Skoči na glavno vsebino

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši.

 

Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki bo stopil v veljavo 1. 4. 2021 in bo veljal do vključno 11. 4. 2021.

Vzgojno izobraževalno delo za vse učence od 1. do 9. razreda v tem času poteka na daljavo.

 

Hkrati pa je s tem odlokom možno nujno varstvo in sicer od 1. 4. 2021 do 9. 4. 2021 za učence od 1. do 3. razreda, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta oz. je zaposlen v sektorjih kritične infrastrukture (4. člen Zakona o kritični infrastrukturi). Sektorji kritične infrastrukture so: energetika, promet, prehrana, preskrba s pitno vodo, zdravstvo, finance, varovanje okolja, informacijsko-komunikacijska omrežja in sistemi.  Nujno varstvo se zagotavlja tudi za starše, ki so zaposleni v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, v zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji ter zaposleni v poklicnih gasilskih enotah.

Zaposlitev se izkazuje s potrdilom delodajalca (priponka).

Nujno varstvo pomeni res samo varstvo in ne izvajanje pouka. Šolska prehrana bo zagotovljena.

 

Pouk bo potekal preko spletnih učilnic in preko zoom srečanj. O vsem bodo učenci obveščeni s strani posameznega učitelja. Prav tako  bodo seznanjeni glede že napovedanih preverjanj in ocenjevanj znanja.

 

V upanju, da se 12. 4. 2021 ponovno vrnemo v šolske klopi, vas lepo pozdravljam.

Ravnateljica:

Sabina Erjavec

Related Images:

Dostopnost