Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

zaposleni v slovenskih osnovnih šolah bomo 14. februarja letos sodelovali v splošni stavki vzgoje
in izobraževanja, da bi izrazili nestrinjanje z neustreznim odnosom Vlade RS do področja vzgoje in
izobraževanja ter nesprejemljivo nizkim vrednotenjem dela izobraževalk in izobraževalcev.
Kakovost slovenskih javnih šol je na visoki ravni in tudi odlični dosežki slovenskih učenk in
učencev v priznanih mednarodnih raziskavah znanja, kot so PISA, TIMSS in PIRLS, le pritrjujejo, da
je naše šolstvo zelo dobro ter da učiteljice in učitelji ter drugi strokovni delavci in delavke v
vzgojno-izobraževalnih zavodih odlično opravljajo svoje delo. Ker se zavedamo, da je
izobraževanje, še posebno v državi, kot je Slovenija, ki drugih izrazitih primerjalnih prednosti
nima, odločilno za našo prihodnost, ne bomo dopustili, da bi se dosežena kakovost šolstva pri
nas poslabšala in da se ne bi v prihodnje še zboljševala. Eno ključnih vlog pri ohranjanju in
zboljševanju dosežene ravni imajo nedvomno učiteljice in učitelji ter drugi strokovni delavke in
delavci, zaposleni v šolah, vendar jim Vlada RS njihove vloge ne prizna in njihovega
pomembnega, zahtevnega in odgovornega dela ne vrednoti ustrezno. Mednarodne in domače
analize plač enoznačno ugotavljajo, da je vzgojno-izobraževalno delo vrednoteno slabše kot delo
na primerljivih delovnih mestih v drugih delih javnega sektorja, za katera je zahtevana enaka
stopnja izobrazbe. Ob tem je neizogibno, da kakovost slovenskega vzgojno-izobraževalnega
sistema, če vlada ne bo ustrezno ovrednotila dela izobraževalk in izobraževalcev od vrtcev do
univerze, ne bo zdržala na ravni, ki zdaj še presega raven kakovosti velike večine evropskih držav
in držav Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), temveč bo drsela navzdol.
Ker Vlada RS do zdaj ni prisluhnila našim številnim pozivom, naj zaustavi in preobrne trend
zniževanja sredstev za izobraževanje ter odpravi nesprejemljivo nižje vrednotenje vzgojnoizobraževalnega
dela, smo se bili prisiljeni odločiti za stavko. To je skrajno sredstvo, ki ga imamo
zaposleni še na voljo, da bi izrazili nestrinjanje z nesprejemljivim odnosom slovenskega vlade do
vzgoje in izobraževanja ter dosegli, da bi oblast uresničila naše upravičene zahteve, ki jim sicer
javno pritrjuje ministrica za izobraževanje dr. Maja Makovec Brenčič, v tem pa se ji je pridružil
tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar.
Na dan stavke, v sredo, 14. februarja letos, bodo osnovne šole tako zaprte. Zavedamo se, da bo
to povzročilo največ nevšečnosti prav vam, cenjeni starši. Zanje se vam vnaprej iskreno
opravičujemo, a vas obenem prosimo za razumevanje in podporo našemu prizadevanju, da bi za
dobro naših otrok preprečili dolgoročno skrajno negativne posledice neprimernega odnosa
Vlade RS do področja vzgoje in izobraževanja ter zaposlenih v njem.

Glavni stavkovni odbor SVIZ

Related Images:

Dostopnost