Skoči na glavno vsebino

Razvojni center Novo mesto je ob podpori Javne agencije SPIRIT in v sodelovanju z Občino Straža ter konzorcijem Srednje ekonomske šole Novo mesto in OŠ Vavta vas, OŠ Stopiče, OŠ Grm in OŠ Dolenjske Toplice letos ponovno pripravil projekt in ustvarjalne delavnice Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP). Tema letošnjega 8. podjetniškega izziva, ki se je odvijal 27. in 28. septembra ter 4. in 5. oktobra 2019, je bila oživitev starih stavb oz. površin. Pobudnik izziva, Občina Straža, je tako želela pridobiti ideje za oživitev oz. novo namembnost  Dularjevega mlina v Vavti vasi in biotopov v Zalogu.

Skozi vodene dejavnosti pod mentorstvom zunanje mentorice Željke Kitić, ki so temeljile na ustvarjalnosti, domišljiji in samoiniciativnosti, so učenci in dijaki reševali podjetniški izziv.

ZUIP-a se je udeležilo osem učencev in učenk OŠ Vavta vas od 6. do 9. razreda. Prvi dan podjetniškega izziva so se učenci in dijaki skozi različne delavnice pripravili na skupinsko delo, se seznanili z izzivom, oblikovali mešane ekipe in se odločili, katero ponujeno površino bodo oblikovali kot podjetniško idejo. Ves čas izziva so sodelujoči  učenci in dijaki redno predstavljali svoj napredek mentorjem in drugim skupinam  ter dobivali usmeritve in spodbude za nadaljnje delo. Učenci so imeli veliko timskega dela. Naslednji dan se je raziskovanje nadaljevalo na terenu v Straži, Vavti vasi in Zalogu, kjer so ekipe intervjuvale krajane o primernosti svojih rešitev. Učenci so si v živo ogledali obe lokaciji. Sledila je postavitev spletnih anket na družbenih omrežjih. Tretji dan so udeleženci oblikovali prototipe, s katerimi so materializirali svoje zamisli.

Zadnji, četrti dan podjetniškega izziva, so učenci in dijaki oblikovali končne predstavitve in imeli vaje za predstavitveni nastop. Vrhunec dogajanja so bile predstavitve ekip  pred strokovno komisijo s predlogi rešitev oziroma podjetniškimi idejami za obe lokaciji.

Strokovno komisijo je najbolj prepričala ideja adrenalinskega in tematskega parka v biotopih v Zalogu, ki so ga oblikovali in predstavili Tia Vintar (OŠ Vavta vas),  Živa Kirn, Ema Klobučar  in Lovro Šimec (OŠ Stopiče) ter Marko Knoll (OŠ Grm).

Zmagovalci so prejeli praktične nagrade in glavno nagrado, rafting po reki Krki s člani Rafting kluba Gimpex iz Straže, svetovnimi prvaki v tej disciplini.

24. 10. 2019 sta bili na občinski seji v Straži predstavljeni najboljša zamisel o ureditvi Dularjevega mlina in najboljša zamisel o ureditvi biotopov v Zalogu.

Učenci so pridobili ogromno novega znanja s področja uporabe IKT, timskega dela in javnega nastopanja ter iskanja poslovnih rešitev, kar bodo lahko uporabili pri svojem nadaljnjem šolanju in bodoči poklicni poti. Čestitamo!

Utrinki so v galeriji.

Mentorici: ga. Metka Starešinič in ga. Ana Markelj Karlič

Related Images:

Dostopnost