Ime in priimek

Pogovorna ura

dan / ura

1. Petra Bavdek četrtek, 7.30-8.15
2. Dušanka Gazvoda po dogovoru
3. Robert Ogulin torek, 12.00-12.45
4. Milena Legan po dogovoru
5. Petra Pekolj ponedeljek, 7.30-8.15
6. Petra Bukovec ponedeljek, 7.30-8.15
7. Polonca Keglovič četrtek, 11.10-11.55
8. Bojana Kren sreda, 10.15-11.00
9. Bogdana Hočevar ponedeljek, 10.15-11.00
10. Majda Likar ponedeljek, 9.25-10.10
11. Irena Janković četrtek, 10.15-11.00
12. Bernarda Zemljič torek, 11.10-11.55
13. Barbara Parkelj po dogovoru
14. Tanja Žiberna po dogovoru
15. Metka Starešinič torek, 9.10-9.55
16. Gregor Turk petek, 10.15-11.00
17. Ana Markelj torek, 9.10-9.55
18. Bogdan Burgar čet, 8.20-9.05
19. Nataša Umek Plankar
20. Mateja Drašler torek, 9.10-9.55
21. Jana Mežič po dogovoru
22. Ljudmila Pulko po dogovoru
23. Alenka Šutar ponedeljek, 10.15-11.00
24. Anton Virant po dogovoru
25. Wanda M. Brkopec torek, 9.10-9.55
26. Vladimira Brudar po dogovoru
27. Sanja Kirn sreda, 11.10-11.50
28. Marija Hlastan ponedeljek, 10.15-11.00
29. Nataša Kumer po dogovoru
30. Katarina K. Ulčnik po dogovoru
31. Mojca Petkovič po dogovoru
32. Hana Korošec po dogovoru
33. Sabina Erjavec po dogovoru
34. Marija Sedmak po dogovoru