Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,                                                                                                                                              18. 2. 2021

v ponedeljek, 22. 2. 2021, se v šolske klopi vračajo vsi učenci. Pred pričetkom pouka vam želimo podati nekaj osnovnih informacij.

V šolo naj pridejo le zdravi otroci.

 1. PRIHOD V ŠOLO
 • Učenci naj prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka, razen vozači.
 • Učenci od 1. do 5. razreda prihajajo v šolo skozi leva vhodna vrata (10 min pred začetkom pouka, razen vozači).
 • Učenci od 6. do 9. razreda prihajajo v šolo skozi desna vrata (10 min pred pričetkom pouka, razen vozači).
 • Varstvo vozačev pred poukom bo v jedilnici, po pouku pa v za to določeni učilnici.  Učenci ves čas varstva vozačev nosijo masko in skrbijo za medsebojno razdaljo.
 1. POUK
 • Pouk bo potekal po spremenjenem urniku. Urniki bodo objavljeni na spletni strani šole.
 • Pouk za vse učence bo potekal  v matični učilnici oddelka, učenci učilnic ne bodo menjali. Učenci v učilnicah znotraj istega oddelka (mehurček) mask ne potrebujejo. Nošenje mask za vse učence pa je obvezno v skupnih prostorih šole in pri pouku, kjer prihajajo v stik z učenci sosednjega oddelka.
 • Pouk športa bo od 6. do 9. razreda potekal v okviru oddelka z upoštevanjem normativa.
 • Dopolnilni in dodatni pouk se izvajata, v primeru, da so pri dopolnilnem/dodatnem pouku učenci iz dveh oddelkov, je nošenje mask za učence pri pouku obvezno.
 • Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo na daljavo.
 • Pouk obveznih izbirnih predmetov se bo izvajal deloma v šoli, deloma na daljavo. Urniki bodo objavljeni na spletni strani šole.
 1. KOSILO
 • Učenci, ki so prijavljeni na kosilo, bodo na kosilo odhajali skupaj z učiteljem glede na razpored. . Razpored bo narejen glede na urnik. Učenci naj imajo s seboj kartico za kosilo.
 1. PREVOZI

Za učence vozače bomo organizirali prevoze v skladu s priporočili NIJZ. Vozni red bo objavljen na spletni strani šole. Uporaba mask je na avtobusu in kombibusu obvezna.

 

Ob ponovnem vključevanju učenk in učencev v šolo, se je potrebno zavedati, da je virus še vedno med nami, zato bomo pouk in ostale dejavnosti izvajali v skladu s priporočili NIJZ, Zavoda RS za šolstvo in MIZŠ.

V kolikor se vam bodo porajala še kakšna vprašanja, vas prosim, da se obrnete na razrednika.

 

Lep pozdrav.

Sabina Erjavec, ravnateljica

 

Related Images:

Dostopnost