Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši.

S 1. 1. 2016 je v veljavo stopila sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D). Spremenjen zakon širi krog upravičencev do subvencije za kosila.

V kolikor povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša:

  • do 18% neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini cene kosila
  • nad 18% do 30% neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 70 % kosila
  • nad 30% do 36% neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 40% kosila.

 

Sabina Erjavec

Related Images:

Dostopnost