Skoči na glavno vsebino

Predstavniki v svetu staršev vrtca

Svet staršev se oblikuje zaradi organiziranja uresničevanja interesa staršev, na podlagi 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sestavljen je tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika in namestnika, ki ju starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

Naloge sveta staršev: predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu razvoja programa vrtca in o LDN, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnika v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.

Vsak od staršev se lahko obrne na predstavnika svoje skupine.

V šolskem letu 2017/18 so predstavniki v svetu staršev so:

Skupina Ime in priimek člana Ime in priimek nadomestnega člana

PIKAPOLONICE

1-2

Tina Bartolj Aleksandra Čingarova

SONČKI

2-3

Ines Čutura Rok Rebernik

MUCE

 

Eva Škof Vesna Vidmar

METULJI

 

Mojca Košir David Udovč

JEŽKI

3-4

Branka Zupančič Marjeta Bedek

ČEBELICE

 

Katja Zaletel Sabina Hočevar

RIBICE

 

Maja Janković Marko Rudolf

PIKAPOLONICE

 

Gregor Mede Jože Špendal

MEDVEDKI

 

Estera Pogačnik Mateja Koblar

BALONČKI

4-5

Maja Jarc Žana Novinec

 

Zapisniki sveta staršev za šolsko leto 2017/18:

zapisnik 1. seje vrtca sveta staršev 20170925

zapisnik 2. seje vrtca sveta staršev 20171018

 

Zapisniki sveta staršev za šolsko leto 2016/17:

zapisnik_1_seja_ 22. 9. 2016.pdf

zapisnik_2_seja_6. 3. 2007.pdf

zapisnik_3_seja_20. 6. 2017.pdf

 

Zapisniki sveta staršev:

zapisnik 2. seje sveta staršev vrtca 17. 2. 2016

zapisnik 1. seje sveta staršev vrtca 16. 9. 2015

Related Images:

Dostopnost