Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši.                                                                                                                          Vavta vas, 24. 4. 2020

Za nami je že dober mesec, odkar so šole zaprle svoja vrata. V tem času je izobraževanje na daljavo steklo kljub začetnim negotovostim. Učenci so izkazali veliko mero odgovornosti za svoje znanje, se odzivajo in opravljajo naloge, ki jim jih posredujejo učitelji.

V mesecu aprilu smo izvedli že določena preverjanja znanja, ki so bila v skladu z navodili MIZŠ in Zavoda za šolstvo.

Kot ste že verjetno izvedeli iz medijev, smo šole v preteklem tednu prejele dodatna navodila v zvezi z ocenjevanjem znanja in Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje VIZ dela.

Dovolite mi, da povzamem najpomembnejše:

  • Ocenjevanje učenčevega znanja se izvaja pretežno v mesecu maju ter juniju.
  • Način ocenjevanja znanja bo potekal v skladu z dogovorom med učiteljem in učencem. Lahko je ustno ali pisno, ravno tako pa se lahko učitelji odločijo za iskanje alternativnih načinov pridobivanja ocen, kjer je to mogoče, v obliki referatov, likovnih in drugih izdelkov, govornih nastopov, plakatov in podobno.
  • Pri predmetih, ki se poučujejo eno ali dve uri tedensko, je dovolj, da se v celem letu pridobita vsaj dve oceni. Pri predmetih, ki so tedensko na urniku trikrat ali večkrat, je na letni ravni potrebno pridobiti vsaj tri ocene.
  • Vsak učenec mora imeti v II. ocenjevalnem obdobju vsaj eno oceno.
  • Pred ocenjevanjem znanja se izvede preverjanje znanja.
  • O ocenjevanju znanja morajo biti pravočasno obveščeni učenci in starši. Prav tako morajo biti oboji seznanjeni o natančnem času, načinu, ciljih in kriterijih ocenjevanja. Učenec mora dobiti povratno informacijo o oceni.
  • Učenec, ki ima negativne ocene pri posameznem predmetu, bo dobil priložnost, da oceno popravi.
  • Učencu 7. in 8. razreda, ki bi imel ob koncu šolskega leta do 3 zaključene negativne ocene, se bo omogočilo opravljanje popravnih izpitov v dveh rokih za opravljanje popravnih izpitov v času poletnih počitnic ter dodatnem tretjem roku v času med 11. 9. 2020 in 18. 9. 2020.
  • Učenec 7. in 8. razreda, ki v 1. in 2. roku ne bo uspešno opravil popravnih izpitov, pogojno napreduje v višji razred. Če v tretjem roku (septembra) izpita ne opravi uspešno, razred ponavlja.
  • Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razredov se v šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedlo.

Pomembno je, da učenci ohranijo stik z razredniki in učitelji, da bodo le-ti še naprej lahko spremljali njihovo delo in napredek. V kolikor bi imeli kakršnekoli težave, ki vam oz. vašim otrokom to onemogočajo, vas vljudno prosim, da nas o tem obvestite.

Skupaj se bomo potrudili, da bomo to šolsko leto, v teh izrednih razmerah,  kar se da uspešno zaključili.

V prihajajočih dneh, ko so pred nami prvomajske počitnice vam želim, da si odpočijete in si naberete novih moči za vse nadaljnje izzive.

                                                                                                          Zapisala: ga. Sabina Erjavec, ravnateljica

Related Images:

Dostopnost