Skoči na glavno vsebino

Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati. Sodijo v razširjeni program šole in se bodo izvajali pred oz.  po pouku. Če pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega predmeta so starši dolžni opravičiti tako kot obvezne ure.

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in ocena se zapiše v spričevalo. 

Učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izberejo največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov.

 

Učenci OŠ Vavta vas lahko v šolskem letu 2022/23 izbirajo med naslednjimi neobveznimi izbirnimi predmeti:

 

  • računalništvo – 1 ura tedensko
  • šport – 1 ura
  • tehnika – 1 ura
  • drugi tuj jezik – nemščina – 2 uri tedensko

Neobvezni izbirni predmeti se bodo izvajali, če bo zadostno število prijavljenih učencev.

Staršem predlagamo, da se skupaj z otrokom temeljito pogovorite o prijavi k neobveznemu izbirnemu predmetu, saj je prijava dokončna.  Učenec se ne more odjaviti od neobveznega izbirnega predmeta, ko ga je izbral.

 

POSTOPEK IZBIRE  NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

 

 V tem šolskem letu bomo postopek izbire za neobvezne izbirne predmete  izvedli preko spleta. Starši boste  po e – pošti prejeli podrobnejša navodila za prijavo in  navodila izbiro neobveznih izbirnih predmetov.

 

Opise neobveznih izbirnih predmetov najdete na spletni strani šole pod zavihkom  za učence/ izbirni predmeti. Prijava bo odprta do ponedeljka, 11. 4. 2022.

 

 

 

 

Datum:  4. 4. 2022                                                                                                                                                                        Ravnateljica:

                                                                                                                                                                                                        Sabina Erjavec

Related Images:

Dostopnost