. – 9.

četrtek, predura

 

7. Mala logika

Barbara Parkelj,

Anita Jerman

1. – 4.

sreda ob 7.30 (1. r)

petek ob 7.30 (2. r)

ponedeljek ob 7.30 predura

(3.in 4.r)

8. Gledališče za najmlajše

Aleksandra Grujič,

Anja Mohar

2. – 4. torek ob 13.00
9. Lutkovni krožek

Anja Mohar

Tjaša Štajner

1.  četrtek, predura
10. Igre z žogo Bogdan Burgar 7. – 9. torek 7. šol. ura
11. Računalniški krožek Marija Hlastan 2. – 3. četrtek, predura
12. Otroška folklorna skupina Brbučki (TD Straža) Petra Bukovec, Andreja Fabić, Petra Kukman 2.-4. sreda, predura
13. Spretni prstki Tamara Đurđević 3. – 5.

ponedeljek, predura

četrtek, predura

14. Raziskovalčki Jana Mežič 6., 7. na 14 dni po dogovoru.
15. Rdeči križ Robert Ogulin 5.–9. po dogovoru
16. EKO VRTIČEK Aleksandra Grujić, Renata Cvitkovič, Tjaša Štajner 1., 2. po dogovoru
17. Polepšajmo šolo Mateja Drašler 6.-9. 6. in 7. ura na 14 dni po dogovoru
18. Kotički dobrega počutja Urška Zupančič, Hana Korošec, Katja Kek 7.-9. po dogovoru
19. Let’s talk Mateja Drašler 6.-8. četrtek, predura
20. Gledališki krožek Sanja Kirn 6.–9. sreda, predura
21. Mini rokomet Bogdan Burgar 2. – 5. ponedeljek, 7. šol. ura
22. Ustvarjamo in pomagamo Katja Kek 4.-5. torek, 6. in 7. šolsko uro
23. Razgibam se Klavdija Kelher 6. – 9. četrtek, predura
24. Gibalno ustvarjanje Klavdija Kelher 4. , 5. petek, predura
25. Mladi gasilec PGD Vavta vas 1.–9. ponedeljek, 16. 00
26. Male sive celice Sanja Kirn 6.–9. četrtek, 6. šolska ura
27. Igrive urice Barbara Parkelj 1. sreda, 14.30-15.15
 28. Gibalne urice Barbara Parkelj  2. torek, 14.30-15.15
29. Likovne delavnice Vladimira Brudar 6.-9. ponedeljek, predura
30. Podjetniški krožek Metka Starešinič, Ana Markelj Karlič 7.–9. ponedeljek, 6. šolska ura oz. po dogovoru
31. Literarni krožek Ana Markelj Karlič 8., 9. sreda, 7. šolska ura oz. po dogovoru
32. Igrarije Mateja Drmaž 3.-4. četrtek, 13.40- 14.25
33. Žogarije Mateja Drmaž 5. – 6. četrtek, 14.25-15.10
34. Košarka (dekleta) Mateja Drmaž 7. – 9. sreda, 13.40-14.25
35. Poligoni in štafetne igre Mira Hrovat 4.–5. ponedeljek, 14.25 – 15.10

Related Images:

Dostopnost